Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Dostępne cenowo mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne | NYC Urząd ds. Mieszkalnictwa (NYC Housing Authority, NYCHA)

1. Jak to działa

Osoby o niskich i średnich dochodach mogą wynająć przystępne cenowo mieszkania za pośrednictwem Urzędu ds. Mieszkalnictwa miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority, NYCHA).

 • Czynsz zależy od dochodów rodziny. W większości budynków opłaty za prąd i gaz są wliczone w czynsz.
 • Nie trzeba być obywatelem amerykańskim, aby ubiegać się o udział w programie. Jednak przynajmniej jedna osoba mieszkająca z osobą ubiegającą się musi być obywatelem lub posiadać status imigranta z uregulowanym statusem prawnym.
 • Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są odpowiednio przystosowane mieszkania. Niektóre mieszkania zostały zmodyfikowane i są przystosowane do potrzeb osób z upośledzeniem ruchowym. Można również wprowadzić inne uzasadnione udogodnienia.
 • Lokale mieszkaniowe w przystępnych cenach są również dostępne poprzez NYC Housing Connect (Łączenie z lokalami mieszkaniowymi w Nowym Jorku) i NYC Housing Development Corporation (Korporacja budownictwa mieszkaniowego)
 • NYCHA posiada Senior and Community Centers (ośrodki dla seniorów i świetlice środowiskowe) oraz oferuje programy dla mieszkańców, które pomagają znaleźć pracę i zapewniają edukację w zakresie zarządzania pieniędzmi i finansami.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do mieszkania komunalnego należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na poniższe pytania:

 • Czy co najmniej jedna osoba w twoim gospodarstwie domowym jest obywatelem USA? Jeśli nie, to czy przynajmniej jedna osoba jest imigrantem z uregulowanym statusem prawnymi (np. prawo stałego pobytu, status uchodźcy lub azyl)?
 • Czy masz ukończone 18 lat lub jesteś usamodzielnioną osobą nieletnią?
 • Jeśli ubiegasz się razem z inną osobą (współmałżonkiem lub partnerem życiowym), czy masz ukończone 18 lat lub jesteś usamodzielnioną osobą nieletnią?
 • Jeśli ubiegasz się o mieszkanie komunalne dla seniora, czy ty i wszystkie inne osoby, które będą z tobą mieszkać, skończyliście co najmniej 62 lata?
 • Czy spełniasz definicję rodziny według NYCHA, która oznacza:
  • dwie lub więcej osób spokrewnionych, powiązanych poprzez małżeństwo, partnerstwo życiowe, adopcję, sprawowanie opieki lub przyznanie opieki przez sąd?
  • osobę samotną?
 • Czy dochody Twojej rodziny mieszczą się w limitach dochodów lub są niższe niż te limity?
Liczba osób w rodzinie Dochody roczne
1 $79,200
2 $90,500
3 $101,800
4 $113,100
5 $122,150
6 $131,200
7 $140,250
8 $149,300

 

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Ubiegając się o mieszkanie komunalne nie trzeba składać żadnych dokumentów. Osoby zakwalifikowane do rozmowy będą musiały przynieść ze sobą następujące oryginalne dokumenty.

 • Akt ślubu lub związku partnerskiego (jeśli dotyczy)
 • Świadectwa urodzenia wszystkich osób, które będą mieszkać z wnioskodawcą
 • Karty ubezpieczenia społecznego wszystkich osób, które będą mieszkać z wnioskodawcą
 • Potwierdzenie statusu imigracyjnego wnioskodawcy (jeśli dotyczy)
 • Potwierdzenie obecnego miejsca zamieszkania, na przykład ostatni rachunek za media Rachunki za czynsz za ostatnie sześć miesięcy i umowa najmu (jeśli dotyczy)
 • Ostatni rachunek za gaz i energię elektryczną
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów (jeśli są uzyskiwane): np. pismo o przyznaniu świadczeń, odcinki wypłat lub pismo o przyznaniu SNAP
 • Dokumenty wykazujące posiadane aktywa, takie jak wyciąg z konta bankowego

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Ubiegaj się o mieszkanie komunalne przez Internet na stronie internetowej NYCHA.

Po złożeniu wniosku wnioskodawcy zostanie przydzielony numer sprawy i zostanie on umieszczony na liście oczekujących na rozmowę kwalifikacyjną. Status sprawy można w każdej chwili sprawdzić na portalu samoobsługowym. Trzeba się zarejestrować i zalogować.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NYCHA.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o Public Housing (mieszkania komunalne)

Zadzwoń do NYCHA

W razie pytań o mieszkania komunalne prosimy o kontakt z Centrum Kontaktów z Klientami (Customer Contact Center, CCC) NYCHA pod numerem 718-707-7771.

Last Updated 12 czerwca, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.