Przejdź do głównej zawartości
Edukacja

Bezpłatna lub niedroga opieka dla dzieci w wieku od sześciu tygodni do dwóch lat

Niemowlęta i małe dzieci | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Jak to działa

Programy EarlyLearn zapewniają bezpłatną lub niedrogą opiekę i edukację dla dzieci w wieku od sześciu tygodni do dwóch lat. W całym mieście Nowym Jorku dostępne są setki programów oferujących bezpieczne i pozytywne środowisko nauki dla dzieci.

 • Opcje opieki nad dziećmi obejmują:
  • Programy dla niemowląt i małych dzieci w wieku od sześciu tygodni do dwóch lat. Opieka jest sprawowana w placówkach lub domach przez maksymalnie 10 godzin dziennie.
  • Programy Early Head Start dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci. Usługi są świadczone przez co najmniej osiem godzin dziennie.
 • W przypadku zakwalifikowania się do programu i dostępności miejsca dziecko może rozpocząć udział w programie w dowolnym momencie w trakcie roku.
 • Jeżeli dziecko ma status prawny, kwalifikuje się do opieki niezależnie od statusu prawnego rodziców.
 • Uprawnienia uzależnione są od dochodu, wielkości i potrzeb rodziny.
 • Rodziny muszą pokryć część kosztów opieki dla dzieci, jeżeli nie otrzymują pomocy finansowej, nie są objęte opieką zastępczą lub nie są bezdomne.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Programy Early Head Start

Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji, czy Twoja rodzina jest uprawniona do udziału w programie Early Head Start, jest bezpośredni kontakt z pracownikami programu. Twoja rodzina może kwalifikować się do programu Early Head Start, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedna z poniższych kategorii:

 • Korzystasz z tymczasowej pomocy mieszkaniowej
 • Otrzymujesz pomoc finansową z HRA
 • Otrzymujesz zapomogę uzupełniającą (Supplemental Security Income, SSI)
 • Zapisujesz dziecko objęte opieką zastępczą
 • Dochody Twojej rodziny nie przekraczają określonej kwoty

Programy dla niemowląt / małych dzieci

Twoja rodzina może kwalifikować się do tych programów, jeżeli jej dochody spadną poniżej określonej kwoty. Konieczne jest również występowanie jednego z poniższych „powodów do opieki”:

 • Pracujesz ponad 10 godzin tygodniowo
 • Uczestniczysz w szkoleniu edukacyjnym lub zawodowym
 • Przyjęto Cię na 4-letnie studia
 • Zaczynasz szukać pracy lub szukasz pracy od maksymalnie 6 miesięcy. Dotyczy to również poszukiwania pracy w czasie otrzymywania świadczeń z tytułu bezrobocia
 • Korzystasz z tymczasowej pomocy mieszkaniowej
 • Korzystasz z usług dla ofiar przemocy domowej

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Więcej informacji na temat opieki nad dziećmi można uzyskać w Wydziale Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, NYCDOE).

Zadzwoń pod numer 311

Jeżeli potrzebujesz pomocy w znalezieniu programu, zapytaj o program „EarlyLearn”.

Last Updated wtorek, 4 kwietnia, 9:24am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.