Sote kontni prensipal la
Edikasyon

Edikasyon timoun piti gratis pou pitit paran-elèv yo

Living for the Young Family Through Education (Lavi pou Jèn Fanmi yo Atravè Edikasyon) (LYFE) | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Kijan li mache

Paran ki elèv yo ka jwenn edikasyon timoun piti gratis pou pitit yo ki piti atravè LYFE. LYFE bay tou: konsèy, sèvis rekòmandasyon ak pledwaye pou ede paran yo atenn objektif edikasyon yo ak objektif yo antanke paran.

  • Sèvis yo gratis pou tout fanmi, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon.
  • Sèvis LYFE yo gen ladan yo:
    • Sèvis konsèy ak rekòmandasyon pou paran.
    • Ede paran-elèv yo gradye nan lekòl segondè oswa konplete yon ekivalans lekòl segondè.
  • Gen plis pase 30 lokalizasyon LYFE nan 5 awondisman yo.
  • LYFE se yon pwogram Depatman Edikasyon NYC ki gen pwofèsè sètifye, parapwofesyonèl fòme, ak travayè sosyal ki gen lisans nan chak sit yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou LYFE si ou reponn wi a kesyon sa yo:

  1. Èske ou enskri oswa kalifye pou enskri nan yon lekòl oswa pwogram Depatman Edikasyon NYC?
  2. Èske laj pitit ou a ant 6 semèn e 4 lane, epi laj li pa kalifye pou “Pre-K pou tout Timoun” (Pre-K for All) nan?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Odwiedź stronę internetową Poprawa życia młodej rodziny poprzez edukację (Living for the Young Family Through Education), aby uzyskać więcej informacji.

Wyślij pytania dotyczące rejestracji za pośrednictwem formularza zapytania rejestracyjnego. Przedstawiciel zespołu skontaktuje się z Tobą.

Imèl LYFE

Wyślij maila do LYFE na adres [email protected]

Rele 311

Mande enfòmasyon sou pwogram Living for the Young Family through Education (LYFE).

Rele biwo a

Zadzwoń do biura centralnego LYFE pod numer 212-609-8520, aby uzyskać pomoc.

Vizite biwo a

Odwiedź biuro centralne LYFE w razie pytań dotyczących LYFE.

Last Updated August 4, 2022

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.