Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pieniądze na wydatki na ogrzewanie i media

Program pomocy w zakresie pokrywania kosztów energii i ogrzewania (Home Energy Assistance Program, HEAP) (HEAP) | Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa NYS (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

HEAP pomaga gospodarstwom domowym o niskich dochodach pokrywać koszty ogrzewania ich domów. Świadczenie może zostać przeznaczone na opłacenie paliwa, źródła zasilania oraz wymianę i naprawę urządzeń grzewczych. Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio do sprzedawcy ogrzewania lub zakładu energetycznego. Świadczenia HEAP można otrzymywać, nawet jeśli ogrzewanie jest wliczone w czynsz.

 • Przyjmowanie wniosków o regularne świadczenie HEAP na okres 2023–2024 zakończono 12 kwietnia 2024 r.
 • Świadczenia w sytuacji awaryjnej:
  • Wnioski o świadczenia HEAP w sytuacji awaryjnej na okres 2023–2024 są dostępne do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania funduszy, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  • Świadczenie w sytuacji awaryjnej może pomóc Państwu w ogrzaniu domu, jeśli znajdą się Państwo w sytuacji awaryjnej związanej z ogrzewaniem lub pokrewnej.
  • Świadczenia HEAP w sytuacji awaryjnej i kryteria kwalifikacji do nich określa się na podstawie:
   • dochodów
   • dostępnych zasobów
   • rodzaju sytuacji awaryjnej
 • Dostępne są również inne świadczenia:
  • Świadczenie na naprawę i wymianę sprzętu grzewczego (HERR) – pomoc w naprawie lub wymianie pieca, bojlera i innego sprzętu bezpośrednio grzejącego, jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości.
  • Świadczenie na czyszczenie i regulację – przeznaczone na usługi zwiększające wydajność, takie jak czyszczenie sprzętu grzewczego.
  • Można też składać wnioski o dofinansowanie na zakup klimatyzatora. Dofinansowanie na zakup klimatyzatora jest oferowane na zasadzie kolejności zgłoszeń dla uprawnionych wnioskodawców.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Regularne uprawnienia i świadczenia HEAP przyznawane są na podstawie:

 • obecności w gospodarstwie domowym osoby poniżej 6. roku życia lub powyżej 60. roku życia albo osoby z niepełnosprawnością;
 • głównego źródła ogrzewania;
 • dochodów i wielkości gospodarstwa domowego;
Wielkość gospodarstwa domowego Maksymalny miesięczny dochód brutto w latach 2023–2024
1 $3,035
2 $3,970
3 $4,904
4 $5,838
5 $6,772
6 $7,706
7 $7,881
8 $8,056
9 $8,231
10 $8,407
11 $8,582
12 8890 USD
13 $9,532
W przypadku każdej dodatkowej osoby należy dodać: Dodaj $642

Twoje gospodarstwo domowe może kwalifikować się do otrzymywania świadczenia HEAP w sytuacji awaryjnej, jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 1. Czy którekolwiek z poniższych stwierdzeń ma zastosowanie do Twojej sytuacji?
  • Energia elektryczna, która zasila system grzewczy lub termostat, jest wyłączona lub ma być wyłączona zgodnie z harmonogramem.
  • Ogrzewanie zostało wyłączone lub zagrożono wyłączeniem go.
  • Skończyło się paliwo lub masz mniej niż ćwierć zbiornika paliwa.
 2. Czy rachunek za ogrzewanie lub prąd jest na Twoje nazwisko?
 3. Czy środki Twojego gospodarstwa domowego wynoszą:
  • poniżej $3,750, jeśli obejmuje to osobę w wieku powyżej 60. roku życia lub poniżej 6. roku życia?
  • poniżej $2,500, jeśli nie obejmuje to osoby powyżej 60. roku życia lub poniżej 6. roku życia?
 4. Czy spełniasz jeden z poniższych warunków dotyczących dochodu?
  • Otrzymujesz świadczenia w ramach programu dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), pomoc tymczasową (Temporary Assistance) lub zapomogę uzupełniającą (Supplemental Security Income) (kod A).
  • Twoja rodzina znajduje się na poziomie lub poniżej poziomu zamieszczonych poniżej wytycznych dotyczących miesięcznych dochodów brutto dla wielkości Twojego gospodarstwa domowego.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Ta strona ułatwi Państwu wybranie odpowiednich dokumentów do Państwa wniosku.

Dowód miejsca zamieszkania (miejsca, w którym mieszkasz)

 • Bieżący dowód zapłaty czynszu z imieniem, nazwiskiem i adresem najemcy oraz właściciela nieruchomości lub dowód dzierżawy z imieniem, nazwiskiem i adresem
 • Oświadczenie od właściciela nieruchomości
 • Rachunek za wodę, kanalizację lub rozliczenie podatkowe
 • Polisa ubezpieczeniowa właściciela nieruchomości / najemcy
 • Rachunek za media
 • Księgi / dowody zapłaty kredytu hipotecznego z adresem

Dowód relacji z dostawcą

Zaświadczenie o dochodach

Dowód tożsamości

Dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne

Dowód kwalifikowalności

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Przyjmowanie wniosków o regularne świadczenie HEAP na okres 2023–2024 zakończono 12 kwietnia 2024 r.

 1. Złóż wniosek online w ACCESS HRA.
 2. Zeskanuj dokumenty za pomocą aplikacji mobilnej ACCESS HRA dostępnej bezpłatnie w App Store (dla iPhone’ów) lub w Sklepie Google Play (dla telefonów z systemem Android).
 3. Po wysłaniu wniosku możemy skontaktować się z kandydatem w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę można przeprowadzić telefonicznie, bez konieczności stawiania się w Centrum dostępu do świadczeń.
 4. Status swojego wniosku można sprawdzić na ACCESS HRA.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Odwiedź stronę internetową OTDA poświęconą HEAP, aby dowiedzieć się więcej o tym programie.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o program pomocy w zakresie opłacania rachunków za energię i ogrzewanie.

Zadzwoń do HEAP

By uzyskać pomoc w kwestii HEAP, zadzwoń pod numer 718-557-1399.

Last Updated 19 kwietnia, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.