Przejdź do głównej zawartości
Opieka nad dzieckiem

Nowy Opieka nad dzieckiem dla spełniających kryteria rodzin o niskich dochodach

Talon na opiekę nad dzieckiem | Wydział ds. Dzieci

1. Jak to działa

Talony na opiekę nad dzieckiem pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat. Program obejmuje także dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do 18 lat. W całym Nowym Jorku znajdują się setki dostawców programów opieki domowej i grupowej, którzy akceptują talony na opiekę nad dzieckiem i oferują opiekę dla dzieci w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

 • Talony na opiekę nad dzieckiem to regulowane i finansowane przez rząd świadczenie stanowiące pomoc dla rodzin o niskich dochodach w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi.
 • Programy opieki nad dziećmi oferują bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne dla dziecka w czasie, gdy rodzic pracuje lub uczęszcza do szkoły.
 • W ramach programów dzieci mają możliwość zabawy, odkrywania świata, nauki i budowania pozytywnych relacji z innymi dziećmi.
 • Oprócz dostawców licencjonowanych/regulowanych można wykorzystać talony na opiekę nad dzieckiem również u zatwierdzonych dostawców nieformalnych, takich jak krewni, sąsiedzi lub znajomi.
 • Uprawnienie zależy od dochodu, wielkości i innych potrzeb rodziny.
 • Usługi są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Rodzice nie muszą być obywatelami USA, natomiast dziecko otrzymujące opiekę musi być obywatelem USA, osobą urodzoną w USA lub mieć odpowiedni status imigracyjny.
 • Większość rodzin jest zobowiązana do uiszczenia opłaty według dochodu i wielkości rodziny. Z opłaty zwolnione są:
  • rodziny korzystające z pomocy pieniężnej
  • rodziny bezdomne
  • rodziny zastępcze
 • Dostępność talonów zależy od finansowania.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Kryteria uprawniające do udziału w programach talonów na opiekę nad dzieckiem obejmują dochód lub inne wymagania.

W przypadku spełnienia kryteriów istnieje możliwość otrzymania pełnego lub częściowego pokrycia opłaty za opiekę nad dzieckiem w placówkach uczestniczących w programie. Dziecko może rozpocząć udział w programie w dowolnym momencie w ciągu roku.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Zapisanie na listę oczekujących na talon na opiekę nad dzieckiem nie wymaga żadnych dokumentów.

Rodziny bezdomne znajdą wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem na stronie Lista kontrolna do złożenia wniosku (Application Submission Checklist).

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Wniosek na listę oczekujących można złożyć drogą e-mailową

 • Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie rodziny spełniające kryteria, które wystąpią z wnioskiem o talony, zostaną obecnie umieszczone na liście oczekujących.
 • ACS poinformuje rodziny znajdujące się na liście oczekujących na talony, kiedy dostępne będą dodatkowe fundusze.
 • Należy wypełnić formularz do wpisu na listę oczekujących na talon. Zeskanować i przesłać formularz drogą e-mailową na adres VoucherWL@acs.nyc.gov

W czasie oczekiwania można rozważyć inne opcje w celu spełnienia obecnych potrzeb dziecka, takie jak programy EarlyLearn. Zapisanie dziecka do innego programu nie spowoduje zmiany miejsca na liście oczekujących na talony.

Skierowania specjalne

 • Jeżeli rodzina składa wniosek o pomoc pieniężną lub otrzymuje pomoc pieniężną, należy złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem za pośrednictwem Centrum Pracy Wydziału ds. Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration (HRA) Job Center).
 • Jeżeli rodzina ma aktywną sprawę dotyczącą opieki dla dzieci (na przykład otrzymywanie świadczeń z tytułu profilaktyki i/lub ochrony dzieci), należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub specjalistą ds. ochrony dziecka, aby uzyskać skierowanie w zakresie dofinansowania do opieki nad dzieckiem.
 • Zatrudnieni rodzice zastępczy muszą skontaktować się z pracownikiem agencji prowadzącym ich sprawę, aby uzyskać skierowanie w zakresie dofinansowania do opieki nad dzieckiem.
 • Rodziny bezdomne, które spełnią kryteria uprawniające do otrzymania pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem, mają priorytetowy dostęp do talonów na opiekę nad dzieckiem.

Wszystkie rodziny, w tym te, które mogą potrzebować jednego z tych skierowań, mogą skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Działu ds. Dobrostanu Dzieci i Rodzin ACS pod numerem 212-835-7610 lub zadzwonić pod numer 311, aby uzyskać pomoc w znalezieniu programu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem.

Pobierz formularz do wpisu na listę oczekujących

Wniosek można wysłać pocztą

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Strona internetowa

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ACS.

Szukając programu dotyczącego opieki nad dzieckiem, można skorzystać z NYC Child Care Connect lub strony stanowego Urzędu ds. Świadczeń dla Dzieci i Rodziny, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.

Zadzwoń pod numer 311

Należy zapytać o talon na opiekę nad dzieckiem.

Telefon do centrum

Kontakt z centrum obsługi telefonicznej Działu ds. Dobrostanu Dzieci i Rodzin ACS (ACS Child and Family Well-Being Call Center) pod numerem 212-835-7610 w celu uzyskania wsparcia przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem.

Uzyskanie pomocy osobiście

Ze względu na COVID-19 centra zasobów ACS oferujące wsparcie osobiste są obecnie zamknięte.

Last Updated wtorek, 10 sierpnia, 11:12am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.