Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Oszczędności podatkowe dla osób pracujących i rodzin.

Ujemny podatek dochodowy (EITC) | Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP) / Urząd Skarbowy (IRS)

1. Jak to działa

EITC to ulga podatkowa, wynosząca do 6728 USD w 2021 r., która przysługuje pracownikom i parom o niskich oraz średnich dochodach. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej ulgi przy składaniu zeznania podatkowego pozwala na obniżenie kwoty należnych podatków, a niekiedy zwiększenie zwrotu zapłaconych podatków.

 • Aby otrzymać ulgę EITC, należy złożyć zeznanie podatkowe federalne i zeznanie podatkowe stanu Nowy Jork. Deklaracje podatkowe za 2021 r. należy złożyć do 18 kwietnia 2022 roku.
 • Do otrzymania ulgi kwalifikują się osoby, które uzyskały dochód z pracy na pełny etat lub część etatu w 2021 r.
 • Podatnicy mający dzieci kwalifikujące się do ulgi lub osoby na utrzymaniu mogą uzyskać wyższą ulgę EITC. Maksymalna kwota ulgi EITC, o jaką można się ubiegać, wynosi:
  • Bez kwalifikujących się dzieci: 1502 USD
  • 1 kwalifikujące się dziecko: 3618 USD
  • 2 kwalifikujących się dzieci: 5980 USD
  • 3 lub więcej kwalifikujących się dzieci: 6728 USD
 • Do otrzymania ulgi kwalifikują się wyłącznie osoby, które uzyskały dochód z pracy na pełny etat lub część etatu w 2021 r.
 • W przypadku ubiegania się o tę ulgę wypłata zwrotu podatku może ulec opóźnieniu. Zgodnie z prawem Urząd Skarbowy może wypłacić zwroty podatnikom ubiegającym się o ulgę EITC dopiero w połowie lutego.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc skorzystać z ulgi EITC za rok 2021, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na każde z poniższych pytań:

 1. Czy masz ważny numer ubezpieczenia społecznego?
 2. Czy uzyskałeś(-aś) dochód z pracy na pełny etat lub część etatu w 2021 lub 2019 r.?
 3. Czy przebywałeś(-aś) w swoim głównym miejscu zamieszkania w Stanach Zjednoczonych przez więcej niż połowę 2021 roku?
 4. Czy będziesz w tym roku składać zeznanie podatkowe i nie zostałeś(-aś) zgłoszony(-a) jako kwalifikujące się dziecko na deklaracji podatkowej innej osoby?
 5. Jeśli masz kwalifikujące się dzieci lub osoby na utrzymaniu, czy mieszkały one z Tobą przez więcej niż pół roku? Czy spełniają one jeden z poniższych warunków?
  • wiek poniżej 19 lat;
  • wiek poniżej 24 lat w przypadku studenta studiów dziennych;
  • dowolny wiek w przypadku trwałej i całkowitej niepełnosprawności.
 6. Jeżeli nie masz żadnych kwalifikujących się dzieci, czy spełniasz jeden z poniższych warunków?
  • Nie jesteś studentem i masz 19 lat lub więcej;
  • jesteś studentem i masz 24 lat lub więcej;
  • jesteś kwalifikującym się byłym podopiecznym pieczy zastępczej lub młodą osobą bezdomną (w tym studentem) w wieku 18 lub więcej lat.
 7. Czy zarobiłeś(-aś) mniej niż 10 000 USD na inwestycjach w 2021 r.?

Ulgę EITC można ustalić na podstawie dochodów z 2021 lub 2019 r. za rok podatkowy 2021.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Osobom, które zechcą otrzymać zwrot pieniędzy w formie bezpośredniego depozytu, potrzebne będą informacje bankowe (unieważniony czek i/lub dowód depozytu na konto oszczędnościowe).

Wymienione dokumenty dotyczące dochodów są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego; Należy dostarczyć kopię zeszłorocznego zeznania podatkowego, jeśli jest dostępne.

Skorzystaj z Formularz 1095-A, jeżeli Ty, Twój współmałżonek lub osoby zależne zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Giełdy ubezpieczeń zdrowotnych (Health Plan Marketplace).

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Jeśli w 2021 roku zarobiłeś(-aś) 72 000 USD lub mniej, możesz nieodpłatnie złożyć swoje zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych w mieście Nowy Jork (NYC Free Tax Prep). Pomoc w składaniu zeznania oferują wolontariusze VITA/TCE certyfikowani przez Urząd Skarbowy.

 • Przygotowanie zeznania przez asystenta podczas wirtualnego spotkania: Asystent pomoże Ci złożyć zeznanie podatkowe podczas rozmowy wirtualnej trwającej 60–90 minut.
 • Pomoc w samodzielnym przygotowaniu zeznania: Wypełnij swoje zeznanie podatkowe samodzielnie. W razie pytań możesz skonsultować się przez telefon lub e-mail z asystentem.

Złóż zeznanie online

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź strony

Dowiedz się więcej o innych ulgach podatkowych na stronie Departamentu Spraw Konsumenckich i Ochrony Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and Worker Protection).

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w rozliczeniu podatkowym.

Znajdź placówkę VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Last Updated poniedziałek, 7 marca, 3:06pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.