Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pieniądze na pogrzeby z powodu COVID-19

Pomoc pogrzebowa COVID-19 | Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

1. Jak to działa

Możesz otrzymać zwrot kosztów pogrzebu do 9000 USD za osobę, która zmarła z powodu COVID-19.

 • Pomoc finansowa może obejmować usługi pogrzebowe, pochówek, koszty kremacji oraz pozostałe wydatki poniesione przez Ciebie od 20 stycznia 2020 r. do 11 maja 2023 r.
 • Dochód nie wpływa na uprawnienia do pomocy pogrzebowej.
 • Świadczenia będą wypłacane czekiem lub przelewem bankowym.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Uprawnienie przysługuje, jeśli:

 1. Jesteś obywatelem USA, mieszkańcem niebędącym obywatelem lub kwalifikującą się osobą niebędącą obywatelem.
 2. 20 stycznia 2020 roku lub później poniesiono koszty pogrzebu związanego z COVID-19.
 3. Przyczyna śmierci to COVID-19, jak odnotowano w akcie zgonu.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Potrzebujesz oficjalnego aktu zgonu, który:

 • wskazuje, że do zgonu doszło w Stanach Zjednoczonych, włączając terytoria USA, lub w Dystrykcie Kolumbii
 • przypisuje śmierć bezpośrednio lub pośrednio COVID-19. W przeciwnym razie możesz przedstawić podpisane oświadczenie od oryginalnego podmiotu poświadczającego akt zgonu, który mówi, że COVID-19 był przyczyną zgonu lub czynnikiem składowym śmierci.

Potrzebujesz również podpisanej umowy z domem pogrzebowym, faktury, rachunków lub innej dokumentacji, która zawiera:

 • Twoje imię i nazwisko, wskazujące, że odpowiadasz za część lub całość wydatków
 • imię i nazwisko osoby zmarłej
 • wyszczególnione wydatki
 • dowód, że wydatki zostały poniesione 20 stycznia 2020 roku lub później

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można złożyć telefonicznie

 1. Przygotuj dokumenty i zadzwoń pod numer linii pomocy pogrzebowej COVID-19:
  • 844-684-6333, telefon tekstowy dla niesłyszących: 800-462-7585
   Godziny pracy:
   poniedziałek–piątek
   od 9:00 do 21:00 czasu wschodniego
 2. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu numeru wniosku prześlij dokumenty w jeden z następujących sposobów:
  • Online: prześlij je przez swoje konto DisasterAssistance.gov
  • Faksem: 855-261-3452
  • Pocztą na adres: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Odwiedź stronę FEMA dotyczącą pomocy pogrzebowej COVID-19 i dowiedz się więcej.

Zadzwoń pod numer linii pomocy pogrzebowej COVID-19

844-684-6333, telefon tekstowy dla niesłyszących: 800-462-7585
poniedziałek–piątek
od 9:00 do 21:00 czasu wschodniego

Uwaga na oszustów: FEMA kontaktuje się tylko z osobami, które wcześniej dzwoniły i złożyły wniosek o pomoc.

Jeśli masz wątpliwości, czy przedstawiciel FEMA jest tym, za kogo się podaje, odłóż słuchawkę i zgłoś to na infolinię FEMA pod numerem 800-621-3362

Last Updated 2 sierpnia, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.