Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pomoc w formie gotówki dla osób w potrzebie

Pomoc Pieniężna | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

Rodziny w potrzebie mogą uzyskać pomoc w formie gotówki. Środki są przesyłane na kartę debetową, której można użyć w dowolnym bankomacie lub sklepie, w którym są akceptowane karty EBT.

 • Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość, miejsce zamieszkania, dochody i status dotyczący obywatelstwa.
 • Aby otrzymywać pomoc pieniężną, trzeba być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub mieć należyty status imigracyjny; osoby składające wnioski mogą skorzystać z pomocy pracownika programu.
 • Aby zakwalifikować się do programu pomocy pieniężnej, osoby, które są w stanie pracować, muszą pracować, uczestniczyć w programie edukacyjnym lub szkoleniowym, albo przystąpić do przydzielonego im programu.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Podejmując decyzję o kwalifikowalności danej osoby rozpatruje się kilka kwestii. Są to między innymi:

 • wysokość zarobków
 • wysokość otrzymywanych świadczeń
 • liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym
 • zasoby, takie jak gotówka lub konto bieżące
 • status dotyczący obywatelstwa lub imigracyjny

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Osoby, które zechcą ubiegać się o pomoc pieniężną będą musiały udokumentować:

 • swoją tożsamość, okazując np. dokument tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy, paszport, świadectwo naturalizacji lub dokumentację ze szpitala;
 • miejsce zamieszkania, okazując np. oświadczenie właściciela lokalu, aktualny rachunek za czynsz, dokument najmu lub kredytu hipotecznego;
 • dochody (jeśli są), okazując np. ostatni odcinek wypłaty, dokumentację działalności gospodarczej, aktualne zeznanie podatkowe lub oświadczenie o świadczeniach z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia;
 • obywatelstwo lub status imigracyjny, okazując np. akt urodzenia, paszport amerykański lub dokumentację służby wojskowej.

Dalsze informacje o innych dokumentach potwierdzających, jakie można przedstawić są dostępne w poradniku dotyczącym dokumentów do pomocy pieniężnej.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

 1. Złóż wniosek za pośrednictwem ACCESS HRA. Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, programie SNAP oraz Medicaid można złożyć jednocześnie, korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej.
 2. Skorzystaj z aplikacji na urządzenia mobilne ACCESS HRA, aby śledzić postępy w rozpatrywaniu wniosku lub dostarczyć dodatkowe dokumenty.
 3. Skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia rozmowy drogą telefoniczną. Możesz również odwiedzić centrum HRA i odbyć rozmowę osobiście.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej programu pomocy pieniężnej.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o Pomoc Pieniężna.

Zadzwoń na infolinię HRA

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na infolinię HRA pod numer 718-557-1399.

Last Updated poniedziałek, 16 maja, 4:21pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.