Przejdź do głównej zawartości
Zdrowie

Zaktualizowano Szczepienia przeciwko COVID-19

Szczepienia przeciwko COVID-19 | Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)

1. Jak to działa

COVID-19 백신은 심각한 COVID-19 감염으로부터 귀하와 귀하의 가족를 보호하는 데 도움이 됩니다.

NYC의 백신 사이트를 찾으려면 vaccinefinder.nyc.gov을 방문하거나 877-VAX-4NYC (877-829-4692)로 전화하세요.

 • Bezpłatne szczepionki przeciw COVID-19 są dostępne dla osób w wieku 5 lat i starszych.
 • Szczepionki przeciw COVID-19 mają różne dawki, w zależności od wybranego typu.
  • Szczepionki Pfizer i Moderna wymagają podania dwóch oddzielnych dawek.
  • Szczepionka Johnson & Johnson jest podawana tylko w jednej dawce.
 • Po zaszczepieniu znacznie maleje ryzyko zarażenia lub przenoszenia wirusa COVID-19.
  • Zaszczepienie pomaga także chronić innych, którzy z powodu chorób są bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19.
  • Nawet osoby, które przechorowały już COVID-19, powinny się zaszczepić.
 • Aby się zaszczepić, nie trzeba przedstawiać dowodu statusu imigracyjnego ani numeru ubezpieczenia społecznego.
 • Szczepienie można otrzymać również w domu.
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Podmiot odpowiedzialny za szczepienie oddzwoni, aby umówić wizytę.
  • Aby uzyskać więcej informacji, możesz również zadzwonić pod numer 877-VAX-4NYC (877-829-4692).
 • Możesz kwalifikować się do bezpłatnego transportu na wizytę szczepienną.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

 • 5세 이상이라면 누구나 COVID-19 백신을 접종받을 수 있습니다.
  • 5~17세는 화이자 백신만 접종할 수 있습니다.
  • 5~15세 사이의 사람들은 부모 또는 보호자 또는 부모 또는 보호자가 선택한 다른 성인 보호자가 예방 접종 장소에 동행해야 합니다.
  • 부모 또는 보호자가 동의해야 합니다. 동의는 방문 또는 전화 예약 시 가능합니다. 시에서 운영하는 모든 사이트를 포함하여 일부 예방 접종 사이트도 서면 동의를 받습니다.
 • 백신 접종 시 이민 상태 증빙이나 소셜 시큐리티 번호를 제시할 필요가 없습니다.
 • NYC 보건부의 새로운 자격 업데이트를 확인하십시오.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Należy przynieść dokument potwierdzający wiek. Dokument potwierdzający wiek to na przykład:

 • Prawo jazdy lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą
 • IDNYC
 • Stanowy lub federalny akt urodzenia
 • Dowód tożsamości wydany przez konsulat
 • Aktualny paszport amerykański lub ważny paszport zagraniczny
 • Karta stałego zamieszkania
 • Świadectwo naturalizacji / akt nadania obywatelstwa
 • Polisa ubezpieczenia na życie z datą urodzenia
 • Akt małżeństwa z datą urodzenia

Aby się zaszczepić, nie będzie trzeba przedstawić dowodu statusu imigracyjnego ani numeru ubezpieczenia społecznego.

Dzieci w wieku 5 – 15 lat powinny mieć dokument potwierdzający wiek i przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym, który może potwierdzić ich tożsamość i wyrazić zgodę na szczepienie.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Przez internet

Dowiedz się więcej na temat szczepionki przeciw COVID-19 w Wydziale Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH).

Zadzwoń na infolinię dotyczącą szczepień

Zadzwoń pod numer 877-VAX-4NYC (877-829-4692), aby umówić się na szczepienie lub uzyskać więcej informacji.

Last Updated wtorek, 7 grudnia, 10:44am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.