Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Środki na pokrycie kosztów ogrzewania i usług komunalnych

Program pomocy w opłaceniu kosztów energii (HEAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

HEAP pomaga kwalifikującym się gospodarstwom domowym w pokryciu kosztów energii w sezonie zimowym. Z otrzymanych środków można pokryć koszt paliwa, źródła usług komunalnych, sprzętu i/lub napraw. Miasto płaci bezpośrednio firmie (świadczenie na ogrzewanie i/lub świadczenie na usługi komunalne) lub gospodarstwu domowemu (tylko świadczenia na usługi komunalne).

 • Świadczenie HEAP rozpoczyna się 2 listopada 2020 r. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.
 • Zasiłek Emergency HEAP otwiera się 4 stycznia 2021 i kończy 15 marca 2021 lub do wyczerpania środków.
 • Świadczenia można otrzymywać nawet wtedy, gdy koszt usług komunalnych jest wliczony w czynsz
 • Dostępne są świadczenia w nagłej potrzebie, jeśli ogrzewanie zostało wyłączone lub istnieje niebezpieczeństwo, że może zostać wyłączone
 • Wymagane potwierdzenie adresu, numeru ubezpieczenia społecznego, dochodów i rachunków za usługi komunalne (jeśli członek płaci za nie)

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy mieszka z tobą dziecko w wieku poniżej 6 lat, osoba dorosła, która ukończyła 60 lat lub osoba z trwałym kalectwem?
 • Czy ty i osoby, z którymi mieszkasz jesteście obywatelami USA lub legalnymi imigrantami?
 • Czy spełniasz jedną z poniższych wytycznych dotyczących dochodów?
  • Otrzymujesz świadczenia SNAP, Tymczasową pomoc lub Uzupełniającą zapomogę rządową Kod A.
  • Dochody twojej rodziny są na poziomie lub poniżej poziomu wytycznych dla dochodów.

Liczba osób w rodzinie

Dochody roczne

1

$2,610

2

$3,413

3

$4,216

4

$5,019

5

$5,822

6

$6,625

7

$6,775

8

$6,926

9

$7,077

10

$7,227

11

$7,378

12

$7,755

Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać:

$560

 

Jeśli świadczenia HEAP są konieczne w nagłej potrzebie, należy również odpowiedzieć „Yes” (tak) na poniższe pytania:

 • Czy ogrzewanie zostało wyłączone lub zostanie wkrótce wyłączone, lub czy zbiornik na paliwo jest pełny w jednej czwartej lub mniej?
 • Czy rachunek za ogrzewanie i/lub energię elektryczną jest wystawiany na twoje nazwisko?
 • Czy zasoby dostępne w twoim gospodarstwie domowym:
  • są niższe niż $3,000, jeśli mieszka w tobą osoba, która ukończyła co najmniej 60 lat, lub
  • są niższe niż $2,000, jeśli nie mieszka w tobą osoba, która ukończyła co najmniej 60 lat?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej osoby składającej wniosek jeden dokument:

 • Prawo jazdy
 • Identyfikator ze zdjęciem
 • amerykański paszport lub certyfikat naturalizacji
 • Dokumenty adopcyjne, dokumentacja szpitalna lub lekarska
 • School Records

Lub dla każdej osoby ubiegającej się o dowolne dwa dokumenty :

 • Akt urodzenia lub akt chrztu
 • Zatwierdzona karta ubezpieczenia społecznego
 • Oświadczenie innej osoby

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek należy wysłać na adres:
New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Pobierz formularz

Wniosek można złożyć telefonicznie

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej HEAP.

Zadzwoń pod numer 311

Osoby, które potrzebują pomocy w znalezieniu programu, powinny poprosić o połączenie z „HEAP”.

Zadzwoń do HEAP

W razie pytań dotyczących HEAP należy zadzwonić na infolinię pod numer 800-692-0557 lub pod numer 212-331-3126, aby poprosić o pomoc operatora.

Zadzwoń na infolinię Heat Line pod numer 212-331-3150, jeśli masz problem z opłaceniem rachunku za ogrzewanie lub nie możesz opuszczać domu i potrzebujesz pomocy ze strony HEAP.

Zapraszamy do odwiedzenia biura HEAP

Osobistą pomoc można uzyskać w biurze HEAP.

Last Updated poniedziałek, 9 listopada, 2:18pm