Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Ponownie otwarty Pomoc w zapłacie zaległego czynszu i opłat za media ze względu na COVID-19.

Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań (New York State Emergency Rental Assistance Program) (ERAP) | NYC DSS i HRA / NY State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) / Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych

1. Jak to działa

Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań (ERAP) pomaga najemcom z zaległościami czynszowymi (opóźnienia w opłatach czynszu), zaległymi rachunkami za media, przyszłym czynszem oraz zapewnia ochronę przed niektórymi rodzajami eksmisji i podwyżkami czynszu.

Aktualizacja: Wnioski o ERAP zostały ponownie otwarte przez ograniczony czas, najemcy zalegający z czynszem powinni złożyć wniosek natychmiast.

 • Zastosowanie zapewnia ochronę przed eksmisją.
 • ERAP ma ograniczone fundusze. Nie zabrania się również ubiegania się o inne programy, takie jak Cash Assistance lub One Shot Deal, w nagłych wypadkach z NYC Human Resources Administration (HRA). Jeśli wcześniej złożyłeś wniosek o ERAP, dołącz dowód złożenia wniosku ERAP do wniosku HRA o pomoc w wynajmie.
 • Jeśli grozi Ci eksmisja, możesz kwalifikować się do bezpłatnej pomocy prawnej. Zadzwoń pod numer 311 i poproś o „Tenant Helpline”.

Uwaga: wnioski wcześniej zamknięte 14 listopada 2021 r. Jeśli złożyłeś podanie w ostatniej rundzie, nie musisz składać wniosku ponownie. Możesz sprawdzić status swojego wniosku na portalu ERAP.

 • Pomoc może obejmować:
  • Do 12 miesięcy zaległego czynszu.
  • Do 3 miesięcy przyszłego czynszu, jeśli Twoje gospodarstwo domowe będzie musiało przeznaczyć 30 procent lub więcej miesięcznego dochodu brutto na opłacenie czynszu.
  • Do 12 miesięcy zaległych rachunków za energię elektryczną lub gaz.
 • Osoby uprawnione do otrzymania pomocy mogą być również objęte poniższą ochroną związaną z płatnością ERAP:
  • Brak możliwości eksmisji z powodu niezapłacenia zaległego czynszu objętego płatnością ERAP.
  • Osoba wynajmująca nie może pobierać opłat za zwłokę, związanych z płatnością ERAP.
  • Osoba wynajmująca przez rok nie może podnieść wysokości miesięcznego czynszu.
  • Osoba wynajmująca przez rok nie może wnieść przeciwko Tobie określonego rodzaju spraw o eksmisję.
 • Płatność zostanie dokonana w imieniu najemcy bezpośrednio do wynajmującego, właściciela nieruchomości lub zakładu energetycznego.
  • Najemcy zostaną powiadomieni o płatności dokonanej w ich imieniu.
  • Płatność nie będzie traktowana jako dochód dla najemców uprawnionych do otrzymania pomocy publicznej i świadczeń.
 • O pomoc można się ubiegać niezależnie od trwającego postępowania o eksmisję. Złożenie wniosku prawdopodobnie spowoduje zawieszenie sprawy o eksmisję.
  • Osoby wynajmujące mają możliwość odmowy przyjęcia płatności ERAP. W takim przypadku nadal zachęcamy najemców do aplikowania o pomoc, ponieważ w przypadku wniesienia sprawy do sądu zatwierdzony wniosek ERAP może być wykorzystany jako podstawa do obrony.
 • Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych nie jest warunkiem. Status imigracyjny nie będzie wymagany.
 • Osoby wynajmujące mogą aplikować w imieniu najemców.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych nie jest warunkiem, a status imigracyjny nie będzie wymagany.

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć tak na wszystkie pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z programu.

 • Czy masz zaległości czynszowe za czynsz należny po marcu 2020 r.?
 • Czy jeden lub więcej członków Twojego gospodarstwa domowego straciło dochody bezpośrednio lub pośrednio z powodu pandemii COVID-19? Może to obejmować:
 • Czy dochód brutto gospodarstwa domowego w roku bieżącym lub kalendarzowym 2020 jest równy lub niższy od 80% mediany dochodu na obszarze (AMI)?
  • Zobacz ten wykres progów dochodowych NYC.
Wielkość rodziny 80% AMI Dochód w ciągu roku 80% AMI Dochód w ciągu miesiąca 80% AMI Dochód w ciągu tygodnia
1 $66,850 $5,570 $1,285
2 $76,400 $6,366 $1,469
3 $85,950 $7,162 $1,652
4 $95,450 $7,954 $1,835
5 $103,100 $8,591 $1,982
6 $110,750 $9,229 $2,129
7 $118,400 $9,866 $2,276
8 $126,000 $10,500 $2,423
9 $133,650 $11,137 $2,570
10 $141,250 $11,770 $2,716
11 $148,900 $12,408 $2,863
12 $156,550 $13,045 $3,010

 

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Do złożenia wniosku potrzebne są poniższe dokumenty:

Dowód tożsamości

Dla każdego członka gospodarstwa domowego:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Prawo jazdy lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą
 • Paszport
 • EBT / Karta otrzymywania świadczeń
 • Akt urodzenia lub zaświadczenie o chrzcie
 • Dokument poświadczający uczęszczanie do szkoły

Dowód numeru ubezpieczenia społecznego (opcjonalnie)

Dowód wysokości opłacanego czynszu

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Zaświadczenie o dochodach

Potwierdzenie wydatków na media

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Najemcy powinni aplikować jak najszybciej. W trakcie rozpatrywania wniosku o ERAP najprawdopodobniej będzie przysługiwać Ci ochrona przed pewnymi rodzajami eksmisji.

Mieszkańcy NYCHA: Przy składaniu wniosku należy wybrać „Mieszkania publiczne” lub „Sekcja 8” w zależności od tego, który program, jeśli w ogóle, ma zastosowanie do Twojego mieszkania.

Złóż wniosek online

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Uzyskaj pomoc online

Zadzwoń pod numer 311

Zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Tenant Helpline” (Infolinia dla najemców)

Zadzwoń na infolinię NY State ERAP

 • Zadzwoń na infolinię NY State ERAP pod numer 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368), codziennie w godzinach od 8:00 do 19:00.
 • Usługa TTY jest dostępna pod numerem 833-843-8829.

Zadzwoń lub odwiedź osobę pomagającą w rejestracji do ERAP

Na stronie HRA znajdziesz Organizacje zajmujące się rejestracją do programu ERAP, które mogą pomóc w złożeniu wniosku.

Last Updated czwartek, 13 stycznia, 6:39pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.