Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Zamrożenie wysokości czynszu dla osób starszych

Zwolnienie osób starszych z podwyżek czynszu za wynajem (SCRIE) | NYC Departament Finansów / Wydział Konserwacji i Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Nowym Jorku

1. Jak to działa

SCRIE pomaga uprawnionym seniorom pozostać w mieszkaniu dotowanym z zamrożonym czynszem. Jeśli czynsz wzrasta, osoby objęte programem SCRIE nie muszą płacić wyższego czynszu. Miasto płaci wynajmującemu różnicę między aktualnym i przyszłym czynszem.

 • Po złożeniu wniosku na odpowiedź oczekuje się od 10 do 15 dni
 • Do programu SCRIE mogą zakwalifikować się nawet osoby, które nie złożyły zeznań podatkowych
 • Do złożenia wniosku nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości
 • Konieczne będzie przesłanie dokumentów. Nigdy nie należy wysyłać oryginalnych dokumentów, wyłącznie kopie
 • Do SCRIE mogą być uprawnieni starsi obywatele, którzy są właścicielami domów, kondominium lub prywatnych nienadzorowanych przez rząd lokali spółdzielczych
 • Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty lub telefonicznie
 • Program zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork obejmuje również program wyłączenia z podwyższania czynszu ze względu na niepełnosprawność (Disability Rent Increase Exemption, DRIE)

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu SCRIE, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy skończyłeś(-aś) 62 lata?
 • Czy na dokumencie wynajmu znajduje się Twoje nazwisko?
 • Czy łączny roczny dochód w gospodarstwie domowym wynosi 50 000 USD lub mniej?
 • Czy na czynsz wydajesz więcej niż jedną trzecią swoich miesięcznych dochodów?
 • Czy mieszkasz w Nowym Jorku w jednym z wymienionych niżej rodzajów mieszkań?
  • mieszkanie ze stabilizowanym czynszem
  • mieszkanie z kontrolowanym czynszem
  • hotel lub jednoosobowa jednostka mieszkaniowa z regulowanym czynszem
  • osiedle Mitchell-Lama
  • budynki spółek budownictwa mieszkaniowego z ograniczoną dywidendą
  • osiedle na terenach przebudowanych
  • osiedle Housing Development Fund Company (HDFC) (Fundusz Rozwoju Budownictwa)

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • IDNYC
 • Akt urodzenia
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Paszport
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Akt ślubu
 • Karta Medicaid
 • Certyfikat naturalizacji
 • Oficjalne świadectwa urodzenia
 • Oficjalna dokumentacja szkolna
 • Inny oficjalny dokument pokazujący datę urodzenia
 • Akta dotyczące adopcji

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

 1. Należy pobrać wniosek ze strony internetowej i wypełnić go. Wniosek można również otrzymać w ośrodku SCRIE lub zadzwonić pod numer 311 i poprosić o wysłanie go pocztą.
 2. Prześlij wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentacją uzupełniającą na adres:
  Rent Freeze Program – SCRIE
  P.O. Box 3179
  Union, NJ 07083
 3. Mieszkańcy budynków Mitchell-Lama lub Redevelopment Company składają wnioski i dokumenty mailowo, na adres SCRIE@hpd.nyc.gov.

Pobierz formularz

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej SCRIE.

Sprawdź często zadawane pytania na temat programu wstrzymania czynszu (SCRIE i DRIE) oraz COVID-19.

Wyślij e-mail do SCRIE

Wyślij e-mail do SCRIE, aby uzyskać więcej informacji.

Mieszkańcy budynków Mitchell-Lama lub Redevelopment Company mogą uzyskać więcej informacji, pisząc na adres mailowy HPD.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o połączenie z SCRIE specialists (specjalista SCRIE).

Zadzwoń do SCRIE przy użyciu TTY

Osoby niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 212-639-9675.

Last Updated środa, 22 września, 9:19am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.