Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Środki na pokrycie kosztów ogrzewania i usług komunalnych

Program pomocy w opłaceniu kosztów energii (HEAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

HEAP pomaga kwalifikującym się gospodarstwom domowym w pokryciu kosztów energii w sezonie zimowym. Z otrzymanych środków można pokryć koszt paliwa, źródła usług komunalnych, sprzętu i/lub napraw. Miasto płaci bezpośrednio firmie (świadczenie na ogrzewanie i/lub świadczenie na usługi komunalne) lub gospodarstwu domowemu (tylko świadczenia na usługi komunalne).

Aktualizacja: WSZYSTKIE biura HEAP zostały tymczasowo zamknięte, do odwołania zawieszono również przeprowadzanie wywiadów osobiście przez pracowników HEAP. Wywiady niezbędne do uzyskania dowolnych świadczeń HEAP można przeprowadzać telefonicznie pod numerem 212-331-3126.

 • Termin składania wniosków o zwykłe i awaryjne świadczenia HEAP wydłużono do 31 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania środków przypisanych na te świadczenia zależnie od tego, co nastąpi najpierw.
 • Świadczenia można otrzymywać nawet wtedy, gdy koszt usług komunalnych jest wliczony w czynsz
 • Dostępne są świadczenia w nagłej potrzebie, jeśli ogrzewanie zostało wyłączone lub istnieje niebezpieczeństwo, że może zostać wyłączone
 • Wymagane potwierdzenie adresu, numeru ubezpieczenia społecznego, dochodów i rachunków za usługi komunalne (jeśli członek płaci za nie)

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy mieszka z tobą dziecko w wieku poniżej 6 lat, osoba dorosła, która ukończyła 60 lat lub osoba z trwałym kalectwem?
 • Czy ty i osoby, z którymi mieszkasz jesteście obywatelami USA lub legalnymi imigrantami?
 • Czy spełniasz jedną z poniższych wytycznych dotyczących dochodów?
  • Otrzymujesz świadczenia SNAP, Tymczasową pomoc lub Uzupełniającą zapomogę rządową Kod A.
  • Dochody twojej rodziny są na poziomie lub poniżej poziomu wytycznych dla dochodów.
Liczba osób w rodzinie Dochody miesięczne Dochody roczne Dochody tygodniowe
1 $29,928 $2,494 $576
2 $39,144 $3,262 $753
3 $48,360 $4,030 $930
4 $57,564 $4,797 $1,107
5 $66,780 $5,565 $1,284
6 $75,984 $6,332 $1,461
7 $77,712 $6,476 $1,494
8 $79,440 $6,620 $1,528
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $6,636 $553 $128

 

Jeśli świadczenia HEAP są konieczne w nagłej potrzebie, należy również odpowiedzieć „Yes” (tak) na poniższe pytania:

 • Czy ogrzewanie zostało wyłączone lub zostanie wkrótce wyłączone, lub czy zbiornik na paliwo jest pełny w jednej czwartej lub mniej?
 • Czy rachunek za ogrzewanie i/lub energię elektryczną jest wystawiany na twoje nazwisko?
 • Czy zasoby dostępne w twoim gospodarstwie domowym:
  • są niższe niż $3,000, jeśli mieszka w tobą osoba, która ukończyła co najmniej 60 lat, lub
  • są niższe niż $2,000, jeśli nie mieszka w tobą osoba, która ukończyła co najmniej 60 lat?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Akt urodzenia
 • Paszport
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Certyfikat naturalizacji
 • Akta dotyczące adopcji
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Akt ślubu
 • Karta Medicaid
 • Oficjalne świadectwa urodzenia
 • Oficjalna dokumentacja szkolna
 • Inny oficjalny dokument pokazujący datę urodzenia

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym

Zaświadczenie z informacjami o rodzicu niebędącym prawnym opiekunem dziecka

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej HEAP.

Zadzwoń pod numer 311

Osoby, które potrzebują pomocy w znalezieniu programu, powinny poprosić o połączenie z „HEAP”.

Zadzwoń do HEAP

W razie pytań dotyczących HEAP należy zadzwonić na infolinię pod numer 800-692-0557 lub pod numer 212-331-3126, aby poprosić o pomoc operatora.

Zadzwoń na infolinię Heat Line pod numer 212-331-3150, jeśli masz problem z opłaceniem rachunku za ogrzewanie lub nie możesz opuszczać domu i potrzebujesz pomocy ze strony HEAP.

Zapraszamy do odwiedzenia biura HEAP

Osobistą pomoc można uzyskać w biurze HEAP.

Last Updated środa, 2 września, 3:57pm