Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Czasowe zniżki na usługi dostawy internetu

Awaryjne świadczenie dla osób korzystających z usług telekomunikacyjnych lub internetowych (EBB) | Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

1. Jak to działa

Awaryjne świadczenie dla osób korzystających z usług telekomunikacyjnych lub internetowych (EBB) umożliwia kwalifikującym się osobom okresowe korzystanie z comiesięcznych zniżek na dostawę usług telekomunikacyjnych lub internetowych. Uczestniczący w programie dostawcy zapewniają zniżki wszystkim swoim klientom.

 • Kwalifikujące się gospodarstwa domowe mogą skorzystać z:
  • Comiesięcznej zniżki do wys. 50 USD na internet oraz leasing sprzętu elektronicznego. Usługi internetowe można łączyć z usługami głosowymi.
  • Jednorazowa zniżka w wysokości do 100 USD na leasing laptopa, tabletu lub komputera stacjonarnego (konieczne jest uregulowanie opłaty towarzyszącej w wysokości od 10 do 50 USD)
  • Jedna comiesięczna zniżka na jedno gospodarstwo domowe.
 • Twoje gospodarstwo domowe może zostać objęte programem, jeżeli jeden z jego członków:
  • został zwolniony z pracy lub skierowany na urlop przymusowy lub
  • otrzymuje świadczenia SNAP, Medicaid lub inne, lub
  • spełnia kryteria dotyczące wysokości dochodów, lub
  • uczęszcza do szkoły, w której korzysta z programu darmowego lub tańszego wyżywienia (obiady i śniadania).
 • Aby korzystać z programu, nie trzeba mieć amerykańskiego obywatelstwa.
  • W przypadku braku numeru ubezpieczenia społecznego (SSN) można dołączyć do wniosku inne dokumenty.
 • Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia.
  • Świadczenia są okresowe. Oznacza to, że przestaną być wypłacane w przypadku wyczerpania środków lub po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia przez rząd zakończenia pandemii, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej.
  • Złóż wniosek online, aby jak najszybciej rozpocząć korzystanie ze świadczenia.
 • Możesz otrzymywać jednocześnie świadczenia EBB i Lifeline.
  • Program Lifeline umożliwia uzyskanie comiesięcznej zniżki w wysokości do 9,25 USD na usługi telekomunikacyjne lub internetowe.
  • Oba świadczenia można wykorzystać na tę samą usługę.
  • Jeżeli aktualnie korzystasz ze świadczenia w ramach programu Lifeline, nie musisz składać kolejnego wniosku. Skontaktuj się z dostawcą EBB, aby rozpocząć korzystanie z usługi bez zniżek.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Gospodarstwo domowe obejmuje jedną osobę lub grupę osób zamieszkujących wspólnie pod tym samym adresem i dysponujących wspólnym budżetem. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące definicji gospodarstwa domowego znajdziesz tutaj.

Twoje gospodarstwo domowe kwalifikuje się do świadczenia, jeżeli jego dowolny członek spełnia dowolne z poniższych kryteriów:

 • Otrzymywanie świadczeń w ramach programu Lifeline
 • Udział w jednym z następujących programów rządowych:
  • Świadczenia programu dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Medicaid
  • Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI)
  • Federalny program publicznej pomocy mieszkaniowej (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Emerytura wojskowa dla weterana i zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu
 • Zwolnienie z pracy lub przebywanie na urlopie przymusowym po 29 lutego 2020 r. i dochód gospodarstwa domowego w 2020 r. wynoszący:
  • maksymalnie 99 tys. USD w przypadku wniosków indywidualnych lub
  • 198 tys. USD w przypadku wniosków wspólnych.
 • Federalne stypendium Pell przyznane na aktualny rok akademicki
 • Udział w szkolnych programach darmowych lub tańszych obiadów lub śniadań (np. w szkołach publicznych w mieście Nowy Jork) w roku szkolnym 2019/20 lub 2020/21
 • Spełnienie kryteriów objęcia programem dostawcy internetowego przeznaczonego dla klientów, których dochody obniżyły się na skutek pandemii COVID-19.

Twoje gospodarstwo domowe kwalifikuje się do udziału w programie w przypadku osiągnięcia dochodu o wartości równej lub niższej od wyszczególnionych poniżej:

Wielkość gospodarstwa domowego Maksymalny dochód (niższy od federalnego progu ubóstwa o co najmniej 135%)
1 17388 USD
2 23517 USD
3 29646 USD
4 35775 USD
5 41904 USD
6 48033 USD
7 54162 USD
8 60291 USD
Za każdą dodatkową osobę należy dodać 6129 USD

 

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Wnioski składane online:

 • Podczas wypełniania wniosku online dowiesz się, które dokumenty należy do niego dołączyć.
 • Złóż wniosek online, aby jak najszybciej zacząć korzystać ze zniżek.

