Dzięki ACCESS NYC można znaleźć pomoc dotyczącą żywności, pieniędzy, mieszkania, pracy i innych kwestii.

Do czego jestem uprawniony(-a)?

Istnieje ponad 30 programów, do których ty lub twoja rodzina możecie się zakwalifikować, nawet jeśli otrzymujesz już świadczenia lub macie pracę.

Złóż wniosek o świadczenia.

Złóż wniosek bezpośrednio o przedłużenie SNAP, pomocy pieniężnej i Medicaid. Zaloguj się na swoje konto HRA.

Ogłoszenia

Bezpłatny miejski dokument tożsamości

ACCESS NYC is now available in 4 new languages: Bengali, French, Polish, and Urdu. If you have any feedback please get in touch.