Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Dwie rundy federalnych płatności stymulacyjnych

Świadczenia antykryzysowe | Urząd Skarbowy (IRS)

1. Jak to działa

Osoby pełnoletnie i rodziny posiadające uprawniające do pracy numery ubezpieczenia społecznego (SSN) mogą otrzymać świadczenie antykryzysowe wypłacane przez Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS) na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych z roku 2021 (Consolidated Appropriations Act) oraz ustawy o pomocy, ulgach i bezpieczeństwie gospodarczym podczas pandemii koronawirusa (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES). Kwalifikują się do niego również niektóre rodziny o statusie mieszanym. IRS realizuje przelew bankowy, wystawia czek lub kartę debetową.

Płatności na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych 2021

 • Aby otrzymać płatność, wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (SSN).
  • Gospodarstwa domowe, w których jeden z małżonków posiada SSN, a drugi małżonek nie kwalifikuje się do otrzymania 600 USD plus dodatkowe 600 USD za każdą osobę poniżej 17. roku życia z SSN pozostającą na utrzymaniu.
  • Gospodarstwa domowe, w których oboje małżonkowie nie posiadają SSN uprawniającego do pracy, nie kwalifikują się, nawet jeżeli osoba pozostająca na ich utrzymaniu posiada SSN.

Płatności na mocy ustawy CARES

 • IRS oferuje płatność dla większości kwalifikujących się gospodarstw domowych w postaci przelewu bankowego realizowanego latem i jesienią 2020 roku. IRS większość świadczeń wypłaca w formie przelewu bankowego.
 • Aby otrzymać płatność, wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (SSN). W wyniku zmiany zasad z mocą wsteczną na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych z roku 2021 obecnie kwalifikują się niektóre rodziny o statusie mieszanym.
  • Gospodarstwa domowe, w których jeden z małżonków posiada SSN, a drugi małżonek nie kwalifikuje się do otrzymania 600 USD plus dodatkowe 600 USD za każdą osobę poniżej 17. roku życia z SSN pozostającą na utrzymaniu.
  • Gospodarstwa domowe, w których oboje małżonkowie nie posiadają SSN uprawniającego do pracy, nie kwalifikują się, nawet jeżeli osoba pozostająca na ich utrzymaniu posiada SSN.
 • Osoby, które nie otrzymały płatności lub których dotyczy powyższa zmiana zasad, mogą ubiegać się o ulgę podatkową (Recovery Rebate Credit) podczas składania deklaracji podatkowej 2020.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do płatności na podstawie ustawy o funduszach skonsolidowanych z 2021 roku:

 • Należy posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN). Można należeć do gospodarstwa domowego objętego obowiązkiem podatkowym, w którym jedna z osób nie posiada SSN.
 • Nie należy być wpisanym do deklaracji podatkowej innej osoby jako osoba pozostająca na jej utrzymaniu.
 • Należy mieć złożoną deklarację podatkową za rok 2019 lub wprowadzone dane za pomocą narzędzia IRS dla poprzedniej płatności stymulacyjnej. Obejmuje to beneficjentów niektórych świadczeń, w tym:
  • zasiłek emerytalny z ubezpieczenia społecznego, dochód z tytułu niepełnosprawności (SSDI), zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu, zapomogę uzupełniającą (SSI), świadczenia dla kombatantów, świadczenia z tytułu emerytury kolejowej.
Data złożenia wniosku Skorygowany dochód brutto Płatność na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych 2021
Osoba pełnoletnia Do $75,000 $600
Osoba pełnoletnia $75,000 – $87,000 $0 – $600
Osoba pełnoletnia Powyżej $87,000 $0
Głowa rodziny Do $112,500 $600
Głowa rodziny $112,500 – $124,500 $0 – $600
Głowa rodziny Powyżej $124,500 $0
Osoba składająca wspólną deklarację Do $150,000 $1,200
Osoba składająca wspólną deklarację $150,000 – $174,000 $0 – $1,200
Osoba składająca wspólną deklarację Powyżej $174,000 $0
Każda osoba na utrzymaniu poniżej 17. roku życia N/A $600

Aby zakwalifikować się do płatności na podstawie ustawy CARES:

 • Należy posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN). W wyniku zmiany z mocą wsteczną na podstawie ustawy o funduszach skonsolidowanych z roku 2021 można należeć do gospodarstwa domowego objętego obowiązkiem podatkowym, w którym jedna z osób nie posiada SSN.
 • Nie należy być wpisanym do deklaracji podatkowej innej osoby jako osoba pozostająca na jej utrzymaniu.
 • Należy mieć złożoną deklarację podatkową za rok 2019 lub 2018. Wymóg złożenia deklaracji w 2018 roku nie obowiązuje świadczeniobiorców pobierających:
  • zasiłek emerytalny z ubezpieczenia społecznego, dochód z tytułu niepełnosprawności (SSDI), zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu, zapomogę uzupełniającą (SSI), świadczenia dla kombatantów, świadczenia z tytułu emerytury kolejowej.
 • W przypadku osób niebędących obywatelami i nieposiadających zielonej karty należy przejść „test niezbędnej obecności” przygotowany przez IRS, aby uzyskać ważny numer ubezpieczenia społecznego
 • Należy mieć maksymalny skorygowany dochód brutto nieprzekraczający 99 000 USD w przypadku osoby samotnej, 146 500 USD w przypadku głowy rodziny lub 198 000 USD w przypadku osób składających wspólne deklaracje.

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Większość osób otrzymała już w zeszłym roku płatność IRS na mocy ustawy CARES i automatycznie otrzyma płatności na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych z roku 2021.

IRS przekazał płatności na mocy ustawy CARES kwalifikującym się osobom pełnoletnim, które wypełniły deklarację podatkową w roku 2018 lub 2019 lub zarejestrowały się do płatności przy użyciu narzędzia i użyje tych samych danych, aby przekazać płatności na mocy ustawy o funduszach skonsolidowanych z roku 2021.

W przypadku braku płatności lub podejrzenia, że IRS nie posiada prawidłowych danych (nowe potomstwo / nowa osoba na utrzymaniu, przeprowadzka itd.), można złożyć deklarację podatkową 2020 i ubiegać się o kwotę jako ulgę podatkową (Recovery Rebate Credit).

Sprawdź status

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź witrynę internetową IRS, aby uzyskać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Skontaktuj się z IRS

Skontaktuj się z najbliższym biurem IRS.

Last Updated poniedziałek, 8 lutego, 7:04am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.