Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Obniżenie podatku od nieruchomości dla weteranów

Zwolnienie weteranów z podatku od nieruchomości | NYC Departament Finansów

1. Jak to działa

Uprawnieni weterani, małżonkowie lub pozostali przy życiu małżonkowie, którzy nie zawarli ponownie związku małżeńskiego; rodzice żołnierzy, którzy zmarli na służbie (rodzic „Gold Star”) mogą uzyskać obniżkę podatku od nieruchomości.

 • Aby wypłacanie świadczeń mogło rozpocząć się 1 lipca, wniosek musi mieć datę stempla pocztowego do 15 marca. Jeśli 15 marca wypada w weekend, ostateczny termin przypadnie następnego dnia roboczego
 • Określ dzielnicę, blok i działkę (borough, block, lot, BBL) swojej nieruchomości korzystając z linku lub sprawdzając informacje na bieżącym rachunku za podatek od nieruchomości

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do zwolnienia z podatku od nieruchomości dla weteranów należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy jesteś obecnym właścicielem nieruchomości podanym na akcie własności, jego współmałżonkiem lub pozostającym przy życiu wdowcem/wdową, który(-a) nie zawarł(a) ponownie związku małżeńskiego?
 • Czy nieruchomość jest twoim głównym miejscem zamieszkania?
 • Jesteś weteranem służb zbrojnych Stanów Zjednoczonych biorącym udział w jednym z poniższych konfliktów?
  • Konflikt w Zatoce Perskiej (obejmuje konflikty w Afganistanie i Iraku) – od 2 sierpnia 1990 r. do chwili obecnej
  • Wojna w Wietnamie – 28 lutego 1961 r. do 7 maja 1975 r.
  • Wojna koreańska – 27 czerwca 1950 r. do 31 stycznia 1955 r.
  • II wojna światowa – 7 grudnia 1941 r. do 31 grudnia 1946 r.
  • I wojna światowa – 6 kwietnia 1917 r. do 11 listopada 1918 r.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Zaświadczenie o statusie weterana

Dla każdego weterana, dowolny z następujących dokumentów:

 • Formularz zwolnienia ze służby wojskowej: DD-214
 • Dokumenty o odejściu ze służby

Uwaga! WYMAGANY jest formularz DD-214 (lub jego odpowiednik) i/lub dokument o separacji i należy go złożyć razem z wnioskiem.

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o nieobecności osoby w rodzinie

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

 • Wniosek można wysłać pocztą: pobierz formularz z wnioskiem initial exemption (wstępne zwolnienie z podatku) i wyślij go na adres:
  New York City Department of Finance

  P.O.BOX 311
  Maplewood, NJ 07040-0311
 • Razem z wnioskiem należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów (DD-214 lub dokumenty o odejściu ze służby, ocena niepełnosprawności). Niedostarczenie wszystkich dokumentów spowoduje opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku.
 • Aby zwolnienie z podatku mogło zacząć obowiązywać 1 lipca tego samego roku, wypełniony wniosek i wszystkie wymagane dokumenty muszą mieć datę stempla pocztowego do 15 marca (lub następnego dnia roboczego, jeśli 15 marca wypada w weekend).

Pobierz formularz

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej poświęconej zwolnieniu z podatku dla weteranów.

Wyślij e-mail do Departamentu Finansów (Department of Finance)

W razie pytań na temat programu wyślij e-mail do Departamentu Finansów (Department of Finance).

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o zwolnienie weteranów z podatku

Napisz do Departamentu Finansów (Department of Finance)

NYC Department of Finance
Correspondence Unit
One Centre Street, 22nd Floor
New York, NY 10007

Odwiedź biuro

Osobistą pomoc można uzyskać w biurze Departamentu Finansów (Department of Finance) w swojej okolicy.