Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Środki na pokrycie kosztów ogrzewania i usług komunalnych

Program pomocy w opłaceniu kosztów energii (HEAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

HEAP pomaga kwalifikującym się gospodarstwom domowym pokrywać koszty ogrzewania ich domów. Świadczenie może być przeznaczone na opłacenie paliwa, źródła zasilania, wymianę i naprawę urządzeń grzewczych. Świadczenie jest wypłacane albo bezpośrednio dostawcy ogrzewania, albo przedsiębiorstwu energetycznemu. O świadczenie w ramach programu HEAP można ubiegać się co roku, gdy program jest otwarty.

 • Program świadczeń HEAP rozpoczął się w dniu 1 października 2021 r. Zgłoszenia trwają do 29 kwietnia 2022 r.
  • Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz świadczenia HEAP na obecny sezon.
  • O świadczenie w ramach programu HEAP należy ubiegać się co roku, gdy program jest otwarty.
  • Świadczenia HEAP można otrzymywać, nawet jeśli ogrzewanie jest wliczone w czynsz.
 • Świadczenia HEAP w sytuacji awaryjnej są dostępne, jeśli Twoje ogrzewanie zostało wyłączone lub jeśli nie masz paliwa do tego celu. Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022 r. Świadczenia będą udzielane według kolejności zgłoszeń.
 • Dostępne są inne świadczenia, które mogą Ci pomóc:
  • opłacić nieuregulowane rachunki za gaz i/lub energię elektryczną.
  • naprawić lub wymienić piec, kocioł i inne bezpośrednie urządzenia grzewcze, jeśli jesteś właścicielem domu.
  • otrzymać usługi w zakresie efektywności energetycznej, takie jak czyszczenie urządzeń grzewczych.
  • Dowiedz się więcej o tych świadczeniach na stronie internetowej OTDA poświęconej HEAP.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Twoje gospodarstwo domowe może kwalifikować się do otrzymywania regularnych świadczeń w ramach programu Regular HEAP, jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 1. Czy Ty i zamieszkujące z Tobą osoby jesteście obywatelami USA lub macie zadowalający status imigracyjny?
 2. Czy Twój dochód jest równy lub niższy od tych wytycznych?
Liczba osób w rodzinie Dochód miesięczny (2021-2022)
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $568

Twoje gospodarstwo domowe może kwalifikować się do otrzymywania świadczenia HEAP w sytuacji awaryjnej (Emergency HEAP), jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 1. Czy którekolwiek z poniższych ma zastosowanie do Twojej sytuacji?
  • Energia elektryczna, która zasila system grzewczy lub termostat, jest wyłączona lub ma być wyłączona zgodnie z harmonogramem.
  • Ogrzewanie zostało wyłączone lub jest zagrożone wyłączeniem.
  • Skończyło się paliwo lub masz mniej niż ćwierć zbiornika paliwa.
 2. Czy rachunek za ogrzewanie lub prąd jest na Twoje nazwisko?
 3. Czy dysponujesz dostępnymi zasobami gospodarstwa domowego:
  • poniżej 3000 USD, jeśli obejmuje to osobę w wieku 60 lat lub starszą?
  • poniżej 2000 USD, jeśli nie obejmuje to osoby w wieku 60 lat lub starszej?
 4. Czy spełniasz jeden z poniższych warunków dot. dochodu?
  • Otrzymujesz świadczenia w ramach programu SNAP, pomoc tymczasową lub zapomogę uzupełniającą (kod A).
  • Twoja rodzina znajduje się na poziomie lub poniżej poziomu zamieszczonych poniżej wytycznych dotyczących miesięcznych dochodów brutto dla wielkości Twojego gospodarstwa domowego.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Za co najmniej jednego członka gospodarstwa domowego:

 • Ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN)

Dla każdej osoby składającej wniosek jeden dokument:

 • Prawo jazdy
 • Identyfikator ze zdjęciem
 • amerykański paszport lub certyfikat naturalizacji
 • Dokumenty adopcyjne, dokumentacja szpitalna lub lekarska
 • Nagrania szkolne

Lub dla każdej osoby ubiegającej się o dowolne dwa dokumenty:

 • Akt urodzenia lub akt chrztu
 • Oświadczenie innej osoby

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można złożyć telefonicznie

Upłynął termin składania wniosków o regularne świadczenia HEAP w tym sezonie. Jednak do 31 sierpnia 2022 r. można wnioskować o świadczenia Emergency HEAP. W tym celu należy zadzwonić pod nr 212-331-3126. Świadczenia Emergency HEAP będą udzielane według kolejności zgłoszeń.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Odwiedź stronę internetową Home Energy Assistance Program (HEAP) | OTDA, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o program pomocy w zakresie opłacania rachunków za energię i ogrzewanie (Home Energy Assistance Program)

Zadzwoń do HEAP

Zadzwoń pod numer 212-331-3126 lub pod numer infolinii HEAP 800-692-0557, aby uzyskać pomoc w sprawie HEAP.

Last Updated piątek, 13 maja, 11:44am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.