Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Ulga podatkowa z tytułu opieki nad osobami pozostającymi na utrzymaniu

Odpis od podatku za koszty związane z opieką nad dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu | Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) / Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

1. Jak to działa

Odpis podatkowy pomaga pracującym rodzinom płacić za opiekę nad dziećmi, osobami dorosłymi pozostającymi na utrzymaniu lub niepełnosprawnymi małżonkami. Składając zeznania podatkowe można ubiegać się o zwrot wydatków w wysokości 3 000 USD w przypadku jednego podopiecznego lub 6 000 USD w przypadku więcej niż jednego podopiecznego.

  • Termin składania deklaracji podatkowych upływa 17 maja 2021 roku.
  • Ulga podatkowa może wynieść 20–35% kwot wydawanych na opiekę nad dzieckiem do 13. roku życia włącznie.
  • Ulga podatkowa od dziecka miasta Nowy Jork (NYC Child Care Tax Credit) to kolejne ze świadczeń, z których mogą skorzystać rodziny w celu pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem. Rodziny, których zarobki nie przekraczają 30 000 USD i którzy ponoszą koszty opieki nad dziećmi do 4. roku życia, mogą być uprawnieni do ulgi wynoszącej maksymalnie 1733 USD.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko lub osobę będącą na utrzymaniu, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania:<

  • Czy płacisz osobie lub organizacji za opiekę nad osobą będącą na utrzymaniu, aby umożliwić pracę sobie (i małżonkowi w przypadku składania wspólnego zeznania) lub poszukiwanie pracy?
  • Czy Ty (i współmałżonek w przypadku składania wspólnego zeznania) otrzymujesz dochody z pracy w postaci wynagrodzenia, napiwków, innych podlegających opodatkowaniu dochodów z pracy lub dochodu z własnej działalności?
  • Czy status związany ze składaniem rozliczeń podatkowych to osoba samotna, wspólne rozliczenie małżeńskie, głowa rodziny, lub kwalifikujący(-a) się wdowiec/wdowa z dzieckiem będącym na utrzymaniu?
  • Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, czy Ty i małżonek pracujecie poza domem lub czy jedno z was pracuje poza domem, podczas gdy drugie uczy się w pełnym wymiarze godzin, jest osobą niepełnosprawną lub poszukuje pracy?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Wymienione dokumenty dotyczące dochodów są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego. Należy dostarczyć kopię zeszłorocznego zeznania podatkowego, jeśli jest dostępne

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

  • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
  • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Bezpłatnie rozlicz podatki dzięki bezpłatnemu sporządzaniu deklaracji podatkowych w mieście Nowy Jork. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej nyc.gov/taxprep.

Złóż zeznanie online

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę Nowojorskiego Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection), aby otrzymać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc przy rozliczeniu podatkowym.

Znajdź punkt VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższy punkt Volunteer Income Tax Assistance (VITA) (pol. Ochotniczy program pomocy w rozliczeniu podatku dochodowego) lub Tax Counseling for the Elderly (TCE) (pol. Doradztwo podatkowe dla osób starszych).

Odwiedź placówkę przygotowywania rozliczeń podatkowych

Jeżeli kwalifikujesz się do bezpłatnej pomocy przy składaniu zeznania podatkowego, odwiedź osobiście placówkę przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Last Updated poniedziałek, 12 kwietnia, 5:56pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.