Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Ulga podatkowa z tytułu poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu

Ulga podatkowa z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu (Child and Dependent Care Tax Credit, CDCC) (CDCC) | NYC Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

1. Jak to działa

Ulga podatkowa z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu (Child and Dependent Care Tax Credit) umożliwia uzyskanie zwrotu 50% kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą będącą na utrzymaniu. W deklaracji podatkowej za 2023 rok możesz ubiegać się o zwrot kwoty w wysokości do $3,000 z tytułu kosztów opieki nad jedną kwalifikującą się osobą oraz kwoty $6,000 w przypadku dwóch lub więcej kwalifikujących się osób.

 • Aby ubiegać się o tę ulgę, należy złożyć deklarację podatkową za rok 2023 do 15 kwietnia 2024 r.
 • Do świadczenia kwalifikują się osoby, które płaciły za opiekę nad kwalifikującym się dzieckiem lub dziećmi, aby umożliwić sobie wykonywanie pracy lub poszukiwanie jej. Obejmuje to koszty pobytu w ośrodku opieki dziennej lub usług opiekunki do dzieci.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko lub osobę będącą na utrzymaniu, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania:

 1. Czy płaciłeś(-aś) za opiekę nad osobą będącą na utrzymaniu, aby umożliwić sobie (i małżonkowi/małżonce w przypadku składania wspólnego zeznania) wykonywanie pracy lub poszukiwanie jej? Przykłady kwalifikujących się osób na utrzymaniu:
  • dziecko poniżej 13. roku życia podczas otrzymywania opieki;
  • małżonek/małżonka lub osoba dorosła na utrzymaniu wymagający(-a) opieki z uwagi na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.
 2. Czy osoba będąca na utrzymaniu mieszkała z Tobą przez więcej niż połowę 2023 roku?
 3. Czy Ty (i współmałżonek lub współmałżonka w przypadku składania wspólnego zeznania) otrzymywałeś(-aś) dochody? Mogą to być dochody w postaci wynagrodzenia, napiwków, innych podlegających opodatkowaniu dochodów z pracy lub dochody z własnej działalności.
 4. W przypadku małżonków – czy oboje pracujecie poza domem?
  • Czy jedno z was pracuje poza domem, a drugie jest studentem studiów dziennych, osobą niepełnosprawną lub poszukującą pracy?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Aby otrzymać ulgi, należy udokumentować niżej określone informacje dla wszystkich osób wymienionych w Twoim zeznaniu podatkowym:

 • Tożsamość i wiek: na przykład dowód tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy, IDNYC, paszport, zaświadczenie o naturalizacji.
 • Obywatelstwo lub status imigracyjny: akt urodzenia lub paszport USA.
 • Twoje dochody zarobione oraz pozostałe dochody (w stosownych przypadkach): na przykład ostatni odcinek wypłaty lub zaświadczenie o zasiłkach dla bezrobotnych, korespondencja dotycząca emerytury/renty, wypłata zapomogi uzupełniającej (Supplemental Security Income, SSI) lub wypłata zasiłku z ubezpieczenia społecznego z tytułu niepełnosprawności (Social Security Disability Insurance, SSDI).
 • Koszty opieki nad osobą będącą na utrzymaniu: Kwota, którą zapłaciłeś(-aś) za opiekę nad dzieckiem lub osobą będącą na utrzymaniu.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o ulgach podatkowych, o które możesz się ubiegać.

Znajdź placówkę VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Last Updated 29 stycznia, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.