Sote kontni prensipal la

Pwogram yo

 

Kach ak Depans

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo.

Pwogram Nitrisyon Siplemantè pou Fi, Tibebe ak Timoun (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) (WIC)

Manje ki bon pou lasante gratis, konsèy sou manje ki bon pou lasante, konsèy pou bay tete epi referans pou fanm, tibebe ak timoun ki gen mwens pase senk (5) lane.

Jwenn plis enfòmasyon : Pwogram Nitrisyon Siplemantè pou Fi, Tibebe ak Timoun (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC)

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.