Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Jednorazowe świadczenie przeciwdziałające skutkom pandemii koronawirusa

Świadczenia antykryzysowe | Urząd Skarbowy (IRS)

1. Jak to działa

Osoby pełnoletnie i rodziny posiadające uprawniające do pracy numery ubezpieczenia społecznego (SSN) mogą otrzymać świadczenie antykryzysowe wypłacane przez Urząd Skarbowy (IRS) na mocy ustawy o pomocy, ulgach i bezpieczeństwie gospodarczym podczas pandemii koronawirusa (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES).

 • Kwalifikujące się osoby pełnoletnie mogą otrzymać do 1 200 USD oraz dodatkowe 500 USD za każde dziecko w wieku poniżej 17 lat posiadające numer ubezpieczenia społecznego (SSN).
 • Małżeństwa bezdzietne mogą otrzymać do 2 400 USD.
 • Świadczenie nie jest wypłacane osobom będącym na utrzymaniu innych osób, nawet jeżeli pozostający na utrzymaniu pełnoletni (dotyczy również studentów).
 • IRS większość świadczeń wypłaca w formie przelewu bankowego.
 • Świadczenia wypłaca się wyłącznie osobom, które złożyły deklaracje podatkowe w 2019 lub 2018 roku. Wciąż istnieje możliwość złożenia deklaracji za 2019 rok.
 • Świadczeniobiorcy pobierający zasiłek z pomocy społecznej otrzymują świadczenie automatycznie.
 • Imigranci, którym nie nadano numeru ubezpieczenia społecznego lub którzy należą do objętego obowiązkiem podatkowym gospodarstwa domowego, którego dowolny członek nie posiada numeru ubezpieczenia społecznego, nie kwalifikują się do świadczenia (wyjątek stanowią członkowie sił zbrojnych)
 • Pełne świadczenie wypłaca się, gdy dochód wynosi do 75 000 USD w przypadku osoby samotnej, 112 500 USD w przypadku głowy rodziny lub 150 000 USD w przypadku osób składających wspólne deklaracje.
 • Świadczenia maleją powyżej tych kwot, a górny pułap to 99 000 USD w przypadku osoby samotnej, 146 500 USD w przypadku głowy rodziny i 198 000 USD w przypadku osób składających wspólne deklaracje.
 • Świadczenie aktywizacyjne jest nieopodatkowane.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Kto się kwalifikuje:

 • Obywatele USA i stali rezydenci (posiadacze zielonej karty)
 • Posiadacze ważnego numeru ubezpieczenia społecznego niebędący członkami gospodarstwa domowego, którego dowolny członek nie posiada numeru ubezpieczenia społecznego (wyjątek stanowią członkowie sił zbrojnych)
 • Osoby, które nie zostały wpisane do deklaracji podatkowej innej osoby jako pozostające na jej utrzymaniu
 • Osoby, które złożyły deklarację podatkową za rok 2019 lub 2018 – wciąż istnieje możliwość złożenia deklaracji za 2019 rok. Wymóg złożenia deklaracji w 2018 roku nie obowiązuje świadczeniobiorców pobierających:
  • Zasiłek emerytalny z ubezpieczenia społecznego, dochód z tytułu niepełnosprawności (SSDI), zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu, zapomogę uzupełniającą (SSI), świadczenia dla kombatantów, świadczenia z tytułu emerytury kolejowej.
 • Osoby niebędące obywatelami i nieposiadające zielonej karty mogą przejść „test niezbędnej obecności” przygotowany przez IRS, aby uzyskać ważny numer ubezpieczenia społecznego
 • Maksymalny skorygowany dochód brutto nie może przekraczać 99 000 USD w przypadku osoby samotnej, 146 500 USD w przypadku głowy rodziny lub 198 000 USD w przypadku osób składających wspólne deklaracje

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

 • Osobom, które złożyły deklarację podatkową za 2018 lub 2019 rok lub otrzymują wypisane poniżej świadczenia, Urząd Skarbowy (IRS) wypłaci świadczenie przelewem bankowym, jeżeli posiada numer konta danej osoby. Jeżeli IRS nie dysponuje numerem konta danej osoby, otrzyma ona czek.
 • Osoby, które nie złożyły deklaracji podatkowej za 2018 ani 2019 rok, wciąż mogą złożyć deklarację za 2019 rok. Termin składania deklaracji za rok 2019 został wydłużony do 15 lipca 2020 roku.
  • Strona „Odbierz świadczenie” służy do:
  • Sprawdzania statusu płatności
  • Potwierdzenia metody płatności: przelew lub czek
 • Jeżeli świadczenie nie zostało jeszcze wysłane, można wpisać numer konta bankowego, aby otrzymać przelew
 • Świadczeniobiorca pobierający określone zasiłki otrzymuje świadczenie automatycznie, nawet jeżeli nie złożył deklaracji podatkowej za 2018 lub 2019 rok. Obejmuje to świadczeniobiorców pobierających:
  • Zasiłek emerytalny z ubezpieczenia społecznego
  • Dochód z tytułu niepełnosprawności z ubezpieczenia społecznego (SSDI)
  • Zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu
  • Zapomogę uzupełniającą (SSI)
  • Świadczenia dla kombatantów
  • Świadczenia z tytułu emerytury kolejowej.
 • Osoby pobierające powyższe świadczenia, które mają na utrzymaniu dziecko poniżej 17. roku życia, otrzymują dodatkowe 500 USD na każde dziecko po podaniu dodatkowych informacji IRS na stronie dla osób nieskładających deklaracji.
 • Dane do wypłaty świadczenia można dostarczyć IRS za pośrednictwem strony dla osób nieskładających deklaracji, jeżeli deklaracja nie została złożona z następujących powodów:
  • Dochód brutto w 2019 roku nie przekroczył 12 200 USD (24 400 USD w przypadku małżeństw)
  • Nie istniał innego rodzaju obowiązek złożenia deklaracji podatkowej z tytułu federalnego podatku dochodowego za 2019 rok i nie było to planowane

Sprawdź status

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę internetową IRS, aby dowiedzieć się więcej.

Sprawdź, jaka jest różnica między stroną dla osób nieskładających deklaracji a opcją „Odbierz świadczenie”.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Skontaktuj się z IRS

Skontaktuj się z najbliższym biurem IRS.

Last Updated środa, 23 września, 12:38pm