Sote kontni prensipal la
Manje

Manje nan sant distribisyon manje ak kizin kominotè.

Community Food Connection (CFC) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Gen fason pou jwenn manje byen rapid – jwenn manje nan sant distribisyon manje oswa manje kwit nan yon kizin kominotè. Itilize kat Food Help NYC oswa rele 311 pou jwenn sant distribisyon manje ak kizin kominotè ki pi pre w la.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Rele 311

Mande pou sant manje ki toupre ou.

Last Updated June 6, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.