Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Korzyści podatkowe dla seniorów będących właścicielami domów

Zwolnienie seniorów będących właścicielami domów z podatku od nieruchomości (SCHE) | Departament Finansów w Nowym Jorku

1. Jak to działa

SCHE zapewnia seniorom będącym właścicielami domów pomoc w zakresie podatku od nieruchomości. Program obniża podatki od seniorów, którzy są właścicielami jednego do trzech domów, kondominiów lub mieszkań spółdzielczych.
 • Aby świadczenia mogły zostać wypłacone w dniu 1-go lipca tego samego roku, data na stemplu pocztowym na wniosku nie może być późniejsza niż 15 marca
 • Wymagane jest potwierdzenie wieku, dochodów i odliczeń od podatku
 • Jeśli nieruchomość kwalifikuje się do SCHE i Disabled Homeowners Exemption (DHE), właściciel otrzyma tylko SCHE, nie można korzystać z obu świadczeń
 • Wszyscy właściciele muszą mieć ukończone 65 lat, chyba że nieruchomość jest własnością współmałżonka lub rodzeństwa, którzy nie muszą spełniać tego wymogu wiekowego
 • Należy podać nazwę dzielnicy, przecznicy i działki (borough, block, lot – BBL), na której znajduje się nieruchomość

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu SCHE, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy wszyscy właściciele mają ukończone 65 lat, LUB czy nieruchomość jest własnością współmałżonka lub rodzeństwa, którzy nie muszą spełniać tego wymogu wiekowego
 • Czy nieruchomość jest Twoim głównym miejscem zamieszkania?
 • Czy łączne dochody wszystkich właścicieli są niższe lub równe 58 399 USD?
  • Dochód NIE obejmuje świadczeń SSI lub Cash Assistance (pomoc finansowa).

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

ukryj listę pokaż listę

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Paszport
 • Akt urodzenia (oryginał lub uwierzytelniona kopia)

Zaświadczenie o wysokości dochodów

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie, które może pomóc w uzyskaniu odliczeń

ukryj listę pokaż listę

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

ukryj listę pokaż listę
 1. Pobierz ze strony internetowej wstępny wniosek o zwolnienie i wypełnij go.
 2. Konieczne będzie podanie nazwy dzielnicy, przecznicy i działki, na której znajduje się dom (borough, block, lot (BBL). Informacje te można znaleźć dzięki Property Address Search (wyszukiwarka adresów nieruchomości)nieruchomości).
 3. Należy zebrać wymagane dokumenty i dołączyć je do wniosku. Wniosek bez dołączonych dokumentów nie zostanie rozpatrzony.
 4. Wypełniony wniosek i wymagane dokumenty należy wysłać do:
  New York City Department of Finance
  P.O.Box 311
  Maplewood, NJ 07040-031
 5. Aby świadczenia mogły zostać wypłacone w dniu 1-go lipca tego samego roku, data na stemplu pocztowym na wniosku nie może być późniejsza niż 15 marca.

Pobierz formularz

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej SCHE.

Wyślij e-mail do SCHE

Wyślij e-mail do SCHE, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o połączenie z programem Senior Citizen Homeowners’ Exemption program (Zwolnienie seniorów będących właścicielami domów z podatku od nieruchomości).

Zadzwoń do SCHE

Zadzwoń pod numer 212-NEW-YORK, lub 212-639-9675 (rozmowa zamiejscowa), lub TTY 212-639-9675(osoby niedosłyszące).