Sote kontni prensipal la
Manje

Manje maten ak manje midi pandan ete

Repa Pandan Ete | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Pandan vakans ete, timoun yo kapab jwenn manje maten ak manje midi gratis. Nou ofri repa yo kote tankou lekòl, bibliyotèk, pisin kominotè, ak batiman NYCHA. Epi tou gen kamyonèt manje nan kèk plaj, pak amizman, ak lakou rekreyasyon.

  • Ou pa bezwen enskri, bay dokiman, oswa idantifikasyon pou resevwa yon repa manje maten oswa manje midi gratis
  • Pou timoun 18 an ak pi piti
  • Jwenn gratis Pandan ete Manje kote.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout timoun NYC, 18 an ak pi piti, kapab jwenn repa gratis pandan ete.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Visite sitwèb School Food la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou asistans ak Manje Pandan Ete.

Rele biwo asistans la

Rele ekip repa School Food la nan 718-707-4398 si ou gen kesyon.