Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Płatności dla pracowników o niskich dochodach, którzy zostali wykluczeni z otrzymywania innych świadczeń

Fundusz dla wykluczonych pracowników | Wydział Pracy stanu Nowy Jork (Department of Labor)

1. Jak to działa

Płatności dla pracowników o niskich dochodach, których dochody obniżyły się na skutek pandemii wirusa COVID i którzy nie kwalifikują się do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) lub świadczenia antykryzysowego (EIP) z uwagi na ich status imigracyjny lub inne czynniki.

 • Jest to płatność jednorazowa w ramach wsparcia dochodu utraconego w okresie pomiędzy 27 marca 2020 r. a 1 kwietnia 2021 r.
 • Formularze wniosków nie zawierają pytań dotyczących obywatelstwa lub statusu imigracyjnego
 • Aby otrzymać pomoc, należy zamieszkiwać na terenie stanu Nowy Jork co najmniej od dnia 27 marca 2020 r.
 • Na podstawie dostarczoną dokumentację można skorzystać z dwóch progów wsparcia
  • Próg 1 to świadczenia w kwocie do 15 600 USD (minus podatki)
  • Próg 2 to świadczenia w kwocie do 3200 USD (minus podatki)
 • Świadczenia będą wypłacane przelewem bankowym, na kartę płatniczą, za pomocą czeku lub innej formy płatności
 • Uwaga: szczegóły programu mogą ulec zmianie. Proces przyjmowania wniosków nie został jeszcze uruchomiony. Aby otrzymać informację o uruchomieniu procesu przyjmowania wniosków, zapisz się do newslettera e-mail ACCESS NYC.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Uwaga: szczegóły programu mogą ulec zmianie.

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć tak na wszystkie poniższe pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z pomocy w ramach Funduszu dla wykluczonych pracowników:

 • Czy zamieszkujesz na terenie stanu Nowy Jork co najmniej od dnia 27 marca 2020 r.?
 • Czy po lutym 2020 r. Twoje dochody obniżyły się w związku z pandemią wirusa COVID-19 z następujących powodów:
  • utrata pracy
  • zmniejszenie liczby godzin pracy
  • niezdolność do pracy z powodu złego stanu zdrowia wywołanego zarażeniem się wirusem.
 • Czy nie kwalifikujesz się do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) lub świadczenia antykryzysowego (EIP) z powodu swojego statusu obywatelstwa?
 • Czy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU Twój dochód był niższy niż 26 208 USD? (Ta sekcja zostanie uzupełniona)

Oprócz tego możesz kwalifikować się do otrzymania tej pomocy, jeżeli osoba będąca głównym żywicielem Twojego gospodarstwa domowego zmarła lub utraciła zdolność do pracy z powodu choroby wywołanej wirusem.

Na podstawie dostarczoną dokumentację można skorzystać z dwóch progów wsparcia. Jeżeli nie kwalifikujesz się do wsparcia w ramach progu 1, możesz kwalifikować się do wsparcia w ramach progu 2.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Uwaga: szczegóły programu mogą ulec zmianie.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż angielski należy dołączyć poświadczone tłumaczenie na język angielski.

W ramach progu 1 można uzyskać świadczenia w wysokości do 15 600 USD (minus podatki).

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • zeznania podatkowe za lata 2018, 2019 lub 2020 wraz z ważnym numerem identyfikacji podatkowej (ITIN); lub
 • formularze W-2 lub 1099 za rok podatkowy 2019 lub 2020; lub
 • pismo potwierdzające zatrudnienie, z wyszczególnionymi datami zatrudnienia oraz powodem ustania stosunku pracy; lub
 • odcinki wypłaty wynagrodzenia z sześciu lub więcej tygodni lub oświadczenia dotyczące wysokości uzyskiwanego zatrudniania z 6-miesięcznego okresu poprzedzającego utratę dochodu; lub
 • powiadomienie o wysokości wynagrodzenia (zgodne z ustawą dotyczącą zapobiegania kradzieży wynagrodzenia (Wage Theft Prevention Act, WPTA)) otrzymane od pracodawcy w dniu podpisania z nim umowy o pracę, z którego wynika, że na 6 miesięcy przed utratą dochodu miałeś(-aś) zatrudnienie.

Konieczne będzie również dostarczenie następujących dokumentów (więcej szczegółów poniżej):

 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Jeżeli nie kwalifikujesz się do wsparcia w ramach progu 1, możesz kwalifikować się do wsparcia w ramach progu 2.

W ramach progu 2 można uzyskać świadczenia w wysokości do 3200 USD (minus podatki):

 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • inny dokument potwierdzający zatrudnienie i wysokość dochodu

Dowód tożsamości

Każda osoba składająca wniosek jest zobowiązana dostarczyć wraz z nim dokumenty tożsamości o wartości 4 punktów.

4 punkty

 • Ważne prawo jazdy obowiązujące na terenie stanu Nowy Jork lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą
 • Ważny paszport Stanów Zjednoczonych
 • Karta IDNYC

3 punkty

 • Ważny paszport biometryczny innego kraju (nadający się do odczytu maszynowego)

2 punkty

 • Karta identyfikacyjna Biura Zdrowia Psychicznego stanu Nowy Jork ze zdjęciem

1 punkt

 • Akt zawarcia małżeństwa
 • Wyrok rozwodowy
 • Ważna karta członkowska Wydziału Parków i Rekreacji NYC
 • Świadectwo urodzenia z kraju innego niż USA
 • Karta identyfikacyjna wydana w kraju innym niż USA, jak np. karta z konsulatu
 • Oryginał lub kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, college’u lub uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych
 • Wydział Pracy stanu Nowy Jork może określić również inne akceptowalne dokumenty

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Last Updated wtorek, 1 czerwca, 9:48am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.