Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Tuesday, September 1st


Preparasyon pou inivèsite/travay nan lekòl segondè

Updated Tuesday, September 1st, 11:39am

Enskri nan Lean & Earn (anvan Pwogram Travay Jèn Nan Lekòl ) ant 1ye a 30 septanm.

Nouvo Ranpli resansman jodi a!

Updated Wednesday, August 19th, 2:57pm

Li an sekirite, konfidansyèl, epi li pral ede kominote ou jwenn finansman nan sèvis sosyal.

Nouvo Ede Evite Degèpisman

Updated Monday, August 10th, 3:55pm

Disponib kèlkeswa kondisyon imigrasyon yo.

Nouvo Chak Nouyòkè ka jwenn yon tès COVID-19 gratis, konfidansyèl, ak san danje jodi a.

Updated Wednesday, July 15th, 12:39pm

Disponib kèlkeswa kondisyon imigrasyon yo. Jwenn yon sit tès tou pre lakay ou.