Przejdź do głównej zawartości
Praca

Nowy Pracowniczy urlop chorobowy i wychowawczy

Urlop chorobowy i zabezpieczający | Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP)

1. Jak to działa

W mieście Nowy Jork pracownikom przyznaje się prawa do płatnego i bezpłatnego urlopu, w tym rozszerzone prawa w ramach ustaw miejskich i stanowych. Pracownik może wziąć urlop płatny lub bezpłatny, zależnie od okoliczności i kategorii pracodawcy, dla którego pracuje, aby zapewnić opiekę sobie lub członkom rodziny dotkniętym COVID-19.

Płatny urlop chorobowy i zabezpieczający miasta Nowy Jork:

 • Możliwe jest korzystanie z urlopu chorobowego i zabezpieczającego miasta Nowy Jork udzielanego w przypadku różnych potrzeb związanych ze względami zdrowia i bezpieczeństwa. Można z nich korzystać dla siebie, dla członka rodziny lub osoby, z którą pracownik utrzymuje bliskie relacje.
 • Pracownicy otrzymują 1 godzinę urlopu chorobowego za każde 30 przepracowanych godzin.
 • Nie wymaga okresu oczekiwania; z urlopu chorobowego i zabezpieczającego można skorzystać od momentu ich otrzymania i to pracownik decyduje, kiedy go użyć.
 • Pracodawca zwraca koszty sporządzenia wymaganej dokumentacji po trzech kolejnych dni urlopu w dni robocze, jeżeli zostały poniesione.
 • Odcinek wynagrodzenia pracownika (lub inny dokument wystawiany w okresie każdej wypłaty) musi uwzględniać listę przyznanych i wykorzystanych dni wolnych oraz całkowity bilans otrzymanych dni wolnych.
 • Status imigracyjny nie jest brany pod uwagę.
Liczba pracowników zatrudnianych przez pracodawcę Liczba dni urlopu chorobowego na rok kalendarzowy
Od 1 do 4 pracowników, jeżeli roczny dochód pracodawcy nie przekracza 1 mln USD Do 40 godzin bezpłatnego chorobowego
Od 1 do 4 pracowników, jeżeli roczny dochód pracodawcy przekracza przynajmniej 1 mln USD Do 40 godzin płatnego urlopu
1 lub więcej w przypadku pracowników domowych, zatrudnianych przez pracodawcę domowego Do 40 godzin płatnego urlopu
ponad 5 pracowników Do 40 godzin płatnego urlopu
ponad 100 pracowników Do 56 godzin płatnego urlopu

Awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy stanu Nowy Jork w związku z COVID-19:

 • Zapewnia do 14 dni dodatkowego urlopu, który można łączyć z urlopami chorobowymi wymaganymi przez prawo miasta Nowy Jork lub tymi już zapewnianymi przez pracodawcę.
 • Awaryjny urlop chorobowy stanu Nowy Jork obejmuje jedynie urlop w przypadku umieszczenia pracownika lub jego dziecka w kwarantannie lub izolacji.
 • Stosunek dni płatnego urlopu do niepłatnego zależy od wielkości firmy i dochodu pracodawcy. Więcej informacji udziela Wydział Pracy stanu Nowy Jork (NY State Dept of Labor).
 • Twój pracodawca ma obowiązek udzielić Ci tego urlopu, jeżeli się do niego kwalifikujesz, a procedura nie wymaga składania zgłoszenia.
 • Status imigracyjny nie jest brany pod uwagę.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Płatny urlop chorobowy i zabezpieczający miasta Nowy Jork obejmuje większość pracowników w firmach i organizacjach non-profit dowolnej wielkości działających w mieście Nowy Jork:

 • Pracownicy na pełnym i niepełnym etacie, pracownicy programów pracy tymczasowej i pracownicy mieszkający poza miastem Nowy Jork.

Program nie obejmuje następujących osób:

 • Studentów federalnych programów studiów zawodowych
 • Odbierających świadczenia z kwalifikowanych programów stypendialnych
 • Zatrudnionych w agencjach rządowych
 • Pracujących jako fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, lub audiologowie licencjonowani przez Wydział Edukacji stanu Nowy Jork (New York State Department of Education) i osiągających poziom minimalnego wynagrodzenia.
 • Będących niezależnymi wykonawcami niespełniających definicji pracownika zgodnie z ustawą New York State Labor Law (prawo pracy stanu Nowy Jork) (wyszukaj frazę „Independent Contractors” na stronie labor.ny.gov)
 • Biorących udział w programie doświadczenia zawodowego (WEP)
 • Pracowników objętych układami zbiorowymi pracy, odstępującymi od prawa i otrzymujących porównywalne świadczenie.

Awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy stanu Nowy Jork w związku z COVID-19 obejmuje pracowników, których obowiązuje nakaz kwarantanny lub izolacji, i pracowników, których dzieci podlegają takiemu nakazowi.

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Urlop chorobowy i zabezpieczający miasta Nowy Jork jest prawem, które pracodawca musi respektować.

 • Jeżeli pracodawca nie udzielił urlopu, do którego się kwalifikujesz, złóż skargę do Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and Worker Protection).

Złóż wniosek o awaryjny płatny urlop chorobowy i wychowawczy stanu Nowy Jork w związku z COVID-19:

Jeżeli pracodawca tymczasowo zawiesił lub zamknął działalność, nie masz pracy lub pracujesz w mniejszym wymiarze godzin ze względu na COVID-19, możesz kwalifikować się do świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI).

Jeżeli pracodawca nie udzielił urlopu chorobowego i zabezpieczającego miasta Nowy Jork, do którego się kwalifikujesz, złóż skargę do Miasta:

Jeżeli pracodawca nie udzielił awaryjnego płatnego urlopu chorobowego i wychowawczego stanu Nowy Jork w związku z COVID-19, do którego się kwalifikujesz, złóż skargę do Wydziału Pracy stanu Nowy Jork na stronie paidfamilyleave.ny.gov/covid19

Złóż skargę

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź strony

Odwiedź stronę nyc.gov/workers, aby dowiedzieć się więcej na temat płatnego urlopu chorobowego i zabezpieczającego miasta Nowy Jork.

Odwiedź paidfamilyleave.ny.gov/COVID19, aby dowiedzieć się więcej o płatnym urlopie chorobowym stanu Nowy Jork i awaryjnym płatnym urlopie chorobowym i wychowawczym stanu Nowy Jork w związku z COVID-19.

Napisz e-maila do Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP)

Prześlij wiadomość e-mail na adres OLPS@dca.nyc.gov

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o „płatny urlop chorobowy i zabezpieczający” („Paid Safe and Sick Leave”).

Last Updated piątek, 22 stycznia, 9:40am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.