Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Zniżka na usługi telekomunikacyjne lub internetowe

Lifeline | Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

1. Jak to działa

Lifeline to program federalny, w ramach którego możliwe jest uzyskanie comiesięcznej zniżki w wysokości do 9,25 USD na usługi telekomunikacyjne lub internetowe. Zniżkę można uzyskać wyłącznie na jedną z powyższych usług.

 • Zniżkę w ramach programu Lifeline można otrzymać w następujący sposób:
 • Twoje uprawnienia do udziału w programie Lifeline będą automatycznie sprawdzane co rok.
 • Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jedna zniżka w ramach programu Lifeline.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do korzystania z programu Lifeline kwalifikują się osoby, które mogą odpowiedzieć tak na którekolwiek z poniższych pytań.

 1. Czy ktoś w Twoim gospodarstwie domowym uczestniczy w jednym z tych programów?
  • Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI)
  • Medicaid
  • Federalny program publicznej pomocy mieszkaniowej (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Emerytura wojskowa dla weterana i zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu (Veterans Pension and Survivors Benefit)
 2. Czy Twój dochód jest równy lub niższy od dochodu określonego wymaganiami?
Liczba osób w rodzinie Dochody roczne
1 $18,347
2 $24,719
3 $31,091
4 $37,463
5 $43,835
6 $50,207
7 $56,579
8 $62,951
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $6,372

 

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Aby złożyć wniosek, konieczne jest podanie numeru ubezpieczenia społecznego (SSN).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dochodów lub potwierdzenie uczestnictwa w programach wsparcia.

Potwierdzenie udziału w programie

Udowodnij, że Ty lub inna osoba będąca członkiem Twojego gospodarstwa domowego korzystacie ze świadczeń w ramach następujących programów:

 • Świadczenia programu dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
 • Medicaid
 • Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI)
 • Federalny program publicznej pomocy mieszkaniowej (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
 • Emerytura wojskowa dla weterana i zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu

Dołącz do wniosku jeden dokument zawierający następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko Twojego dziecka lub imię i nazwisko osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu, która uczestniczy w programie gwarantującym możliwość udziału w programie Lifeline
 • Nazwa programu gwarantującego możliwość udziału w programie Lifeline (np. SNAP);
 • Nazwa instytucji rządowej, administratora programu pomocy rdzennym Amerykanom lub placówki opieki zdrowotnej (MCO), która wydała dokument; oraz
 • Data wydania dokumentu mieszcząca się w terminie ostatnich 12 miesięcy lub data obowiązywania uprawnienia, pokrywająca się z okresem pobierania świadczeń.

Dokument potwierdzający wysokość dochodów gospodarstwa domowego

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową Lifeline

lifelinesupport.org

Skontaktuj się z Lifeline drogą elektroniczną

Prześlij wiadomość e-mail pod adres LifelineSupport@usac.org, jeżeli masz pytania dotyczące wniosku lub chcesz poprosić o otrzymanie go.

Skontaktuj się z Lifeline drogą telefoniczną

Zadzwoń pod numer (800) 234-9473, jeżeli masz pytania dotyczące wniosku lub aby poprosić o przesłanie Ci go.

Last Updated środa, 15 czerwca, 12:16pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.