Sote kontni prensipal la

Jwenn èd nan Vil New York ak manje, lajan, lojman, travay ak plis toujou sou ACCESS NYC.


Pou ki pwogram mwen kalifye?

Gen plis pase 30 pwogram ou menm ak fanmi ou kapab kalifye pou yo kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi menm si ou deja ap resevwa asistans oswa ou gen yon travay.

Aplike kounye a pou asistans.

Aplike dirèkteman pou SNAP, Asistans Lajan Kach ak renouvèlman Medicaid. Aplike pou tout 3 an menm tan an nan aplikasyon an Asistans Lajan Kach. Konekte sou kont HRA ou a.

Anons

Latest Update Monday, January 11th


Nouvo Pran vaksen pou COVID-19

Updated Monday, January 11th, 1:03pm

Gade si ou kalifye epi jwenn yon kote.

Nouvo Jwenn yon sèl-fwa sibvansyon pou lokasyon

Updated Thursday, December 24th, 3:00pm

Twal metalik pou elijibilite epi aplike nan Pwogram Sekou Lwaye COVID anvan 1 fevriye 2021. Omwen yon manm nan kay la dwe sitwayen oswa gen estati imigrasyon valab.

Yon sèl-piki sibvansyon lajan kach kontra

Updated Friday, December 18th, 3:04pm

Sibvansyon lajan ijans ki disponib pou lwaye, sèvis piblik, ak lòt frè lojman.

Nouvo Lajan pou depans chofaj ak sèvis piblik

Updated Wednesday, January 6th, 3:57pm

Pwogram HEAP a louvri ant 2 novanm 2020 ak 15 mas 2021.
Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.