Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Federalne płatności stymulacyjne

Świadczenia antykryzysowe | Urząd Skarbowy (IRS)

1. Jak to działa

Osoby pełnoletnie i rodziny posiadające numery ubezpieczenia społecznego (SSN) uprawniające do pracy mogą otrzymać świadczenie antykryzysowe wypłacane przez Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS) na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym z 2021 roku oraz innych dotychczasowych działań federalnych. Kwalifikują się do niego również niektóre rodziny o statusie mieszanym. IRS realizuje przelew bankowy, wystawia czek lub dokonuje płatności na przedpłaconą kartę debetową.

Płatności przekazywane na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym z 2021 roku (trzecia płatność stymulacyjna)

 • Aby otrzymać płatność, wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (SSN).
  • Gospodarstwa domowe, w których tylko jeden z małżonków posiada SSN, kwalifikują się do otrzymania 1400 USD plus dodatkowych 1400 USD za każdą osobę z numerem SSN pozostającą na utrzymaniu.
  • Pary należące do personelu wojskowego, w których tylko jeden z małżonków posiada SSN, kwalifikują się do otrzymania 2800 USD oraz dodatkowych 1400 USD za każdą osobę z numerem SSN pozostającą na utrzymaniu.
 • W przeciwieństwie do pierwszej i drugiej części wypłaty świadczenia antykryzysowego (Economic Impact Payment) rodziny otrzymają płatność za wszystkie osoby pozostające na ich utrzymaniu, wraz z rozliczeniem podatkowym, w tym za osoby w wieku 17 lat oraz starsze.
 • Nie potrzebujesz stałego adresu, konta bankowego ani pracy, aby kwalifikować się do pomocy.
  • Musisz złożyć podstawowe zeznanie podatkowe za rok 2020 i ubiegać się o ulgę podatkową (Recovery Rebate Credit).
  • Na zeznaniu podatkowym możesz podać adres znajomego, krewnego, zaufanego usługodawcy lub organizacji non profit (schronisko/noclegownia, ośrodek pobytu dziennego, program mieszkań przejściowych).
  • Możesz poprosić o wysłanie czeku lub karty debetowej na podany adres korespondencyjny.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do świadczeń na podstawie Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym z 2021 roku, konieczne jest:

 • Posiadanie ważnego numeru ubezpieczenia społecznego SSN lub – na wypadek nieposiadania SSN – przynależność do objętego obowiązkiem podatkowym gospodarstwa domowego wraz z osobą go posiadającą.
 • Niefigurowanie w deklaracji podatkowej innej osoby jako osoba pozostająca na jej utrzymaniu.
 • Udokumentowanie faktu złożenia deklaracji podatkowej za rok 2020 lub 2019, lub wcześniejsze wprowadzenie danych za pomocą narzędzia IRS Non-Filer dla poprzedniej płatności stymulacyjnej. Obejmuje to beneficjentów niektórych świadczeń, w tym:
  • zasiłku emerytalnego z ubezpieczenia społecznego, dochodu z tytułu niepełnosprawności (SSDI), zasiłku dla członka rodziny pozostającego przy życiu, zapomogi uzupełniającej (SSI), świadczenia dla kombatantów, świadczenia z tytułu emerytury kolejowej.

Data złożenia wniosku

Skorygowany dochód brutto

Płatność na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych 2021

Osoba pełnoletnia

Do $75,000

$1400

Osoba pełnoletnia

$75,001 – $80,000

$0 – $1400

Osoba pełnoletnia

Powyżej $80,000

$0

Głowa rodziny

Do $112,500

$1400

Głowa rodziny

$112,501 – $120,000

$0 – $1400

Głowa rodziny

Powyżej $120,000

$0

Osoba składająca wspólną deklarację

Do $150,000

2800 USD (1400 USD dla każdego małżonka posiadającego numer SSN)

Osoba składająca wspólną deklarację

$150,001 – $160,000

0–2800 USD (1400 USD dla każdego małżonka posiadającego numer SSN)

Osoba składająca wspólną deklarację

Powyżej $160,000

$0

Każdy pozostający na utrzymaniu niezależnie od wieku (dzieci i osoby dorosłe z numerem ubezpieczenia społecznego)

N/A

$1400

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

W przypadku większości osób IRS automatycznie przekaże płatności na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (trzecia płatność stymulacyjna) wiosną 2021 roku.

 • Większość uprawnionych osób otrzyma trzecią płatność w ramach świadczenia antykryzysowego automatycznie i nie będzie w ich przypadku konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań.
  • IRS przekazał płatności na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym kwalifikującym się osobom pełnoletnim, które wypełniły deklarację podatkową w roku 2020 lub 2019 bądź zarejestrowały się do płatności przy użyciu narzędzia Non-Filers.
  • Aby śledzić status swojej płatności, skorzystaj z narzędzia IRS Get My Payment.
 • Uzyskanie ulgi podatkowej (RRC) w roku podatkowym 2020 jest możliwe, jeśli:
  • nie otrzymałeś(-aś) pierwszej lub drugiej płatności stymulacyjnej;
  • podejrzewasz, że IRS nie posiada prawidłowych danych na Twój temat (nowe potomstwo / nowa osoba na utrzymaniu, przeprowadzka itd.);
  • nie otrzymałeś(-aś) pełnej należnej Ci kwoty.
 • Może być również wymagane zawiadomienie 1444 dotyczące świadczenia antykryzysowego. Dokument ten zawiera informacje na temat tego, ile płatności otrzymano (jeżeli w ogóle). Kwota ta jest potrzebna do obliczenia ulgi podatkowej (Recovery Rebate Credit), która może zostać przyznana.
 • Osoby z niewielkim dochodem podlegającym opodatkowaniu lub bez dochodu zachęca się do korzystania programu IRS Free File.
 • Miasto może pomóc w znalezieniu strony internetowej, która umożliwia bezpłatne złożenie deklaracji podatkowej.
 • Przelew bankowy jest najszybszą i najbezpieczniejszą metodą otrzymywania świadczeń. Centra Wspierania Niezależności Finansowej Miasta Nowy Jork pomogą Ci otworzyć konto bankowe oraz dokonać zlecenia bezpośredniej wpłaty.

Sprawdź status

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź witrynę internetową IRS poświęconą świadczeniom antykryzysowym, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź witrynę internetową IRS poświęconą uldze podatkowej za rok 2020, aby uzyskać więcej informacji na temat wypłaty pierwszej i drugiej płatności świadczenia antykryzysowego w ramach rozliczenia podatkowego za rok 2020.

Imigranci mogą się umówić na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Pomoc przy rozliczeniu podatkowym można uzyskać pod numerem 311.

Zadzwoń do IRS

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące płatności świadczenia antykryzysowego można uzyskać, dzwoniąc do IRS pod numer 800-919-9835.

Last Updated poniedziałek, 10 maja, 10:18am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.