Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pomoc w formie gotówki dla osób w potrzebie

Pomoc Pieniężna | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

Rodziny w potrzebie mogą uzyskać pomoc w formie gotówki. Środki są przesyłane na kartę debetową, której można użyć w dowolnym bankomacie lub sklepie, w którym są akceptowane karty EBT.

Aktualizacja: Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, SNAP i Medicaid można złożyć, jednocześnie korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej przez ACCESS HRA.

 • Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość, miejsce zamieszkania, dochody i status dotyczący obywatelstwa
 • Aby otrzymywać pomoc pieniężną, trzeba być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub mieć należyty status imigracyjny; osoby składające wnioski mogą skorzystać z pomocy pracownika programu
 • Aby zakwalifikować się do programu pomocy pieniężnej, osoby, które są w stanie pracować, muszą pracować, uczestniczyć w programie edukacyjnym lub szkoleniowym, albo przystąpić do przydzielonego im programu
 • Osoby kwalifikujące się mogą otrzymać pieniądze na nagłe wydatki, na przykład na wypadek eksmisji, na rachunki za energię i media, na wypadek klęski żywiołowej oraz na wydatki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem
 • Wniosek należy złożyć osobiście, a w przypadku osób niewychodzących z domu można umówić się na rozmowę w domu

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Podejmując decyzję o kwalifikowalności danej osoby rozpatruje się kilka kwestii. Są to między innymi:

 • wysokość zarobków
 • wysokość otrzymywanych świadczeń
 • liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym
 • zasoby, takie jak gotówka lub konto bieżące
 • status dotyczący obywatelstwa lub imigracyjny

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

Jeden z wymienionych:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Prawo jazdy
 • Paszport amerykański
 • Certyfikat naturalizacji
 • Dokumentacja szpitalna lub od lekarza
 • Dokumenty adopcyjne

Jeśli nie masz żadnego z powyższej listy, przynieś dwa z następujących:

 • Oświadczenie od innej osoby
 • Świadectwo urodzenia lub chrztu
 • Zweryfikowany numer ubezpieczenia społecznego (SSN):

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stopniu powiązania

Zaświadczenie o składzie/liczbie osób w gospodarstwie domowym

Zaświadczenie o nieobecności osoby w rodzinie (śmierć rodzica(-ów)

Aby zweryfikować informacje o nieobecnym rodzicu

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Aktualizacja: Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, SNAP i Medicaid można złożyć, jednocześnie korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej przez ACCESS HRA.

Jeśli już otrzymujesz pomoc gotówkową, możesz wypełnić aplikację recertyfikacyjną online.

Recertyfikacja online

Wniosek można wysłać pocztą

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej programu pomocy pieniężnej.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o Pomoc Pieniężna.

Zadzwoń na infolinię HRA

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.

Zapraszamy do odwiedzenia agencji pośrednictwa pracy HRA

Znajdź agencję pośrednictwa pracy HRA w swojej okolicy

Last Updated czwartek, 30 lipca, 12:11pm