Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pieniądze na wydatki na ogrzewanie i media

Program pomocy w zakresie opłacania rachunków za energię i ogrzewanie (Home Energy Assistance Program, HEAP) (HEAP) | Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa NYS (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

HEAP pomaga gospodarstwom domowym o niskich dochodach pokrywać koszty ogrzewania ich domów. Świadczenie może zostać przeznaczone na opłacenie paliwa, źródła zasilania oraz wymianę i naprawę urządzeń grzewczych. Świadczenie jest wypłacane albo bezpośrednio dostawcy ogrzewania, albo przedsiębiorstwu energetycznemu.

 • Składanie wniosków o regularne świadczenia w ramach HEAP rozpoczęło się 1 listopada 2022 r.
 • Świadczenia HEAP można otrzymywać, nawet jeśli ogrzewanie jest wliczone w czynsz.
 • Dostępne są inne świadczenia, które mogą Ci pomóc:
  • naprawa lub wymiana pieca, kotła i inne bezpośrednich urządzeń grzewczych, jeśli jesteś właścicielem domu.
  • otrzymanie usług w zakresie efektywności energetycznej, takie jak czyszczenie urządzeń grzewczych.
  • Dowiedz się więcej o tych świadczeniach na stronie internetowej OTDA poświęconej HEAP.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Kwalifikowalność i świadczenia są oparte na:

 • obecności w gospodarstwie domowym osoby poniżej 6. roku życia lub powyżej 60. roku życia albo osoby niepełnosprawnej
 • głównym źródle ogrzewania
 • dochodach i wielkości gospodarstwa domowego
Wielkości gospodarstwa domowego Maksymalny miesięczny dochód brutto w latach 2022-2023
1 2852 USD
2 3730 USD
3 4608 USD
4 5485 USD
5 6363 USD
6 7241 USD
7 7405 USD
8 7570 USD
9 7734 USD
10 7899 USD
11 8064 USD
12 8228 USD
13 8778 USD
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: Należy dodać 590 USD

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Ważne jest, aby podczas składania wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty. Twoje dokumenty wskażą, czy program jest dla Ciebie odpowiedni.

Ta strona pomoże Ci wybrać odpowiednie dokumenty do Twojego wniosku.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek należy przesłać na adres:
  New York City Home Energy Assistance Program
  P.O. Box 1401, Church Street Station
  New York, NY, 10008

Pobierz wniosek

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Odwiedź stronę internetową Biura Pomocy Tymczasowej oraz dla Osób Niepełnosprawnych (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) poświęconą HEAP, aby dowiedzieć się więcej o tym programie.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o program pomocy w zakresie opłacania rachunków za energię i ogrzewanie (Home Energy Assistance Program, HEAP).

Zadzwoń do HEAP

Zadzwoń pod numer 212-331-3126 lub pod numer infolinii HEAP 800-692-0557, aby uzyskać pomoc w sprawie HEAP.

Last Updated poniedziałek, 21 listopada, 10:15am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.