Sote kontni prensipal la
Manje

Manje maten ak manje midi pandan ete

Repa Pandan Ete | NYC Depatman Edikasyon

1. Kijan li mache

Pandan vakans ete, timoun yo kapab jwenn manje maten ak manje midi gratis. Nou ofri repa yo kote tankou lekòl, bibliyotèk, pisin kominotè, ak batiman NYCHA. Epi tou gen kamyonèt manje nan kèk plaj, pak amizman, ak lakou rekreyasyon.

  • Ou pa bezwen enskri, bay dokiman, oswa idantifikasyon pou resevwa yon repa manje maten oswa manje midi gratis
  • Pou timoun 18 an ak pi piti
  • Jwenn kote ki gen Repa Eta Gratis

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Tout timoun NYC, 18 an ak pi piti, kapab jwenn repa gratis pandan ete.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Gade sit entènèt pou Manje Ete (Summer Meals) pou jwenn plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou asistans ak Manje Pandan Ete.

Rele biwo asistans la

Si w gen kesyon, rele ekip manje ete Schoolfood la nan 718-707-4398 oswa Biwo Asistans la nan 877-363-6325.

Jwenn yon adrès

Jwenn kote ki gen Repa Eta Gratis.

Last Updated Thursday, January 2nd, 11:03am