Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Ulga podatkowa z tytułu poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu

Ulga podatkowa z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu (Child and Dependent Care Tax Credit, CDCC) (CDCC) | NYC Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

1. Jak to działa

Jeśli poniosłeś(-aś) koszty opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą na utrzymaniu, przysługuje Ci ulga podatkowa z tego tytułu. W roku podatkowym 2022 osoby składające zeznania mogą zwrócić się o zwrot do kwoty 3000 USD z tytułu kosztów opieki nad jedną kwalifikującą się do tego osobą oraz kwoty 6000 USD w przypadku dwóch lub więcej kwalifikujących się osób. Można wówczas uzyskać zwrot w kwocie równej 50% kosztów.

 • Aby ubiegać się o ulgę za rok 2022, należy do 18 kwietnia 2023 r. złożyć federalne i stanowe zeznanie podatkowe w stanie Nowy Jork.
  • Ubiegając się o ulgę, do Formularza 2441 dołącz Formularz 1040 będący Deklaracją podatku dochodowego od osób fizycznych w USA lub Formularz 1040NR stanowiący Deklarację podatku dochodowego dla osób niebędących rezydentami USA.
 • Kwalifikujące się do zeznania wydatki obejmują opłaconą z własnej kieszeni opiekę nad uprawnionym dzieckiem (lub uprawnionymi dziećmi) podczas wykonywania pracy lub poszukiwania zatrudnienia.
  • W tym zawiera się zarówno koszt opieki poza domem w placówkach opiekuńczych, jak i opieka w domu (np. niania).
 • Zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej ulgi przy składaniu zeznania podatkowego pozwala na obniżenie kwoty należnych podatków, a niekiedy zwiększenie zwrotu zapłaconych podatków.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko lub osobę będącą na utrzymaniu, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania:

 1. Czy płaciłeś(-aś) osobie lub organizacji za opiekę nad osobą będącą na utrzymaniu, aby umożliwić sobie (i małżonkowi lub współmałżonce w przypadku składania wspólnego zeznania) wykonywanie pracy lub poszukiwanie jej? Przykłady kwalifikujących się osób na utrzymaniu:
  • dziecko poniżej 13. roku życia podczas otrzymywania opieki;
  • małżonek lub osoba na utrzymaniu, wymagający opieki z uwagi na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.
 2. Czy osoba na utrzymaniu mieszkała z Tobą przez więcej niż pół roku podatkowego?
 3. Czy Ty (i współmałżonek lub współmałżonka w przypadku składania wspólnego zeznania) otrzymywałeś(-aś) dochody? Mogą to być dochody w postaci wynagrodzenia, napiwków, innych podlegających opodatkowaniu dochodów z pracy lub dochody z własnej działalności.
 4. Czy status związany ze składaniem rozliczeń podatkowych to osoba samotna, wspólne rozliczenie małżeńskie, głowa rodziny, lub kwalifikujący(-a) się wdowiec/wdowa z dzieckiem będącym na utrzymaniu?
 5. W przypadku małżonków – czy oboje pracujecie poza domem?
  • Czy jedno z was pracuje poza domem, a drugie jest studentem studiów dziennych, osobą niepełnosprawną lub poszukującą pracy?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Ta strona pomoże Ci wybrać odpowiednie dokumenty do Twojego wniosku.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot bezpośrednio na konto, musisz podać informacje bankowe (unieważniony czek i/lub dowód depozytu na konto oszczędnościowe).

Należy wziąć ze sobą kopię potwierdzenia zeszłorocznego zwrotu, jeśli jest ona dostępna.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Jeśli w 2022 roku dochody Twojej rodziny wyniosły 80 000 USD lub mniej bądź jeśli jesteś osobą indywidualną, która w 2022 zarobiła 56 000 USD lub mniej, bezpłatnie sporządź zeznanie podatkowe na stronie umożliwiającej bezpłatne sporządzanie deklaracji podatkowych (Free Tax Prep) w mieście Nowy Jork. Certyfikowani przez IRS wolontariusze VITA/TCE mogą pomóc Ci uzupełnić dokumenty online lub przeprowadzić Cię przez dalszą część postępowania po ich złożeniu.

Złóż zeznanie podatkowe online

Wniosek można wysłać pocztą

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Więcej informacji

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat ulgi podatkowej za rok 2022 z tytułu posiadania na utrzymaniu dziecka lub osoby będącej na utrzymaniu na stronie IRS.

Dowiedz się więcej o ulgach podatkowych, o które możesz się ubiegać.

Znajdź placówkę VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Last Updated poniedziałek, 6 lutego, 1:53pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.