Przejdź do głównej zawartości
Praca

Nowy Pracowniczy urlop chorobowy i wychowawczy

Urlop chorobowy i zabezpieczający | Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP)

1. Jak to działa

W mieście Nowy Jork pracownikom przyznaje się prawa do płatnego i bezpłatnego urlopu, w tym nowe prawa ustanowione na mocy stanowych i federalnych ustaw związanych z epidemią COVID-19. Pracownik może wziąć urlop płatny lub bezpłatny, zależnie od okoliczności i kategorii pracodawcy, dla którego pracuje, aby zapewnić opiekę sobie lub członkom rodziny dotkniętym COVID-19.

 • Płatny urlop chorobowy i zabezpieczający miasta Nowy Jork:
  • Obejmuje do 40 godzin urlopu chorobowego dla pracowników miasta Nowy Jork
  • Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej pięciu pracowników, urlop musi być płatny
  • Pracownicy mogą korzystać z urlopu chorobowego po upływie 120 dni od pierwszego dnia zatrudnienia
  • Status imigracyjny nie jest brany pod uwagę
 • Awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy stanu Nowy Jork w związku z COVID-19:
  • Zapewnia dodatkowy urlop, o który należy wnioskować poza urlopem chorobowym przyznawanym przez pracodawcę
  • Urlop chorobowy na czas izolacji pracownika lub jego dziecka ze względu na zarządzenie rządowe lub możliwe zakażenie COVID-19
  • Liczba przyznanych dni urlopu zależy od wielkości firmy i dochodu pracodawcy. Więcej informacji udziela Wydział Pracy stanu Nowy Jork.
  • Status imigracyjny nie jest brany pod uwagę
 • Ustawa federalna o ochronie rodzin podczas epidemii koronawirusa (Federal Families First Coronavirus Response Act, FFRCA):
  • Zapewnia wynagrodzenie w zmiennej kwocie pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze godzin:
   • których obowiązuje nałożona przez rząd lub zalecona przez lekarza kwarantanna lub izolacja lub wykazują objawy zakażenia COVID-19 i oczekują na diagnozę
   • opiekującym się osobami w opisanych wyżej okolicznościach
   • opiekującym się dzieckiem poniżej 18. roku życia, którego nie można posłać do szkoły lub ośrodka opieki nad dziećmi ze względu na epidemię COVID-19
   • zasady przyznawania urlopów nie mają zastosowania do firm prywatnych zatrudniających ponad 500 pracowników
   • w określonych przypadkach pracownicy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą zostać wyłączeni z zasad przyznawania urlopów
 • Jeżeli miejsce pracy zostało zamknięte ze względu na epidemię COVID-19, nie ma podstaw do udzielenia urlopu chorobowego bądź wychowawczego. Mogą natomiast przysługiwać świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI).

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Płatny urlop chorobowy i zabezpieczający miasta Nowy Jork obejmuje większość pracowników w firmach i organizacjach non-profit dowolnej wielkości działających w mieście Nowy Jork.

Awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy w związku z COVID-19 stanu Nowy Jork obejmuje pracowników, których obowiązuje nakaz kwarantanny lub izolacji, i pracowników, których dzieci podlegają takiemu nakazowi.

Ustawa federalna o ochronie rodzin podczas epidemii koronawirusa obejmuje pracowników, którzy pracują w firmie prywatnej zatrudniającej mniej niż 500 pracowników lub są samozatrudnieni (wyłączeniu podlegają niektórzy pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników).

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Urlop chorobowy i zabezpieczający miasta Nowy Jork jest prawem, które pracodawca musi respektować.

 • Jeżeli pracodawca nie udzielił urlopu, do którego się kwalifikujesz, złóż skargę do Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork.

Złóż wniosek o awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy w związku z COVID-19 stanu Nowy Jork:

 • Jeżeli nie masz ubezpieczenia lub nie możesz uzyskać dokumentacji do urlopu chorobowego, a występują u Ciebie objawy COVID-19, Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork pomaga w uzyskaniu dokumentacji urlopowej pod numerem: 855-491-2667
 • Jeżeli skończył Ci się awaryjny urlop chorobowy na żądanie u pracodawcy, złóż wniosek na stronie stanu Nowy Jork w dziale, który zajmuje się takimi przypadkami, jak Twój.

Jeżeli pracodawca tymczasowo zawiesił lub zamknął działalność, nie masz pracy lub pracujesz w mniejszym wymiarze godzin ze względu na COVID-19, możesz kwalifikować się do świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI).

Jeżeli pracodawca nie udzielił urlopu, do którego się kwalifikujesz, złóż skargę do Miasta:

Aby złożyć wniosek o awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy w związku z COVID-19 stanu Nowy Jork:

Złóż skargę

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź strony

Odwiedź stronę nyc.gov/workers, aby dowiedzieć się więcej na temat płatnego urlopu chorobowego i zabezpieczającego miasta Nowy Jork.

Przeczytaj Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomocy przy dokumentacji urlopu chorobowego związanego z COVID-19 Wydziału Zdrowia miasta Nowy Jork.

Odwiedź paidfamilyleave.ny.gov/COVID19, aby dowiedzieć się więcej o płatnym urlopie chorobowym stanu Nowy Jork i awaryjnym płatnym urlopie chorobowym i wychowawczym w związku z COVID-19 stanu Nowy Jork.

Odwiedź dol.gov/agencies/whd/pandemic, aby dowiedzieć się więcej o ustawie federalnej o ochronie rodzin podczas epidemii koronawirusa.

Napisz e-maila do Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP)

Adresy e-mail odpowiednich wydziałów można znaleźć na stronie usług online.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o „płatny urlop chorobowy i zabezpieczający” („Paid Safe and Sick Leave”).

Last Updated środa, 23 września, 12:38pm