Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

New Świadczenia dla uprawnionych bezrobotnych osób pełnoletnich

Ubezpieczenie od utraty pracy stanu Nowy Jork | Departament Pracy w Stanie Nowy Jork

1. Jak to działa

Osoby, które straciły pracę z nie swojej winy, mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (Unemployment Insurance, UI). Osoby zatwierdzone do UI mogą kwalifikować się do tymczasowych wyższych płatności.

 • Aktualizacja: Wszyscy uprawnieni beneficjenci jakiegokolwiek świadczenia dla bezrobotnych otrzymywać będą dodatkowe 300 USD na tydzień przez 11 tygodni, zaczynając od 26 grudnia 2020 aż do 14 marca 2021. Płatności są dostępne w ramachfederalnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (FPUC).
 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI): O świadczenie UI mogą ubiegać się osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowały w stanie Nowy Jork. Świadczenie można pobierać co tydzień do 26 tygodni w okresie bezrobocia.
  • Tygodniowa kwota świadczenia UI wynosi zwykle od 100 do 500 USD, zależnie od wysokości wynagrodzenia w przeszłości
  • Można również ubiegać się o dodatkowe 20 tygodni płatności w ramach programu świadczenia dodatkowe (Extended Benefits EB).
  • Aktualizacja dotycząca zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC): Po wykorzystaniu UI i PUA można zarejestrować się do dnia 14 marca 2021, aby ubiegać się o kolejne 24 tygodnie płatności lub do 5 kwietnia 2021 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Imigranci mogą ubiegać się o UI wyłącznie, jeżeli utracone zatrudnienie było legalne oraz jeżeli mają zezwolenie na podjęcie legalnej pracy.
  • Świadczeniobiorcy pobierający UI nie muszą wykonywać żadnych działań poza cotygodniowym potwierdzeniem uprawnień
  • Jeżeli dochód z tytułu samozatrudnienia lub wykonywania pracy jako samodzielny wykonawca przekroczył w roku 2019 (1099) 5000 USD (dodatkowo do dochodu z wynagrodzenia (W2)), a osoba nie kwalifikuje się do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA), można ubiegać się o dodatkowe 100 USD tygodniowo do 14 marca 2021 oprócz dodatkowych 300 USD tygodniowo w ramach FPUC.
 • Zapomoga dla bezrobotnych w czasie pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA): Dla osób, które według tradycyjnych wymagań nie są uprawnione do zwykłego świadczenia UI, w tym pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, samozatrudnionych, niezależnych wykonawców i osób, które nie były ostatnio zatrudnione.
  • Aktualizacja: W przypadku zakwalifikowania się do dnia 14 marca 2021 można ubiegać się nawet o kolejne 57 tygodni płatności lub do 5 kwietnia 2021 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Kwota świadczenia opiera się na wysokości ostatnich zarobków
  • Zniesiono tygodniowy okres oczekiwania na świadczenie
  • Świadczenie może zostać wypłacone ze skutkiem wstecznym za okres bezrobocia rozpoczynający się najwcześniej 27 stycznia 2020 roku
 • Wszystkie zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu i są traktowane jako dochód do rozliczenia w ramach federalnego zeznania podatkowego.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI), awaryjnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC) oraz zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUC) kwalifikuje się osoba:

 • która straciła pracę z nieswojej winy (na przykład została zwolniona)
 • która była zatrudniona w ciągu ostatnich 18 miesięcy i jest gotowa, chętna i zdolna do podjęcia pracy natychmiast
 • która aktywnie szuka pracy i prowadzi dokumentację (online lub pisemną) swoich wysiłków
 • której ostatni dochód uprawnia do uzyskania świadczenia
 • która ma status imigranta posiadającego zezwolenie na pracę w USA i miała zezwolenie na pracę, gdy utraciła zatrudnienie

Do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) kwalifikuje się osoba, która:

 • Jest samozatrudniona, zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy lub jest wolnym strzelcem, pracuje w trybie realizacji zleceń bądź ma ograniczoną historię zatrudnienia
 • Nie jest uprawniona do zwykłych świadczeń UI i nie może podjąć zatrudnienia, ponieważ
  • stwierdzono u niej COVID-19 lub ma objawy zakażenia COVID-19 i czeka na diagnozę
  • u członka jej gospodarstwa domowego stwierdzono COVID-19
  • opiekuje się członkiem rodziny lub gospodarstwa domowego, u którego stwierdzono COVID-19
  • jest głównym opiekunem dziecka, ponieważ szkoła lub placówka opieki, do której uczęszczało, została zamknięta ze względu na COVID-19
  • nie może dotrzeć do miejsca pracy ze względu na kwarantannę lub ponieważ lekarz zalecił jej odbycie kwarantanny domowej ze względu na COVID-19
  • miała rozpocząć nową pracę i nie ma pracy lub nie może dotrzeć do miejsca pracy, co jest bezpośrednim skutkiem epidemii COVID-19
  • stała się głównym żywicielem rodziny, ponieważ głowa rodziny zmarła na COVID-19
  • musiała odejść z pracy ze względu na COVID-19
  • jej miejsce pracy zamknięto ze względu na epidemię COVID-19 lub
  • spełnia dodatkowe kryteria ustanowione przez Sekretarza Pracy USA

Do zapomogi dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) nie kwalifikuje się osoba która:

 • Może pracować zdalnie lub otrzymuje zasiłek chorobowy lub inne świadczenie z tytułu płatnego urlopu (nawet jeżeli spełnia powyższe warunki)
 • Otrzymuje wynagrodzenie za pracę zdalną
 • Jest imigrantem nieposiadającym zezwolenia na pracę w USA
 • Pracuje na podstawie wizy, w tym H-1B, ale wiza wygasła

Więcej informacji można znaleźć w Scenariuszach dotyczących COVID-19.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Numer prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej pojazdu (jeżeli posiadasz)
 • Pełny adres korespondencyjny i kod pocztowy
 • Numer telefonu, pod który DOL może dzwonić między godz. 8.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku
 • Numer karty rejestracji cudzoziemca (jeżeli nie jesteś obywatelem USA i posiadasz kartę)
 • Nazwy i adresy wszystkich pracodawców z ostatnich 18 miesięcy, w tym z innych stanów
 • Numer rejestracyjny pracodawcy lub federalny numer identyfikacyjny (FEIN) ostatniego pracodawcy wymieniony w formularzach W-2 (nie martw się, jeżeli nie możesz go znaleźć)

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Złóż wniosek online

 • Złóż wniosek o świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI) online.
 • Wydział Pracy rozpatrzy wniosek pod kątem świadczeń UI i zadecyduje, czy wnioskodawca jest do nich uprawiony.

Złóż wniosek online

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Napisz e-mail do Wydziału Pracy stanu Nowy Jork

Napisz e-mail do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w ramach New York State Unemployment Insurance assistance (Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w stanie Nowy Jork).

Zadzwoń do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork

Jeżeli chcesz połączyć się z centrum obsługi wniosków telefonicznych w sprawie swojego wniosku, zadzwoń pod numer 888-209-8124 w godzinach pracy:

 • od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.30, sobota i niedziela od 7.30 do 20.00

Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumaczeń ustnych, zadzwoń do telefonicznego centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numer 888-209-8124 i wybierz swój język.

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą, poproś opiekuna o kontakt z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń pod numerem 888-783-1370.

W celu skorzystania z usługi TTY/TDD zadzwoń najpierw do operatora pod numer 800-662-1220, a następnie poproś o połączenie z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numerem 888-783-1370.

Last Updated czwartek, 4 lutego, 2:56pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.