Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Nowy Świadczenia dla uprawnionych bezrobotnych osób pełnoletnich

Ubezpieczenie od utraty pracy stanu Nowy Jork (UI) | Departament Pracy w Stanie Nowy Jork

1. Jak to działa

Osoby, które straciły pracę z nie swojej winy, mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (Unemployment Insurance, UI). W ramach UI otrzymasz pewną kwotę pieniędzy zależną od ostatnich zarobków. Aby móc otrzymać UI, musisz szukać nowej pracy.

 • Aktualizacja: 5 września 2021 roku wygasły następujące federalne programy dla osób bezrobotnych:
  • Zapomoga dla bezrobotnych w czasie pandemii (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)
  • Zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC)
  • Świadczenia dodatkowe (EB)
  • Federalny zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) w wysokości 300 USD
  • Zasiłek dla bezrobotnych o mieszanym statusie (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) w wysokości 100 USD
  • Dodatkowych informacji udziela Wydział Pracy stanu Nowy Jork (NY State Department of Labor)
 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI): O świadczenie UI mogą się ubiegać osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowały w stanie Nowy Jork. Świadczenie można pobierać co tydzień do 25 tygodni w okresie bezrobocia.
  • Tygodniowa kwota świadczenia UI wynosi zwykle od 100 do 500 USD, zależnie od wysokości wynagrodzenia w przeszłości.
  • Wymagany jest ważny numer ubezpieczenia społecznego i dowód tożsamości wydany przez władze rządowe.
 • Pomimo że wszystkie zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu i są traktowane jako dochód do rozliczenia w ramach federalnego zeznania podatkowego,
  • nie ma konieczności odprowadzania federalnych podatków od łącznej kwoty zasiłku dla bezrobotnych wynoszącej 10 200 USD w przypadku uzyskania w 2020 roku indywidualnego dochodu niższego niż 150 000 USD.
  • Nadal konieczne jest odprowadzanie od świadczeń podatku stanowego i miejskiego, ponieważ stan i miasto Nowy Jork mierzą dochód niezależnie od rządu.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy (UI), awaryjnego zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PEUC) oraz zasiłku dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUC) kwalifikuje się osoba:

 • która straciła pracę z nieswojej winy (na przykład została zwolniona)
 • która była zatrudniona w ciągu ostatnich 18 miesięcy i jest gotowa, chętna i zdolna do podjęcia pracy natychmiast
 • która aktywnie szuka pracy i prowadzi dokumentację (online lub pisemną) swoich wysiłków
 • której ostatni dochód uprawnia do uzyskania świadczenia
 • posiada zezwolenie na pracę w USA i posiadała zezwolenie na pracę, gdy utraciła zatrudnienie

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Numer prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej pojazdu (jeżeli posiadasz)
 • Pełny adres korespondencyjny i kod pocztowy
 • Numer telefonu, pod który DOL może dzwonić między godz. 8.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku
 • Numer karty rejestracji cudzoziemca (jeżeli nie jesteś obywatelem USA i posiadasz kartę)
 • Nazwy i adresy wszystkich pracodawców z ostatnich 18 miesięcy, w tym z innych stanów
 • Numer rejestracyjny pracodawcy lub federalny numer identyfikacyjny (FEIN) ostatniego pracodawcy wymieniony w formularzach W-2 (nie martw się, jeżeli nie możesz go znaleźć)

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Wniosek o świadczenia dla osób bezrobotnych najłatwiej jest złożyć przez internet.

 • Wejdź na stronę Wydziału Pracy, aby złożyć wniosek i zgłosić chęć otrzymywania świadczenia w ramach UI.
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kontem NY.gov, na przykład podczas logowania, zmiany danych osobowych lub zmiany hasła, można uzyskać pod numerem telefonu 800-833-3000.
 • Po złożeniu wniosku konieczne będzie uzyskanie uprawnienia do otrzymywania cotygodniowych świadczeń za pośrednictwem strony labor.ny.gov/signin
  • Zarejestruj się i kliknij przycisk „Unemployment Services” (Usługi dla osób bezrobotnych).
  • Następnie kliknij przycisk „Certify to Claim Your Weekly Benefits Here” (Uzyskaj uprawnienie do otrzymywania cotygodniowych świadczeń). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnym ekranie.
 • Wydział Pracy rozpatrzy wniosek pod kątem świadczeń UI i zadecyduje, czy wnioskodawca jest do nich uprawiony.

Złóż wniosek online

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę świadczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Napisz e-mail do Wydziału Pracy stanu Nowy Jork

Napisz e-mail do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w ramach New York State Unemployment Insurance assistance (Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w stanie Nowy Jork).

Zadzwoń do Działu ds. Bezrobocia stanu Nowy Jork

Jeżeli chcesz połączyć się z centrum obsługi wniosków telefonicznych w sprawie swojego wniosku, zadzwoń pod numer 888-209-8124 w godzinach pracy:

 • od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.30, sobota i niedziela od 7.30 do 20.00

Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumaczeń ustnych, zadzwoń do telefonicznego centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numer 888-209-8124 i wybierz swój język.

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą, poproś opiekuna o kontakt z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń pod numerem 888-783-1370.

W celu skorzystania z usługi TTY/TDD zadzwoń najpierw do operatora pod numer 800-662-1220, a następnie poproś o połączenie z telefonicznym centrum zgłaszania roszczeń (Telephone Claims Center) pod numerem 888-783-1370.

Last Updated czwartek, 7 października, 11:37am

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.