Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Termin przyjmowania zgłoszeń zamknięty Płatności dla pracowników o niskich dochodach, którzy zostali wykluczeni z otrzymywania innych świadczeń

Fundusz dla wykluczonych pracowników (EWF) | Wydział Pracy stanu Nowy Jork

1. Jak to działa

Płatności dla pracowników o niskich dochodach, którzy utracili dochody na skutek pandemii wirusa COVID i którzy nie kwalifikują się do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) z uwagi na ich status imigracyjny lub inne czynniki.

Uwaga: szczegóły programu mogą ulec zmianie.

Aktualizacja 8 października 2021 r.: Wydział Pracy stanu Nowy Jork (NYS Department of Labor) nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ich otrzymania.

 • To płatność jednorazowa dla nowojorczyków, którzy utracili dochód podczas pandemii COVID-19.
 • Formularze zgłoszeniowe nie zawierają pytań dotyczących obywatelstwa ani statusu imigracyjnego.
 • Aby otrzymać pomoc, należy mieszkać na terenie stanu Nowy Jork co najmniej od 27 marca 2020 r.
 • Wsparcie jest dostępne na dwóch poziomach określanych na podstawie dostarczonej dokumentacji.
  • Poziom 1 to świadczenia w kwocie do 15 600 USD (minus podatki).
  • Poziom 2 to świadczenia w kwocie do 3200 USD (minus podatki).
 • Świadczenia będą wypłacane za pomocą karty przedpłaconej Visa wysyłanej na adres podany we wniosku.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Uwaga: szczegóły programu mogą ulec zmianie.

Jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na wszystkie poniższe pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z pomocy w ramach Funduszu dla wykluczonych pracowników:

 • Czy mieszkasz na terenie stanu Nowy Jork co najmniej od 27 marca 2020 r.?
 • Czy utraciłeś(-aś) co najmniej 50% tygodniowego dochodu z pracy lub łącznego dochodu gospodarstwa domowego w dowolnym czasie między 23 lutego 2020 r. i 1 kwietnia 2021 r. z powodu, takiego jak:
  • utrata pracy?
  • utrata części etatu?
  • niezdolność do pracy z powodu choroby wywołanej przez wirusa?
  • lub czy zostałeś(-aś) głównym żywicielem rodziny z powodu śmierci lub niepełnosprawności głowy rodziny?
 • Czy nie kwalifikujesz się do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) (lub pandemicznych rozszerzeń tego ubezpieczenia) z powodu swojego statusu obywatelstwa?
 • Czy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kwiecień 2021 r. Twój dochód był niższy niż 26 208 USD?

Wsparcie jest dostępne na dwóch poziomach określanych na podstawie dostarczonych informacji i dokumentów. Jeśli nie kwalifikujesz się do wsparcia poziomu 1 (15 600 USD minus podatki), możesz kwalifikować się do wsparcia poziomu 2 (3200 USD minus podatki).

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Uwaga: szczegóły programu mogą ulec zmianie.

Można otrzymać jedną z dwóch kwot. Poziom wsparcia określa się na podstawie dostarczonych informacji i dokumentów.

 • W ramach poziomu 1 można uzyskać świadczenia w wysokości do 15 600 USD (minus podatki).
 • W ramach poziomu 2 można uzyskać świadczenia w wysokości do 3200 USD (minus podatki).

Trzeba dostarczyć trzy rodzaje dokumentów:

 1. Dowód kwalifikowalności do pracy
  • Możesz przedstawić swój numer ITIN jako dowód dla Poziomu 1. Możesz również przedstawić dowód na złożenie wniosku W-7 o nadanie numeru ITIN. Odwiedź urząd skarbowy, aby uzyskać ten dowód; dowiedz się więcej.
 2. Dowód tożsamości
 3. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Dokumenty przekazane jako dowód tożsamości muszą być:

 • Poświadczone przez agencję wydającą (ale prawo jazdy, stanowy dokument tożsamości i karta identyfikacyjna IDNYC są uznawane za poświadczone dokumenty)
 • Ważne (o ile nie podano inaczej)
 • W języku angielskim (lub mieć dołączone tłumaczenie na język angielski)
 • Nieuszkodzone i niezniszczone

Pełną listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie NYS DOL zawierającej często zadawane pytania dotyczące funduszu dla wykluczonych pracowników. Przetłumaczone arkusze informacyjne można znaleźć niżej, w obszarze „Przetłumaczone często zadawane pytania”.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Aktualizacja z 8 października 2021 r.: Departament Pracy stanu Nowy Jork nie przyjmuje nowych aplikacji. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu.

Jeśli złożyłeś wniosek, możesz sprawdź status swojej aplikacji.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź witrynę internetową

Dodatkowych informacji udziela Wydział Pracy stanu Nowy Jork.

Uzyskanie pomocy osobiście

Znajdź lokalną organizację społeczną, która może Ci pomóc w zgłoszeniu się po wsparcie.

Last Updated czwartek, 4 listopada, 11:18am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.