Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Zamrożenie wysokości czynszu dla osób starszych

Zwolnienie osób starszych z podwyżek czynszu za wynajem (SCRIE) | NYC Departament Finansów (NYC Department of Finance, DOF)

1. Jak to działa

Dzięki zamrożeniu czynszu program SCRIE pomaga uprawnionym starszym obywatelom w wieku od 62 lat zachować korzystny cenowo najem mieszkania. Najemcy płacą zamrożony czynsz. W ramach tego programu ulga podatkowa w podatku od nieruchomości pokrywa różnicę między rzeczywistą wysokością czynszu a jego zamrożoną stawką.

 • Zgłaszając się do programu SCRIE i terminowo odnawiając swoje uczestnictwo, najemca może nadal płacić czynsz w niezmienionej wysokości.
 • Do programu SCRIE kwalifikują się starsi obywatele mieszkający w niektórych budynkach czynszowych i osiedlach.
 • Do programu SCRIE możesz zakwalifikować się, nawet jeśli nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego.
 • Zgłoszenie do programu nie wymaga zgody wynajmującego.
 • Po zgłoszeniu skontaktujemy się z Tobą w ciągu około 10 do 15 dni.
 • Program zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork obejmuje również program wyłączenia z podwyżek czynszu ze względu na niepełnosprawność (Disability Rent Increase Exemption, DRIE).

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu SCRIE, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy skończyłeś(-aś) 62 lata?
 • Czy na dokumencie wynajmu znajduje się Twoje nazwisko?
 • Czy łączny roczny dochód w gospodarstwie domowym wynosi 50 000 USD lub mniej?
 • Czy na czynsz wydajesz więcej niż jedną trzecią swoich miesięcznych dochodów?
 • Czy mieszkasz w Nowym Jorku w jednym z wymienionych niżej rodzajów mieszkań?
  • mieszkanie ze stabilizowanym czynszem
  • mieszkanie z kontrolowanym czynszem
  • hotel lub jednoosobowa jednostka mieszkaniowa z regulowanym czynszem
  • osiedle Mitchell-Lama
  • budynki spółek budownictwa mieszkaniowego z ograniczoną dywidendą
  • osiedle na terenach przebudowanych
  • osiedle Housing Development Fund Company (HDFC) (Fundusz Rozwoju Budownictwa)

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Do złożenia wniosku o zwolnienie z podwyżki czynszu dla osób niepełnosprawnych (Senior Citizens Rent Increase Exemption, SCRIE) potrzebne są kopie dokumentów, które potwierdzają:

 • Twoją tożsamość (i Twój wiek)
 • Twoje miejsce zamieszkania
  • Musisz udowodnić swój czynsz, który obejmuje wcześniejsze i aktualne dokumenty lub umowy najmu.
 • Dochód
  • Obejmuje to Twój dochód oraz dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy mieszkali w Twoim mieszkaniu w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Jeśli np. złożysz wniosek w 2022 roku, będziesz potrzebować informacji o dochodach za rok 2021.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • IDNYC
 • Akt urodzenia
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Paszport
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Akt ślubu
 • Karta Medicaid
 • Certyfikat naturalizacji
 • Oficjalne świadectwa urodzenia
 • Oficjalna dokumentacja szkolna
 • Inny oficjalny dokument pokazujący datę urodzenia
 • Akta dotyczące adopcji

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym

Potwierdzenie statusu studenta

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Złóż wniosek online

Jeśli ubiegasz się o uczestnictwo w programie SCRIE po raz pierwszy, możesz złożyć wniosek online.

Złóż wniosek podczas spotkania wirtualnego

Możesz uzyskać pomoc w składaniu wniosku o udział w programie SCRIE, umawiając się na spotkanie wirtualne. Umawiając się na spotkanie:

 1. W „Select Service” („Wybierz usługę”) kliknij „Renter and Homeowner Exemption Programs” („Programy dotyczące najemców i właścicieli domów”). Następnie wybierz „Rent Freeze (SCRIE or DRIE) Initial application” („Wstępny wniosek o zamrożenie czynszu (SCRIE lub DRIE)”).
 2. W „Select Location” („Wybierz lokalizację”) kliknij „Exemptions Virtual Appointments” („Wirtualne spotkania w sprawie wyłączeń z podwyżek”).
 3. Podaj datę i godzinę. Następnie wprowadź swoje dane kontaktowe, aby zaplanować wizytę.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź strony

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową programu zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork.

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące programu zamrożenia czynszów w trakcie pandemii COVID-19.

Jeśli mieszkasz na osiedlu podlegającym HPD, odwiedź stronę internetową HPD, aby dowiedzieć się więcej o programie SCRIE nadzorowanym przez HPD.

Skontaktuj się ze SCRIE

Uzyskaj pomoc od Departamentu Finansów.

Wyślij e-mail do HPD

W przypadku pytań dotyczących programu SCRIE nadzorowanego przez HPD wyślij e-mail na adres SCRIE@hpd.nyc.gov.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o połączenie z SCRIE specialists (specjalista SCRIE).

Skontaktuj się ze SCRIE za pomocą systemu TTY

Jeśli masz problemy ze słuchem, zadzwoń pod numer 212-639-9675.

Zadzwoń do HPD

W przypadku pytań dotyczących programu SCRIE nadzorowanego przez HPD zadzwoń pod numer 212-863-8494.

Last Updated poniedziałek, 14 marca, 3:38pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.