Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pieniądze na wydatki na ogrzewanie i media

Program pomocy w zakresie pokrywania kosztów energii i ogrzewania (Home Energy Assistance Program, HEAP) (HEAP) | Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa NYS (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

HEAP pomaga gospodarstwom domowym o niskich dochodach pokrywać koszty ogrzewania ich domów. Świadczenie może zostać przeznaczone na opłacenie paliwa, źródła zasilania oraz wymianę i naprawę urządzeń grzewczych. Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio do sprzedawcy ogrzewania lub zakładu energetycznego.

 • Przyjmowanie wniosków o świadczenia regularne i doraźne HEAP na okres 2022–2023 zostało zakończone.
 • Świadczenia HEAP można otrzymywać, nawet jeśli ogrzewanie jest wliczone w czynsz.
 • Nadal można się ubiegać o inne świadczenia na okres HEAP 2022–2023:
  • Świadczenie na naprawę i wymianę sprzętu grzewczego (HERR): pomoc w naprawie lub wymianie pieca, bojlera i innego sprzętu bezpośrednio grzejącego, jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości.
  • Świadczenie na czyszczenie i regulację: przeznaczone na usługi zwiększające wydajność, takie jak czyszczenie sprzętu grzewczego.
  • Dowiedz się więcej o tych świadczeniach na stronie internetowej OTDA poświęconej HEAP.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Regularne uprawnienia i świadczenia HEAP przyznawane są na podstawie:

 • obecności w gospodarstwie domowym osoby poniżej 6. roku życia lub powyżej 60. roku życia albo osoby z niepełnosprawnością;
 • głównego źródła ogrzewania;
 • dochodów i wielkości gospodarstwa domowego;
Wielkość gospodarstwa domowego Maksymalny miesięczny dochód brutto w latach 2022–2023
1 2852 USD
2 3730 USD
3 4608 USD
4 5485 USD
5 6363 USD
6 7241 USD
7 7405 USD
8 7570 USD
9 7734 USD
10 7899 USD
11 8064 USD
12 8228 USD
13 8778 USD
W przypadku każdej dodatkowej osoby należy dodać: Dodać 590 USD

Twoje gospodarstwo domowe może kwalifikować się do otrzymywania świadczenia HEAP w sytuacji awaryjnej, jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 1. Czy którekolwiek z poniższych stwierdzeń ma zastosowanie do Twojej sytuacji?
  • Energia elektryczna, która zasila system grzewczy lub termostat, jest wyłączona lub ma być wyłączona zgodnie z harmonogramem.
  • Ogrzewanie zostało wyłączone lub zagrożono wyłączeniem go.
  • Skończyło się paliwo lub masz mniej niż ćwierć zbiornika paliwa.
 2. Czy rachunek za ogrzewanie lub prąd jest na Twoje nazwisko?
 3. Czy środki Twojego gospodarstwa domowego wynoszą:
  • poniżej 3000 USD, jeśli obejmuje to osobę w wieku 60 lat lub starszą?
  • poniżej 2000 USD, jeśli nie obejmuje to osoby w wieku 60 lat lub starszej?
 4. Czy spełniasz jeden z poniższych warunków dotyczących dochodu?
  • Otrzymujesz świadczenia w ramach programu dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), pomoc tymczasową (Temporary Assistance) lub zapomogę uzupełniającą (Supplemental Security Income) (kod A).
  • Twoja rodzina znajduje się na poziomie lub poniżej poziomu zamieszczonych poniżej wytycznych dotyczących miesięcznych dochodów brutto dla wielkości Twojego gospodarstwa domowego.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Ważne jest, aby podczas składania wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty. Twoje dokumenty wskażą, czy program jest dla Ciebie odpowiedni.

Ta strona ułatwi Państwu wybranie odpowiednich dokumentów do Państwa wniosku.

Dowód miejsca zamieszkania (miejsca, w którym mieszkasz)

 • Bieżący dowód zapłaty czynszu z imieniem, nazwiskiem i adresem najemcy oraz właściciela nieruchomości lub dowód dzierżawy z imieniem, nazwiskiem i adresem
 • Rachunek za wodę, kanalizację lub rozliczenie podatkowe
 • Polisa ubezpieczeniowa właściciela nieruchomości / najemcy
 • Rachunek za media
 • Księgi / dowody zapłaty kredytu hipotecznego z adresem

Dowód relacji z dostawcą

Zaświadczenie o dochodach

Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne

Dowód kwalifikowalności

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Przyjmowanie wniosków o regularne świadczenia HEAP i świadczenia doraźne HEAP na okres 2022–2023 zostało zakończone.

 1. Złóż wniosek online w ACCESS HRA.
 2. Zeskanuj dokumenty za pomocą aplikacji mobilnej ACCESS HRA dostępnej bezpłatnie w App Store (dla iPhone’ów) lub w Sklepie Google Play (dla telefonów z systemem Android).
 3. Po wysłaniu wniosku możemy skontaktować się z kandydatem w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę można przeprowadzić telefonicznie, bez konieczności stawiania się w Centrum dostępu do świadczeń.
 4. Status swojego wniosku można sprawdzić na ACCESS HRA.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Odwiedź stronę internetową OTDA poświęconą HEAP, aby dowiedzieć się więcej o tym programie.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o program pomocy w zakresie opłacania rachunków za energię i ogrzewanie.

Zadzwoń do HEAP

By uzyskać pomoc w kwestii HEAP, zadzwoń pod numer 718-557-1399.

Last Updated środa, 2 sierpnia, 3:58pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.