Przejdź do głównej zawartości
Żywność

Zdobądź żywność w sytuacji kryzysowej

Program pomocy w uzyskaniu żywności w sytuacjach kryzysowych (EFAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

Istnieją dwa sposoby szybkiego zdobycia bezpłatnej żywności: można otrzymać artykuły spożywcze z banku żywności lub ugotowany posiłek z kuchni społecznej. Znajdź najbliższe banki żywności i kuchnie społeczne korzystając z Food Help NYC.

  • W przypadku pilnych potrzeb w zakresie żywności i żywienia proszę zadzwonić pod numer 311 i poprosić o pomoc w ramach Programu wsparcia żywieniowego w sytuacjach kryzysowych (Emergency Food Assistance Program, EFAP). Dzwoniący otrzyma informacje o godzinach pracy i wskazówki dojazdu do najbliższych banków żywności i kuchni społecznych.
  • Każdy kwalifikuje się do otrzymania pomocy żywnościowej w sytuacji kryzysowej, niezależnie od statusu imigracyjnego lub ilości posiadanych pieniędzy.
  • Osoby wymagające częstej pomocy przy zakupie żywności powinny skorzystać z ACCESS NYC, aby sprawdzić, czy kwalifikują się do SNAP (talony żywnościowe) i innych świadczeń.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o Emergency Food Assistance Program (Program pomocy w uzyskaniu żywności w sytuacjach kryzysowych).

Last Updated poniedziałek, 11 lipca, 10:56am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.