Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pieniądze na pogrzeby z powodu COVID-19

Pomoc pogrzebowa COVID-19 | Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

1. Jak to działa

Uzyskaj pomoc w opłaceniu pogrzebów osób zmarłych z powodu COVID-19.

 • Pomoc jest dostępna w celu pokrycia kosztów wielu pogrzebów.
  • W ramach pomocy można uzyskać aż 9000 $ na jeden pogrzeb i do 35 500 $ na jeden wniosek.
  • Kwota, którą otrzymasz, będzie uwzględniać wszelką pomoc uzyskaną z innych źródeł rządowych lub organizacji non profit (np. Zasiłek pogrzebowy z NYC HRA)
 • Pomoc finansowa może obejmować usługi pogrzebowe, pochówki i koszty kremacji opłacone po 20 stycznia 2020 r.
 • Dochód nie wpływa na uprawnienia do pomocy pogrzebowej.
 • Świadczenia będą wypłacane czekiem lub przelewem bankowym.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć „tak” na wszystkie następujące pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z tej pomocy:

 • Czy jesteś obywatelem USA, masz status krajowy osoby niebędącej obywatelem USA lub masz wystarczający status imigracyjny?
  • Zmarła osoba nie musiała być obywatelem USA, mieć statusu krajowego osoby niebędącej obywatelem USA ani mieć wystarczającego statusu imigracyjnego.
 • Czy koszty pogrzebu zostały pokryte po 20 stycznia 2020 roku?
  • Jeśli w płatności pomogła więcej niż jedna osoba, w ramach tego samego wniosku mogą zarejestrować się maksymalnie dwie osoby. W przeciwnym razie pomoc otrzyma pierwsza osoba, która złoży wszystkie wymagane dokumenty.
 • Czy do zgonu doszło w Stanach Zjednoczonych, na terytoriach USA lub w Dystrykcie Kolumbii?
 • Czy posiadasz akt zgonu wskazujący, że zgon „mógł być spowodowany przez” lub „prawdopodobnie był skutkiem” COVID-19 lub objawów wskazujących na COVID-19 (lub podobne sformułowania)?
  • Uwaga: Jeśli na akcie zgonu nie ma takiego sformułowania, można wnioskować o zmianę treści aktu zgonu, aby wykazać, że dana osoba zmarła z powodu COVID-19. Skontaktuj się z osobą, która poświadczyła zgon, i przedstaw dowody, które wskazują, że śmierć nastąpiła na skutek COVID-19.

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć „tak” na którekolwiek z poniższych pytań, możesz nie kwalifikować się do otrzymania pomocy:

 • Czy dotyczy Cię któraś z poniższych kategorii?
  • Posiadacz tymczasowej wizy turystycznej
  • Student zagraniczny
  • Posiadacz tymczasowej wizy pracowniczej
  • Osoba ze zwyczajowym miejscem zamieszkania, np. obywatel Sfederowanych Stanów Mikronezji, Palau i Republiki Wysp Marshalla.
  • Mogą obowiązywać dodatkowe kategorie mieszkańców, którzy mają wystarczający status imigracyjny, ale nie kwalifikują się do pomocy.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

 1. Przed złożeniem wniosku telefonicznie przygotuj poniższe informacje
  • Numery ubezpieczenia społecznego (SSN): Twój i osoby zmarłej
  • Daty urodzenia: Twoja i osoby zmarłej
  • Twój adres korespondencyjny
  • Twój numer telefonu
  • Lokalizacja lub adres, gdzie nastąpił zgon
  • Informacje o polisach ubezpieczeniowych związanych z pochówkiem lub pogrzebem
  • Informacje o otrzymanej pomocy finansowej, takiej jak darowizny lub pomoc z innych źródeł rządowych lub organizacji non profit
  • Numer rozliczeniowy oraz numer rachunku bieżącego lub oszczędnościowego (jeśli chcesz otrzymać przelew bankowy)
 2. Przygotuj następujące dokumenty i prześlij je wraz z numerem wniosku po rozmowie telefonicznej: dokument potwierdzający zgon, dokument potwierdzający koszty pogrzebu i dowód jakiejkolwiek innej pomocy finansowej

Dokument potwierdzający zgon

Oficjalny akt zgonu wskazujący, że zgon „mógł być spowodowany przez” lub „prawdopodobnie był skutkiem” COVID-19 lub objawów wskazujących na COVID-19 (lub podobne sformułowania).

 • Dokument musi wskazywać, że śmierć nastąpiła w Stanach Zjednoczonych, na terytoriach USA lub w Dystrykcie Kolumbii.
 • Uwaga: Jeśli akt zgonu nie wskazuje choroby COVID-19 jako przyczyny zgonu, możesz zmienić treść aktu zgonu. Skontaktuj się z osobą, która poświadczyła zgon, i przedstaw dowody wskazujące, że śmierć nastąpiła na skutek COVID-19.

Dokument potwierdzający koszty pogrzebu

Dowód pomocy otrzymanej z innych źródeł

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można złożyć telefonicznie

 1. Przygotuj dokumenty i zadzwoń pod numer linii pomocy pogrzebowej COVID-19
  • 844-684-6333 | TTY: 800-462-7585
   Godziny pracy:
   poniedziałek–piątek
   od 9.00 do 21.00 czasu wschodniego
 2. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu numeru wniosku prześlij dokumenty w jeden z następujących sposobów:
  • Przez internet: Prześlij je przez konto na stronie DisasterAssistance.gov
  • Faksem: 855-261-3452
  • Pocztą na adres: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę FEMA dotyczącą pomocy pogrzebowej COVID-19 i dowiedz się więcej.

Zadzwoń pod numer linii pomocy pogrzebowej COVID-19

844-684-6333 | TTY: 800-462-7585
poniedziałek–piątek, od 9.00 do 21.00 czasu wschodniego

Uwaga na oszustwa: FEMA kontaktuje się tylko z osobami, które wcześniej dzwoniły i złożyły wniosek o pomoc.

Jeśli masz wątpliwości, czy przedstawiciel FEMA jest tym, za kogo się podaje, odłóż słuchawkę i zgłoś to na infolinię FEMA pod numerem 800-621-3362.

Last Updated piątek, 11 czerwca, 9:27am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.