Przejdź do głównej zawartości
Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem dla spełniających kryteria rodzin o niskich dochodach

Talon na opiekę nad dzieckiem | Wydział ds. Dzieci

1. Jak to działa

Talony na opiekę nad dzieckiem pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat. Program obejmuje także dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do 18 lat. Setki dostawców usług opieki nad dzieckiem w warunkach rodzinnych i w ośrodkach na terenie miasta Nowy Jork akceptują bony na opiekę nad dzieckiem i świadczą swoje usługi w bezpiecznym i pozytywnym środowisku, wspierającym proces nauki.

 • Talony na opiekę nad dzieckiem to regulowane i finansowane przez rząd świadczenie stanowiące pomoc dla rodzin o niskich dochodach w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi.
 • Programy opieki nad dziećmi oferują bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne dla dziecka w czasie, gdy rodzic pracuje lub uczęszcza do szkoły.
 • W ramach programów dzieci mają możliwość zabawy, odkrywania świata, nauki i budowania pozytywnych relacji z innymi dziećmi.
 • Oprócz dostawców licencjonowanych/regulowanych można wykorzystać talony na opiekę nad dzieckiem również u zatwierdzonych dostawców nieformalnych, takich jak krewni, sąsiedzi lub znajomi.
 • Uprawnienie zależy od dochodu, wielkości i innych potrzeb rodziny.
 • Usługi są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Rodzice nie muszą być obywatelami USA, natomiast dziecko otrzymujące opiekę musi być obywatelem USA, osobą urodzoną w USA lub mieć odpowiedni status imigracyjny.
 • Większość rodzin jest zobowiązana do uiszczenia opłaty według dochodu i wielkości rodziny. Z opłaty zwolnione są:
  • rodziny korzystające z pomocy pieniężnej
  • rodziny bezdomne
  • rodziny zastępcze
 • Dostępność talonów zależy od finansowania.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Kryteria uprawniające do udziału w programach talonów na opiekę nad dzieckiem obejmują dochód lub inne wymagania.

W przypadku spełnienia kryteriów istnieje możliwość otrzymania pełnego lub częściowego pokrycia opłaty za opiekę nad dzieckiem w placówkach uczestniczących w programie. Dziecko może rozpocząć udział w programie w dowolnym momencie w ciągu roku.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Aby wyrazić swoje zainteresowanie poprzez złożenie wniosku o wydanie bonu, prosimy wypełnić formularz dostępny pod tym linkiem: Portal Kontaktowy w sprawach Opieki nad Dzieckiem.

 • Wydział ds. Dzieci (ACS) aktualnie kontaktuje się z rodzinami, które wcześniej złożyły wniosek o wpisanie na listę oczekujących na bon.
 • Po zakończeniu tego procesu ACS udostępni informację dotyczącą sposobu wnioskowania o usługi opieki nad dzieckiem. Ten proces może z kolei potrwać kilka miesięcy.
 • W trakcie oczekiwania warto rozważyć inne opcje, takie jak programy EarlyLearn, których celem jest zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi.

Skierowania specjalne

 • Jeżeli rodzina składa wniosek o pomoc pieniężną lub otrzymuje pomoc pieniężną, należy złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem za pośrednictwem Centrum Pracy Wydziału ds. Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration (HRA) Job Center).
 • Jeżeli rodzina ma aktywną sprawę dotyczącą opieki dla dzieci (na przykład otrzymywanie świadczeń z tytułu profilaktyki i/lub ochrony dzieci), należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub specjalistą ds. ochrony dziecka, aby uzyskać skierowanie w zakresie dofinansowania do opieki nad dzieckiem.
 • Posiadający zatrudnienie rodzice zastępczy muszą skontaktować się z pracownikiem agencji prowadzącym ich sprawę, aby uzyskać skierowanie umożliwiające uzyskanie dofinansowania do opieki nad dzieckiem.
 • Rodziny bezdomne, które spełnią kryteria uprawniające do otrzymania pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem, mają priorytetowy dostęp do talonów na opiekę nad dzieckiem.

Wszystkie rodziny, w tym te, które mogą potrzebować jednego z tych skierowań, mogą skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Działu ds. Dobrostanu Dzieci i Rodzin ACS pod numerem 212-835-7610 lub zadzwonić pod numer 311, aby uzyskać pomoc w znalezieniu programu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Strona internetowa

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ACS.

Szukając programu dotyczącego opieki nad dzieckiem, można skorzystać z NYC Child Care Connect lub strony stanowego Urzędu ds. Świadczeń dla Dzieci i Rodziny, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.

Zadzwoń pod numer 311

Należy zapytać o talon na opiekę nad dzieckiem.

Skontaktuj się z centrum obsługi telefonicznej Działu ds. Dobrostanu Dzieci i Rodzin (CFWB) ACS

W przypadku pytań skontaktuj się z infolinią ACS CFWB pod numer: 212-835-7610.

Last Updated czwartek, 5 maja, 2:38pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.