Sote kontni prensipal la
Sante

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

NYC Well | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

1. Kijan li mache

NYC Well se koneksyon ou pou jwenn sipò gratis prive pou sante mantal. Ou ka konekte ak yon konseye oswa espesyalis kamarad nan telefòn, tèks, oswa tchat epi ou jwenn èd pou pwoblèm tankou estrès, depresyon, anksyete, oswa abi dwòg ak alkòl.

 • Ou ka jwenn aksè nan sèvis nan plis pase 200 lang
 • Konseye yo disponib nenpòt lè, nenpòt jou
 • Ou ka jwenn èd tou pou jwenn konsèy alontèm
 • Jwenn èd pou abi alkòl ak lòt dwòg
 • Konekte ak espesyalis kamarad ki te viv oswa k ap viv menm eksperyans yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout Rezidan New York kalifye pou pale ak yon konseye ak itilize sèvis NYC Well yo.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb NYC Well la pou jwenn enfòmasyon sou sèvis sante mantal ki disponib.

Tèks yon konseye kounye a

Teks WELL bay 65173 nenpòt lè pou pale ak yon konseye. Lè yo mande ou sa tèks:

 • 1 pou angle
 • 2 pou panyòl
 • 3 pou chinwa

Rele 311

Mande pou NYC WELL.

Pale ak yon konseye kounye a

Rele nan 888-NYC-WELL (888-692-9355) pou pale ak yon konseye nenpòt lè. Lè yo andike sa, peze:

 • Pou panyòl, peze 3
 • Pou chinwa, peze 4

Rele 711

 • Si ou bezwen sèvis relè pou moun ki soud oswa tanrx7 de di.

Tchat ak yon konseye kounye a

Ale sou sitwèb NYC Well la pou tchat ak yon konseye nenpòt lè.

Last Updated Tuesday, June 30th, 10:59am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.