Sote kontni prensipal la
Manje

Manje Ete a gratis pou tout moun ki gen laj 18 an oswa mwens

• Repa pandan Ete | NYC Depatman Edikasyon (NYC Department of Education, DOE)

1. Kijan li mache

Pwogram manje Ete gratis la bay manje maten ak manje midi nan lekol, pak, pisin, bibliyotek, ak kamyon restoran nan tout senk awondisman yo. Jwenn yon kote pou w manje maten ak midi gratis.

  • Manje pandan ete ap disponib soti Jedi 27 jen 2024 rive vendredi 30 Out 2024.
  • Tout Dat, Lè, lokal ak meni yo ka chanje.
  • Lè pou sèvi manje maten: 8:00 am rive 9:15am
  • Lè pou sèvi manje midi: 11:00am rive 1:15pm
  • Pa gen sèvis jedi 4 jiyè 2024 (4yèm jou nan mwa jiyè a)
  • Ap gen sèvis vendredi 5 jiyè 2024( apre 4yèm jou nan mwa jiyè a)

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Aprann plis

Jwenn yon lis konplè Dat,lè ak Kote yo.

Rele 311

Mande sou “Summer Meals” (Manje Ete).

Last Updated July 2, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.