Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Środki na pokrycie kosztów ogrzewania i usług komunalnych

Program pomocy w opłaceniu kosztów energii (HEAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

HEAP pomaga kwalifikującym się gospodarstwom domowym pokrywać koszty ogrzewania ich domów. Świadczenie może być przeznaczone na opłacenie paliwa, źródła zasilania, wymianę i naprawę urządzeń grzewczych. Świadczenie jest wypłacane albo bezpośrednio dostawcy ogrzewania, albo przedsiębiorstwu energetycznemu. O świadczenie w ramach programu HEAP można ubiegać się co roku, gdy program jest otwarty.

 • Świadczenie HEAP obowiązuje od 1 października 2021 r. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022 r.
 • Zasiłek Emergency HEAP rozpoczyna się 3 stycznia 2022 r. i kończy 15 marca 2022 r. lub do wyczerpania środków.
 • Świadczenia można otrzymywać, nawet jeśli ogrzewanie jest wliczone w czynsz.
 • Świadczenia w sytuacjach nagłych są dostępne, jeśli ogrzewanie zostało wyłączone, nie masz paliwa, istnieje ryzyko wyłączenia ogrzewania lub masz mniej niż jedną czwartą zbiornika paliwa.
 • We wniosku należy uwzględnić co najmniej: potwierdzenie adresu i dochodów, rachunki za ogrzewanie lub media (jeśli opłacasz media) oraz ważny numer ubezpieczenia społecznego wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Twoje gospodarstwo domowe może kwalifikować się do otrzymywania regularnych świadczeń w ramach programu Regular HEAP, jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 • Czy Ty i zamieszkujące z Tobą osoby jesteście obywatelami USA lub macie zadowalający status imigracyjny?
 • Czy mieszkasz z dzieckiem poniżej szóstego roku życia, dorosłym powyżej 60. roku życia lub osobą trwale niepełnosprawną?
 • Czy spełniasz jeden z poniższych warunków dot. dochodu?
  • Otrzymujesz świadczenia w ramach programu SNAP, pomoc tymczasową lub zapomogę uzupełniającą (kod A).
  • Twoja rodzina znajduje się na poziomie lub poniżej poziomu zamieszczonych poniżej wytycznych dotyczących miesięcznych dochodów brutto dla wielkości Twojego gospodarstwa domowego.

Twoje gospodarstwo domowe może kwalifikować się do otrzymywania świadczeń w nagłych sytuacjach w ramach programu HEAP, jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

 • Czy masz wyłączone ogrzewanie lub ogrzewanie ma Ci zostać odłączone, masz mniej niż ćwierć zbiornika paliwa lub 10-dniowy zapas innego źródła ogrzewania?
 • Czy Twoje dochody są równe lub mniejsze od poniższych wytycznych dotyczących dochodów albo otrzymujesz świadczenia SNAP, pomoc tymczasową lub zapomogę uzupełniającą (kod A)?
 • Czy rachunek za ogrzewanie lub prąd jest na Twoje nazwisko?
 • Czy dysponujesz dostępnymi zasobami gospodarstwa domowego:
  • poniżej 3000 USD, jeśli obejmuje to osobę w wieku 60 lat lub starszą?
  • poniżej 2000 USD, jeśli nie obejmuje to osoby w wieku 60 lat lub starszej?

W przypadku nagłej sytuacji skontaktuj się ze swoim lokalnym kontaktem w programie HEAP w celu uzyskania pomocy.

Liczba osób w rodzinie Dochody roczne
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $568

 

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej osoby składającej wniosek jeden dokument:

 • Prawo jazdy
 • Identyfikator ze zdjęciem
 • amerykański paszport lub certyfikat naturalizacji
 • Dokumenty adopcyjne, dokumentacja szpitalna lub lekarska
 • School Records

Lub dla każdej osoby ubiegającej się o dowolne dwa dokumenty :

 • Akt urodzenia lub akt chrztu
 • Zatwierdzona karta ubezpieczenia społecznego
 • Oświadczenie innej osoby

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek należy wysłać na adres:
New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Pobierz formularz

Wniosek można złożyć telefonicznie

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Odwiedź stronę internetową Home Energy Assistance Program (HEAP) | OTDA, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o program pomocy w zakresie opłacania rachunków za energię i ogrzewanie (Home Energy Assistance Program)

Zadzwoń do HEAP

Zadzwoń na Infolinię HEAP pod numer 800-692-0557 w sprawie pytań dotyczących programu HEAP lub pod numer 212-331-3126, aby uzyskać pomoc operatora.

Zapraszamy do odwiedzenia biura HEAP

Odwiedź biuro HEAP, aby uzyskać pomoc osobiście.

Last Updated piątek, 1 października, 2:37pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.