Przejdź do głównej zawartości
Opieka nad dzieckiem

Program Head Start dla trzylatków i czterolatków

Program Head Start w ramach EarlyLearn NYC | NYC Departament Edukacji

1. Jak to działa

Programy Head Start w ramach EarlyLearn NYC zapewniają opiekę nad małymi dziećmi oraz edukację, co stanowi wsparcie dla całej rodziny. Rodziny mogą korzystać z usług co najmniej przez osiem godzin dziennie.

 • Do korzystania z EarlyLearn NYC uprawnione są rodziny, które kwalifikują się do otrzymania bezpłatnej lub niedrogiej opieki
 • Programy Head Start są dostępne w centrach
 • Uprawnienie zależy od dochodu, wielkości i potrzeb rodziny
 • Ograniczona liczba miejsc jest dostępna również w programach Early Head Start, które są przeznaczone dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Możesz mieć uprawnienie do otrzymania pomocy finansowej i zatwierdzony „powód zorganizowania opieki”. Dopuszczalne powody konieczności zorganizowania opieki obejmują:

 • Pracujesz, uczysz się lub szkolisz w miejscu zatwierdzonym przez Wydział Zasobów Ludzkich (HRA)
 • Szukasz pracy i masz zatwierdzony plan poszukiwania pracy oraz potwierdzenie ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
 • Korzystasz z tymczasowej pomocy mieszkaniowej
 • Zapisujesz dziecko objęte opieką zastępczą

Jesteś automatycznie uprawniony(-na), jeśli w Twoim przypadku zastosowanie ma jedna lub więcej z poniższych kategorii:

 • Otrzymujesz pomoc finansową z HRA
 • Korzystasz z tymczasowej pomocy mieszkaniowej
 • Otrzymujesz zapomogę uzupełniającą (Supplemental Security Income, SSI)
 • Twoje dochody nie przekraczają określonej kwoty

Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji, czy Twoja rodzina jest uprawniona do udziału w programie Head Start, jest bezpośredni kontakt z biurem programu.

Wystarczy kilka pytań i będziemy w stanie pomóc Ci dowiedzieć się, czy spełniasz kryteria.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Paszport
 • Akt urodzenia
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Oficjalne szpitalne świadectwo urodzenia lub akt urodzenia
 • Akta dotyczące adopcji
 • Certyfikat naturalizacji

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Odwiedź stronę internetową programu Head Start w ramach EarlyLearn NYC, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o połączenie z „EarlyLearn Head Start”, jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu programu.

Zapraszamy do odwiedzenia ośrodka

Odwiedź najbliższe centrum EarlyLearn lub ośrodek pierwszego kontaktu dla nowo przybyłych rodzin, aby uzyskać pomoc osobiście.

Last Updated środa, 8 stycznia, 4:44pm