Przejdź do głównej zawartości
Zdrowie

Usługi dla osób z HIV lub AIDS

Agencja usług dla osób z HIV/AIDS (HASA) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

HASA łączy osoby zakażone wirusem HIV/chore na AIDS z usługami, które pomagają im prowadzić zdrowsze i niezależne życie.

 • Ośrodki HASA znajdują się we wszystkich 5 dzielnicach.
 • Zostanie Pan/Pani przydzielony opiekun, który pomoże Panu/Pani opracować plan usług.
  • Plan ten ukierunkowany jest na niezbędne świadczenia i zapewnia wsparcie specyficzne dla Pana/Pani potrzeb.
 • HASA może również pomóc Panu/Pani w ubieganiu się o świadczenia i usługi publiczne, takimi jak:
  • Medicaid
  • Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Pomoc pieniężna
  • Awaryjne mieszkania przejściowe
  • Mieszkanie nieawaryjne
  • Pomoc w wynajmie
  • Usługi opieki domowej i pomocy w prowadzeniu domu
  • Badania kontrolne z zakresu zdrowia psychicznego i nadużywania substancji odurzających oraz skierowania na leczenie
  • Usługi związane z zatrudnieniem i pracą
  • Pomoc w transporcie
  • Składanie wniosków i odwołań w przypadku dodatkowych dochodów z ubezpieczenia (Supplemental Security Revenue, SSI) lub renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego (Social Security Disability, SSD)

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu HASA, u kandydata musi zostać zdiagnozowane zakażenie wirusem HIV lub zachorowanie na AIDS zgodnie z definicją Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Aby się zakwalifikować, nie trzeba mieć objawów choroby.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Aby złożyć wniosek do HASA, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tożsamość: na przykład prawo jazdy lub dowód tożsamości.
 • Dokument potwierdzający obywatelstwo lub status imigracyjny, taki jak akt urodzenia lub paszport USA.
 • Dokument potwierdzający stan zdrowia, w tym status HIV. Pan/Pani lub Państwa lekarz możecie dostarczyć swoje informacje medyczne w następujący sposób:
  • Pocztą na adres: HASA ServiceLine Intake Unit, 400 Eighth Ave, 2nd Fl, New York, NY 10001
  • Faksem pod numer: 212-971-0820.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można złożyć telefonicznie

Z HASA można się skontaktować telefonicznie pod numerem 212-971-0626 (Telefon tekstowy: 212-971-2731), aby złożyć wniosek lub uzyskać dodatkowe informacje.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Odwiedź stronę HASA, aby uzyskać więcej informacji o oferowanych usługach.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o połączenie z usługami dla osób z HIV lub AIDS

Last Updated czwartek, 23 grudnia, 11:42am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.