Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Bezpłatne przygotowanie zeznania podatkowego dla mieszkańców Nowego Jorku

Bezpłatne przygotowanie zeznania podatkowego w Nowym Jorku | NYC Departament ds. Konsumentów

1. Jak to działa

Osobom, które w zeszłym roku podatkowym zarobiły $64,000 lub mniej, miasto może bezpłatnie pomóc w złożeniu zeznania podatkowego.

 • Zeznanie podatkowe należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2020 r
 • Zeznanie można złożyć osobiście lub online
 • Punkty bezpłatnego przygotowania zeznania podatkowego służą pomocą przez cały rok
 • Osoby kwalifikujące się do odpisów podatkowych, takich jak EITC, odpis od podatku na dziecko lub odpis od podatku za koszty związane z opieką nad dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu, mogą się o nie ubiegać składając zeznanie podatkowe
 • Osoby, które otrzymają zwrot, dostaną go od IRS pocztą lub w formie depozytu na konto bankowe
 • W niektórych punktach osoby składające zeznania podatkowe osobiście mogą zostawić dokumenty podatkowe na miejscu i później odebrać wypełnione zeznanie podatkowe

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

 • Do osobistego i bezpłatnego złożenia zeznania podatkowego mogą zakwalifikować się osoby, których dochód w poprzednim roku wyniósł $64,000 lub mniej.
 • Do bezpłatnego złożenia zeznania podatkowego online mogą zakwalifikować się osoby, których dochód w poprzednim roku wyniósł $69,000 lub mniej.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Aby złożyć zeznanie podatkowe należy przedstawić dokumenty potwierdzające następujące kwestie:

 • Tożsamość, okazując na przykład dokument tożsamości wydany przez organ administracji rządowej, w tym IDNYC.
 • Zaświadczenie o dochodach: Formularze W-2, 1099 lub w przypadku osób prowadzących własną działalność dokumentację dochodów i wydatków.
 • Numer rachunku bankowego i numer identyfikacyjny banku, w przypadku osób, które chcą otrzymać zwrot w formie bezpośredniego depozytu.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: Formularz 1095-A/B/C lub/i zwolnienie.
 • Wydatki na opiekę nad dzieckiem, jeśli dotyczy.

W zależności od konkretnej sytuacji, wnioskodawca może również otrzymać inne dokumenty, takie jak odsetki od kredytów studenckich (Formularz 1098-T) lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (Formularz SSA-1099). Składając zeznanie podatkowe należy pamiętać o takich formularzach, mogą pomóc w uzyskaniu maksymalnego zwrotu.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Miasto może pomóc w znalezieniu witryny internetowej, na której można bezpłatnie składać zeznania podatkowe.

Złóż zeznanie online

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NYC Department of Consumer Affairs (pol. Wydział ds. Konsumentów w Nowym Jorku).

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w przygotowaniu zeznania podatkowego.

Znajdź punkt VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższy punkt Volunteer Income Tax Assistance (VITA) (pol. Ochotniczy program pomocy w rozliczeniu podatku dochodowego) lub Tax Counseling for the Elderly (TCE) (pol. Doradztwo podatkowe dla osób starszych).

Odwiedź punkt przygotowania zeznania podatkowego

Odwiedź punkt przygotowania zeznania podatkowego, aby uzyskać osobistą pomoc w złożeniu zeznania podatkowego.

Last Updated wtorek, 30 czerwca, 11:07am