Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Ulga podatkowa z tytułu opieki nad osobami pozostającymi na utrzymaniu

Odpis od podatku za koszty związane z opieką nad dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu | NYC Departament ds. Konsumentów / IRS

1. Jak to działa

Odpis podatkowy pomaga pracującym rodzinom płacić za opiekę nad dziećmi, osobami dorosłymi pozostającymi na utrzymaniu lub niepełnosprawnymi małżonkami. Składając zeznania podatkowe można ubiegać się o zwrot wydatków w wysokości 3 000 USD w przypadku jednego podopiecznego lub 6 000 USD w przypadku więcej niż jednego podopiecznego.

Update: Due to COVID-19, all in-person tax prep services have been suspended under the NYC Free Tax Prep program. Prepare and file your federal income tax return for free using tax preparation and filing software through IRS Free File.

 • Termin składania deklaracji podatkowych upływa 15 lipca 2020 roku. Do dnia 20 marca 2020 roku wydłużono termin składania deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego.
 • Odpis od podatku wynosi od 20 do 35 procent kwoty wydanej na opiekę nad dziećmi w wieku 12 lat i młodszymi
 • Osobom, które zakwalifikują się, agencja rządowa wysyła zwrot pieniędzy pocztą lub deponuje je na koncie bankowym
 • Do uzyskania odpisu mogą kwalifikować się samotni rodzice i rozwiedzeni rodzice będący prawnymi opiekunami dziecka
 • Ulga podatkowa od dziecka miasta Nowy Jork (NYC Child Care Tax Credit) to kolejne ze świadczeń, z których mogą skorzystać rodziny w celu pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem. Rodzice, których zarobki nie przekraczają 30 000 USD i ponoszą koszty opieki nad dziećmi do 4. roku życia, mogą być uprawnieni do ulgi wynoszącej maksymalnie 1733 USD.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do odpisu od podatku za koszty związane z opieką nad dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na poniższe pytania:

 • Czy płacisz komuś lub organizacji za opiekę nad osobą pozostającą na twoim utrzymaniu, aby mieć możliwość (i aby współmałżonek miał możliwość, jeśli składane jest wspólne zeznanie podatkowe) pracy lub szukania pracy?
 • Czy Ty (i współmałżonek, jeśli składacie wspólne zeznania podatkowe) uzyskujesz dochód z wynagrodzenia godzinowego lub stałego wynagrodzenia, napiwków, innych podlegających opodatkowaniu pieniędzy uzyskiwanych od pracodawcy lub zarobków z pracy na własny rachunek?
 • Czy składasz deklarację podatkową jako osoba samotna, wspólnie z żoną/mężem, jako głowa gospodarstwa domowego lub kwalifikujący się wdowiec/wdowa z dzieckiem pozostającym na utrzymaniu?
 • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, czy oboje małżonkowie pracują poza domem lub czy jedno z małżonków pracuje poza domem, a drugie jest studentem studiów dziennych, ma niepełnosprawność lub szuka pracy?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Wymienione dokumenty dotyczące dochodów są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego. Należy dostarczyć kopię zeszłorocznego zeznania podatkowego, jeśli jest dostępne

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Miasto może pomóc w znalezieniu witryny internetowej, w której można bezpłatnie składać zeznania podatkowe.

Złóż zeznanie online

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NYC Department of Consumer Affairs (pol. Wydział ds. Konsumentów w Nowym Jorku).

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w przygotowaniu zeznania podatkowego.

Znajdź punkt VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższy punkt Volunteer Income Tax Assistance (VITA) (pol. Ochotniczy program pomocy w rozliczeniu podatku dochodowego) lub Tax Counseling for the Elderly (TCE) (pol. Doradztwo podatkowe dla osób starszych).

Odwiedź punkt przygotowania zeznania podatkowego

Odwiedź punkt przygotowania zeznania podatkowego, aby uzyskać osobistą pomoc w złożeniu zeznania podatkowego.

Last Updated piątek, 26 czerwca, 10:18am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.