Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Thursday, August 10th


Koupon ki ede kouvri pri gadri

Updated Monday, July 24th, 11:16am

Koupon yo kouvri kèk oswa tout depans pou gadri pou timoun ki gen ant 6 semèn ak 13 an ak timoun ki gen andikap jiska laj 19 an. Aprann si w kalifye.

Monte pou mwatye pri

Updated Tuesday, January 31st, 2:48pm

Nouyòkè ki elijib yo ka ekonomize 50% sou transpò piblik ki gen ladann pri métro, pri otobis, ak vwayaj paratransit Access-A-Ride. Tcheke pou wè si ou kalifye.

Nouvo Jwenn yon sant refwadisman pandan chalè ekstrèm

Updated Thursday, August 10th, 9:30am

Bat chalè a ete sa a. Gade si gen yon sant refwadisman ki disponib toupre ou.

Pwoblèm Kalifikasyon Screener

Updated Tuesday, August 15th, 10:41am

Evalyasyon kalifikasyon an pa bay rezilta egzat nan moman sa a. Nou ap envestige sa. Mèsi pou pasyans ou.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.