Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Pomoc w zapłacie zaległego czynszu i opłat za media ze względu na COVID-19.

Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań (New York State Emergency Rental Assistance Program) (ERAP) | Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa NYS (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań (ERAP) pomaga najemcom z zaległościami czynszowymi (opóźnienia w opłatach czynszu), zaległymi rachunkami za media, przyszłym czynszem oraz zapewnia ochronę przed niektórymi rodzajami eksmisji i podwyżkami czynszu.

Aktualizacja: Wznowiono przyjmowanie wniosków w ramach programu ERAP przez ograniczony czas. Najemcy zalegający z czynszem powinni niezwłocznie złożyć wniosek.

 • Złożenie wniosku pozwala zabezpieczyć się przed eksmisją.
 • ERAP dysponuje ograniczonymi funduszami. Można jednocześnie ubiegać się również o pomoc w ramach innych programów, takich jak program pomocy pieniężnej (Cash Assistance) lub program jednorazowej pomocy One Shot Deal od Wydziału Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA). Jeżeli ubiegał(a) się Pan/Pani o pomoc w ramach programu ERAP wcześniej, należy dołączyć dowód złożenia wniosku o ERAP do wniosku HRA o pomoc w wynajmie.
 • Jeżeli grozi Panu/Pani eksmisja, może przysługiwać Panu/Pani prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Należy zadzwonić pod numer 311 i zapytać o „Tenant Helpline” (Infolinię dla najemców).

Uwaga! Poprzedni nabór wniosków zakończył się w dniu 14 listopada 2021 r. Jeśli ubiegał(a) się Pan/Pani o pomoc w poprzedniej rundzie, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie. Może Pan/Pani sprawdzić status swojego wniosku na portalu ERAP.

 • Pomoc może obejmować:
  • Do 12 miesięcy zaległego czynszu.
  • Do 3 miesięcy przyszłego czynszu, jeśli Twoje gospodarstwo domowe będzie musiało przeznaczyć 30 procent lub więcej miesięcznego dochodu brutto na opłacenie czynszu.
  • Do 12 miesięcy zaległych rachunków za energię elektryczną lub gaz.
 • Osoby uprawnione do otrzymania pomocy mogą być również objęte poniższą ochroną związaną z płatnością ERAP:
  • Brak możliwości eksmisji z powodu niezapłacenia zaległego czynszu objętego płatnością ERAP.
  • Osoba wynajmująca nie może pobierać opłat za zwłokę, związanych z płatnością ERAP.
  • Osoba wynajmująca przez rok nie może podnieść wysokości miesięcznego czynszu.
  • Osoba wynajmująca przez rok nie może wnieść przeciwko Tobie określonego rodzaju spraw o eksmisję.
 • Płatność zostanie dokonana w imieniu najemcy bezpośrednio do wynajmującego, właściciela nieruchomości lub zakładu energetycznego.
  • Najemcy zostaną powiadomieni o płatności dokonanej w ich imieniu.
  • Płatność nie będzie traktowana jako dochód dla najemców uprawnionych do otrzymania pomocy publicznej i świadczeń.
 • O pomoc można się ubiegać niezależnie od trwającego postępowania o eksmisję. Złożenie wniosku prawdopodobnie spowoduje zawieszenie sprawy o eksmisję.
  • Osoby wynajmujące mają możliwość odmowy przyjęcia płatności ERAP. W takim przypadku nadal zachęcamy najemców do aplikowania o pomoc, ponieważ w przypadku wniesienia sprawy do sądu zatwierdzony wniosek ERAP może być wykorzystany jako podstawa do obrony.
 • Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych nie jest warunkiem. Status imigracyjny nie będzie wymagany.
 • Osoby wynajmujące mogą aplikować w imieniu najemców.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych nie jest warunkiem, a status imigracyjny nie będzie wymagany.

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć tak na wszystkie pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z programu.

 • Czy masz zaległości czynszowe za czynsz należny po marcu 2020 r.?
 • Czy jeden lub więcej członków Twojego gospodarstwa domowego straciło dochody bezpośrednio lub pośrednio z powodu pandemii COVID-19? Może to obejmować:
 • Czy dochód brutto gospodarstwa domowego w roku bieżącym lub kalendarzowym 2020 jest równy lub niższy od 80% mediany dochodu na obszarze (AMI)?
  • Zobacz ten wykres progów dochodowych NYC.
Wielkość rodziny 80% AMI Dochód w ciągu roku 80% AMI Dochód w ciągu miesiąca 80% AMI Dochód w ciągu tygodnia
1 $66,850 $5,570 $1,285
2 $76,400 $6,366 $1,469
3 $85,950 $7,162 $1,652
4 $95,450 $7,954 $1,835
5 $103,100 $8,591 $1,982
6 $110,750 $9,229 $2,129
7 $118,400 $9,866 $2,276
8 $126,000 $10,500 $2,423
9 $133,650 $11,137 $2,570
10 $141,250 $11,770 $2,716
11 $148,900 $12,408 $2,863
12 $156,550 $13,045 $3,010

 

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Do złożenia wniosku potrzebne są poniższe dokumenty:

Dowód tożsamości

Dla każdego członka gospodarstwa domowego:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Prawo jazdy lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą
 • Paszport
 • EBT / Karta otrzymywania świadczeń
 • Akt urodzenia lub zaświadczenie o chrzcie
 • Dokument poświadczający uczęszczanie do szkoły

Dowód numeru ubezpieczenia społecznego (opcjonalnie)

Dowód wysokości opłacanego czynszu

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zaświadczenie o dochodach

Potwierdzenie wydatków na media

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Najemcy powinni aplikować jak najszybciej. W trakcie rozpatrywania wniosku o ERAP najprawdopodobniej będzie przysługiwać Ci ochrona przed pewnymi rodzajami eksmisji.

Mieszkańcy NYCHA: Przy składaniu wniosku należy wybrać „Mieszkania publiczne” lub „Sekcja 8” w zależności od tego, który program, jeśli w ogóle, ma zastosowanie do Twojego mieszkania.

Złóż wniosek online

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Uzyskaj pomoc online

Zadzwoń pod numer 311

Zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Tenant Helpline” (Infolinia dla najemców)

Zadzwoń na infolinię NY State ERAP

 • Zadzwoń na infolinię NY State ERAP pod numer 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368), codziennie w godzinach od 8:00 do 19:00.
 • Usługa TTY jest dostępna pod numerem 833-843-8829.

Zadzwoń lub odwiedź osobę pomagającą w rejestracji do ERAP

Na stronie HRA znajdziesz Organizacje zajmujące się rejestracją do programu ERAP, które mogą pomóc w złożeniu wniosku.

Last Updated piątek, 1 kwietnia, 12:03pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.