Wnioski przesyłane pocztą tradycyjną:

 • Dołącz do wniosku jeden z następujących dokumentów:
  • Potwierdzenie udziału w programie
  • Dokument potwierdzający utratę pracy lub przebywania na przymusowym urlopie oraz aktualne zaświadczenie o dochodach
  • Dokument potwierdzający wysokość dochodów gospodarstwa domowego
 • Do wniosku dołącz również dowód tożsamości oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania

Aby złożyć wniosek, nie trzeba podawać numeru ubezpieczenia społecznego. Niemniej jednak konieczne jest dołączenie do niego jednego z poniższych dokumentów:

 • Dowód tożsamości wydany przez rząd Stanów Zjednoczonych
 • Paszport Stanów Zjednoczonych
 • Amerykańskie prawo jazdy
 • Numer identyfikacji podatkowej (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)

Potwierdzenie udziału w programie

Do wniosku można dołączyć dokument potwierdzający, że członek Twojego gospodarstwa domowego bierze udział w następujących programach:

 • Świadczenia programu dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI)
 • Federalny program publicznej pomocy mieszkaniowej (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Emerytura wojskowa dla weterana i zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu
 • Federalne stypendium Pell przyznane na aktualny rok akademicki
  Szkolny program darmowego lub tańszego wyżywienia lub Szkolny program śniadań na rok szkolny 2019/20 lub 2020/21

Dołącz do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

 • Dowód przyznania świadczenia
 • Decyzja (zatwierdzenie wniosku)
 • Zestawienie świadczeń
 • Pismo dot. weryfikacji świadczenia
 • Pismo potwierdzające przyjęcie do szkoły (w celu potwierdzenia udziału w szkolnych programach darmowego lub tańszego wyżywienia)

Na dokumencie muszą się znajdować następujące informacje:

 • Imię i nazwisko członka gospodarstwa domowego
 • Nazwa programu
 • Nazwa instytucji rządowej, organizacji plemiennej, administratora programu, szkoły, okręgu szkolnego, uniwersytetu lub college’u, który wydał dokument
 • Data wydania dokumentu mieszcząca się w terminie ostatnich 12 miesięcy lub data upływu obowiązywania uprawnienia

Dokument potwierdzający wysokość dochodów gospodarstwa domowego

Dokument potwierdzający utratę pracy lub przebywania na przymusowym urlopie oraz aktualne zaświadczenie o dochodach

Dowód tożsamości (jeśli masz numer ubezpieczenia społecznego)

Opcjonalny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób bez numeru ubezpieczenia społecznego

Potwierdzenie adresu zamieszkania

Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, do wniosku dołącz dokument potwierdzający status usamodzielnionej osoby niepełnoletniej

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

 1. Wypełnij wniosek online (dostępny w języku angielskim i hiszpańskim).
  • Jeżeli aktualnie korzystasz ze świadczenia w ramach programu Lifeline, nie musisz składać kolejnego wniosku. Skontaktuj się z dostawcą EBB, aby rozpocząć korzystanie z usługi bez zniżek.
 2. Po przesłaniu wniosku możesz otrzymać automatyczną informację o jego pozytywnym rozpatrzeniu.
  • Jeżeli Twoje uprawnienia nie będą mogły zostać potwierdzone w sposób automatyczny, konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów.
 3. Po zatwierdzeniu wniosku konieczne będzie wybranie dostawcy (EBB provider) oferującego zniżki za usługi objęte programem.
  • Na co najmniej 30 dni przed zakończeniem okresu wypłaty świadczenia Twój dostawca EBB przekaże Ci datę ostatniej wypłaty lub zakończenia ostatniego cyklu rozliczeniowego dotyczącego rachunku, za który otrzymasz pełną lub częściową zniżkę.
  • Wtedy możliwe będzie dalsze korzystanie z usług tego dostawcy, ale już bez zniżek.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową
Więcej informacji uzyskasz na stronie getemergencybroadband.org.

Prześlij wiadomość e-mail do centrum wsparcia technicznego w razie awarii internetu (Emergency Broadband Support Center)
E-mail EBBHelp@usac.org

Skontaktuj się z centrum wsparcia technicznego w razie awarii internetu (Emergency Broadband Support Center)
Nr tel.: 833-511-0311
czynny w godz. od 9.00 do 21.00 czasu wschodniego
7 dni w tygodniu

Zadzwoń do swojego dostawcy internetu
Skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu w razie pytań dotyczących urządzenia, usługi lub rachunków.

Last Updated środa, 2 czerwca, 2:44pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.