Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

New Świadczenia dla uprawnionych bezrobotnych osób pełnoletnich

Ubezpieczenie od utraty pracy stanu Nowy Jork | Departament Pracy w Stanie Nowy Jork

1. Jak to działa

Osoby, które straciły pracę z nieswojej winy, mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (Unemployment Insurance, UI). Osoby uczestniczące w programie UI są uprawnione do wyższych świadczeń oraz otrzymywania świadczeń przez dodatkowych 13 tygodni ze względu na pandemię COVID-19.

 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI): O świadczenie UI mogą ubiegać się osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowały w Stanie Nowy Jork. Świadczenie można pobierać co tydzień do 26 tygodni w okresie bezrobocia.
  • Tygodniowa kwota świadczenia UI wynosi zwykle od 100 do 500 USD, zależnie od wynagrodzenia w przeszłości
  • Świadczeniobiorca może automatycznie kwalifikować się do dodatkowych 13 tygodni świadczenia UI, co daje łącznie 39 tygodni, w ramach awaryjnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC)
  • Świadczeniobiorca może automatycznie kwalifikować się do dodatkowych 600 USD tygodniowo do 31 lipca 2020 roku w ramach zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (Pandemic Unemployment Compensation, PUC)
  • Świadczenia z PUC nie wliczają się do dochodu w Medicaid ani programu ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci (Children’s Health Insurance Program, CHIP)
  • Imigranci mogą ubiegać się o UI wyłącznie, jeżeli utracone zatrudnienie było legalne oraz jeżeli mają zezwolenie na podjęcie legalnej pracy.
  • Świadczeniobiorcy pobierający UI nie muszą wykonywać żadnych działań poza cotygodniowym potwierdzeniem uprawnień
 • Zapomoga dla bezrobotnych w czasie pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA): Dla osób, które według tradycyjnych wymagań nie są uprawnione do zwykłego świadczenia UI, w tym pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, samozatrudnionych, niezależnych wykonawców i osób, które nie były ostatnio zatrudnione.
  • Świadczenie przysługuje przez okres bezrobocia do 39 tygodni
  • Kwota świadczenia opiera się na ostatnich zarobkach, a do 31 lipca 2020 roku jest zwiększona o 600 USD tygodniowo
  • Zniesiono tygodniowy okres oczekiwania na świadczenie
  • Świadczenie może zostać wypłacone ze skutkiem wstecznym za okres bezrobocia rozpoczynający się najwcześniej 27 stycznia 2020 roku

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI), awaryjnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC) oraz zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUC) kwalifikuje się osoba:

 • która straciła pracę z nieswojej winy (na przykład została zwolniona)
 • która była zatrudniona w ciągu ostatnich 18 miesięcy i jest gotowa, chętna i zdolna do podjęcia pracy natychmiast
 • która aktywnie szuka pracy i prowadzi dokumentację (online lub pisemną) swoich wysiłków
 • której ostatni dochód uprawnia do uzyskania świadczenia
 • która ma status imigranta posiadającego zezwolenie na pracę w USA i miała zezwolenie na pracę, gdy utraciła zatrudnienie

Do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) kwalifikuje się osoba, która:

 • Jest samozatrudniona, zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy lub jest wolnym strzelcem, pracuje w trybie realizacji zleceń bądź ma ograniczoną historię zatrudnienia
 • Nie jest uprawniona do zwykłych świadczeń UI i nie może podjąć zatrudnienia, ponieważ
  • stwierdzono u niej COVID-19 lub ma objawy zakażenia COVID-19 i czeka na diagnozę
  • u członka jej gospodarstwa domowego stwierdzono COVID-19
  • opiekuje się członkiem rodziny lub gospodarstwa domowego, u którego stwierdzono COVID-19
  • jest głównym opiekunem dziecka, ponieważ szkoła lub placówka opieki, do której uczęszczało, została zamknięta ze względu na COVID-19
  • nie może dotrzeć do miejsca pracy ze względu na kwarantannę lub ponieważ lekarz zalecił jej odbycie kwarantanny domowej ze względu na COVID-19
  • miała rozpocząć nową pracę i nie ma pracy lub nie może dotrzeć do miejsca pracy, co jest bezpośrednim skutkiem epidemii COVID-19
  • stała się głównym żywicielem rodziny, ponieważ głowa rodziny zmarła na COVID-19
  • musiała odejść z pracy ze względu na COVID-19
  • jej miejsce pracy zamknięto ze względu na epidemię COVID-19 lub
  • spełnia dodatkowe kryteria ustanowione przez Sekretarza Pracy USA

Do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) nie kwalifikuje się osoba która:

 • Może pracować zdalnie lub otrzymuje zasiłek chorobowy lub inne świadczenie z tytułu płatnego urlopu (nawet jeżeli spełnia powyższe warunki)
 • Otrzymuje wynagrodzenie za pracę zdalną
 • Jest imigrantem nieposiadającym zezwolenia na pracę w USA
 • Pracuje na podstawie wizy, w tym H-1B, ale wiza wygasła

Więcej informacji można znaleźć w Scenariuszach dotyczących COVID-19.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Numer prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej pojazdu (jeżeli posiadasz)
 • Pełny adres korespondencyjny i kod pocztowy
 • Numer telefonu, pod który DOL może dzwonić między godz. 8.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku
 • Numer karty rejestracji cudzoziemca (jeżeli nie jesteś obywatelem USA i posiadasz kartę)
 • Nazwy i adresy wszystkich pracodawców z ostatnich 18 miesięcy, w tym z innych stanów
 • Numer rejestracyjny pracodawcy lub federalny numer identyfikacyjny (FEIN) ostatniego pracodawcy wymieniony w formularzach W-2 (nie martw się, jeżeli nie możesz go znaleźć)

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Złóż wniosek online

Złóż wniosek online

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii stanu Nowy Jork (NYS Pandemic Unemployment Assistance).

Zachęcamy do zapoznania się z sekcją pytań i odpowiedzi na temat ubezpieczenia od utraty pracy.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Napisz e-mail do Wydziału Pracy stanu Nowy Jork

Napisz e-mail do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w ramach New York State Unemployment Insurance assistance (Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w stanie Nowy Jork).

Zadzwoń do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork

Jeżeli chcesz połączyć się z centrum obsługi wniosków telefonicznych w sprawie swojego wniosku, zadzwoń pod numer 888-209-8124 w godzinach pracy:

 • od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.30, sobota i niedziela od 7.30 do 20.00

Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumaczeń ustnych, zadzwoń do telefonicznego centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numer 888-209-8124 i wybierz swój język.

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą, poproś opiekuna o kontakt z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń pod numerem 888-783-1370.

W celu skorzystania z usługi TTY/TDD zadzwoń najpierw do operatora pod numer 800-662-1220, a następnie poproś o połączenie z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numerem 888-783-1370.

Last Updated czwartek, 30 lipca, 3:28pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.