Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Ulga podatkowa z tytułu poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu

Odpis od podatku za koszty związane z opieką nad dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu | Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) / Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

1. Jak to działa

Jeśli poniosłeś(-aś) koszty opieki nad dzieckiem lub osobą na utrzymaniu, przysługuje Ci ulga podatkowa z tego tytułu. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej ulgi przy składaniu zeznania podatkowego pozwala na obniżenie kwoty należnych podatków, a niekiedy zwiększenie zwrotu zapłaconych podatków.

 • Aby ubiegać się o ulgę, należy złożyć federalne i stanowe zeznanie podatkowe (w stanie Nowy Jork) za rok 2021 do 18 kwietnia 2022 r.
 • Ulga podatkowa za rok 2021 wynosi do:
  • 4000 USD za jedną osobę na utrzymaniu lub
  • 8000 USD za dwie lub więcej osób na utrzymaniu.
 • O ulgę możesz ubiegać się, jeśli poniosłeś(-aś) koszty związane z pracą. Są to koszty, które ponosisz z tytułu opieki nad osobą na utrzymaniu, jeśli taka opieka umożliwia Ci wykonywanie lub poszukiwanie pracy.
  • Ponosisz je na przykład wtedy, gdy płacisz osobie lub organizacji za opiekę nad Twoim dzieckiem.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko lub osobę będącą na utrzymaniu, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania:

 1. Czy płacisz osobie lub organizacji za opiekę nad osobą będącą na utrzymaniu, aby umożliwić wykonywanie lub poszukiwanie pracy sobie (i małżonkowi w przypadku składania wspólnego zeznania)? Przykłady kwalifikujących się osób na utrzymaniu:
  • dziecko poniżej 13. roku życia podczas otrzymywania opieki lub
  • małżonek lub osoba na utrzymaniu, wymagający opieki z uwagi na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.
 2. Czy osoba na utrzymaniu mieszkała z Tobą przez więcej niż pół roku podatkowego?
 3. Czy Ty (i współmałżonek w przypadku składania wspólnego zeznania) otrzymujesz dochody? Mogą to być dochody w postaci wynagrodzenia, napiwków, innych podlegających opodatkowaniu dochodów z pracy lub dochody z własnej działalności.
 4. Czy status związany ze składaniem rozliczeń podatkowych to osoba samotna, wspólne rozliczenie małżeńskie, głowa rodziny, lub kwalifikujący(-a) się wdowiec/wdowa z dzieckiem będącym na utrzymaniu?
 5. W przypadku małżonków – czy oboje pracujecie poza domem?
  • Czy jedno z was pracuje poza domem, a drugie jest studentem studiów dziennych, osobą niepełnosprawną lub poszukującą pracy?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Wymienione dokumenty dotyczące dochodów są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego. Należy dostarczyć kopię zeszłorocznego zeznania podatkowego, jeśli jest dostępne

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Jeśli w 2021 roku zarobiłeś(-aś) 72 000 USD lub mniej, możesz nieodpłatnie złożyć swoje zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych w mieście Nowy Jork (NYC Free Tax Prep). Pomoc w składaniu zeznania oferują wolontariusze VITA/TCE certyfikowani przez Urząd Skarbowy.

 • Przygotowanie zeznania przez asystenta podczas wirtualnego spotkania: Asystent pomoże Ci złożyć zeznanie podatkowe podczas rozmowy wirtualnej trwającej 60–90 minut.
 • Pomoc w samodzielnym przygotowaniu zeznania: Wypełnij swoje zeznanie podatkowe samodzielnie. W razie pytań możesz skonsultować się przez telefon lub e-mail z asystentem.

Złóż zeznanie online

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź strony

Dowiedz się więcej o uldze podatkowej na dziecko lub osobę na utrzymaniu za rok 2021 na stronie IRS.

Dowiedz się więcej o innych ulgach podatkowych na stronie Departamentu Spraw Konsumenckich i Ochrony Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and Worker Protection).

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w rozliczeniu podatkowym.

Znajdź placówkę VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Last Updated środa, 16 lutego, 2:29pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.