Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Środki na pokrycie kosztów ogrzewania i usług komunalnych

Program pomocy w opłaceniu kosztów energii (HEAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

HEAP pomaga kwalifikującym się gospodarstwom domowym w pokryciu kosztów energii w sezonie zimowym. Z otrzymanych środków można pokryć koszt paliwa, źródła usług komunalnych, sprzętu i/lub napraw. Miasto płaci bezpośrednio firmie (świadczenie na ogrzewanie i/lub świadczenie na usługi komunalne) lub gospodarstwu domowemu (tylko świadczenia na usługi komunalne).
 • O HEAP można ubiegać się co roku, od listopada do marca
 • Świadczenia można otrzymywać nawet wtedy, gdy koszt usług komunalnych jest wliczony w czynsz
 • Dostępne są świadczenia w nagłej potrzebie, jeśli ogrzewanie zostało wyłączone lub istnieje niebezpieczeństwo, że może zostać wyłączone
 • Wymagane potwierdzenie adresu, numeru ubezpieczenia społecznego, dochodów i rachunków za usługi komunalne (jeśli członek płaci za nie)

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy mieszka z tobą dziecko w wieku poniżej 6 lat, osoba dorosła, która ukończyła 60 lat lub osoba z trwałym kalectwem?
 • Czy ty i osoby, z którymi mieszkasz jesteście obywatelami USA lub legalnymi imigrantami?
 • Czy spełniasz jedną z poniższych wytycznych dotyczących dochodów?
  • Otrzymujesz świadczenia SNAP, Tymczasową pomoc lub Uzupełniającą zapomogę rządową Kod A.
  • Dochody twojej rodziny są na poziomie lub poniżej poziomu wytycznych dla dochodów.
Liczba osób w rodzinie Dochody roczne Dochody miesięczne Dochody tygodniowe
1 $28,692 $2,391 $552
2 $37,524 $3,127 $722
3 $46,356 $3,863 $891
4 $55,176 $4,598 $1,061
5 $64,008 $5,334 $1,231
6 $74,496 $6,070 $1,401
7 $74,496 $6,208 $1,433
8 $76,152 $4,346 $1,464
9 $77,796 $6,483 $1,496
10 $79,452 $6,621 $1,528
11 $83,016 $6,918 $1,596
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $6,450 $540 $124

Jeśli świadczenia HEAP są konieczne w nagłej potrzebie, należy również odpowiedzieć „Yes” (tak) na poniższe pytania:

 • Czy ogrzewanie zostało wyłączone lub zostanie wkrótce wyłączone, lub czy zbiornik na paliwo jest pełny w jednej czwartej lub mniej?
 • Czy rachunek za ogrzewanie i/lub energię elektryczną jest wystawiany na twoje nazwisko?
 • Czy zasoby dostępne w twoim gospodarstwie domowym:
  • są niższe niż $3,000, jeśli mieszka w tobą osoba, która ukończyła co najmniej 60 lat, lub
  • są niższe niż $2,000, jeśli nie mieszka w tobą osoba, która ukończyła co najmniej 60 lat?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

ukryj listę pokaż listę

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Akt urodzenia
 • Paszport
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Certyfikat naturalizacji
 • Akta dotyczące adopcji
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Akt ślubu
 • Karta Medicaid
 • Oficjalne świadectwa urodzenia
 • Oficjalna dokumentacja szkolna
 • Inny oficjalny dokument pokazujący datę urodzenia

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie o wysokości dochodów

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie o wysokości wydatków

ukryj listę pokaż listę

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie o posiadanych środkach

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie z informacjami o rodzicu niebędącym prawnym opiekunem dziecka

ukryj listę pokaż listę

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

ukryj listę pokaż listę

Wniosek o HEAP należy wysłać pocztą, jeśli:

 • głowa gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną i otrzymuje ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczonego) i inwalidztwa, lub
 • głowa gospodarstwa domowego ukończyła co najmniej 60 lat, lub
 • gospodarstwo domowe kwalifikuje się jako gospodarstwo otrzymujące SSI według Kodu A
 • gospodarstwo domowe otrzymuje pomoc pieniężną lub SNAP
  Wniosek należy wysłać na adres:
  New York City Home Energy Assistance Program
  P.O. Box 1401, Church Street Station
  New York, NY, 10008

Pobierz formularz

Wniosek można złożyć telefonicznie

ukryj listę pokaż listę

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej HEAP.

Zadzwoń pod numer 311

Osoby, które potrzebują pomocy w znalezieniu programu powinny poprosić o połączenie z „HEAP”.

Zadzwoń HEAP

W razie pytań dotyczących HEAP należy zadzwonić na infolinię pod numer 800-692-0557 lub pod numer 212-835-7216, aby poprosić o pomoc operatora.

Zapraszamy do odwiedzenia biura HEAP

Osobistą pomoc można uzyskać w biurze HEAP.