Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Pożyczka umarzalna na spłatę zaliczki i kosztów ukończenia budowy

Program pomocy w spłacie zaliczki HomeFirst (HomeFirst Down Payment Assistance Program) | NYC Wydział Konserwacji i Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (NYC Housing Preservation and Development, HPD)

1. Jak to działa

Home First przekazuje kwalifikującym się nabywcom domów do 100 000 USD na poczet zaliczki lub kosztów ukończenia budowy domu.

 • Pożyczkę HomeFirst można wykorzystać na zakup domu 1–4 rodzinnego, kondominium lub lokalu spółdzielczego. Zakupu trzeba dokonać na terenie jednej z pięciu dzielnic Nowego Jorku.
 • Maksymalna kwota pożyczki HomeFirst wynosi 100 000 USD. Wzór na określenie maksymalnej kwoty pożyczki HomeFirst to 20% ceny zakupu domu lub 100 000 USD w zależności od tego, która kwota jest niższa.
 • Aby otrzymać pożyczkę HomeFirst, trzeba spełniać kryteria kwalifikujące pod względem limitów dochodów i nie tylko. Maksymalny dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 80% mediany dochodów na danym obszarze (Area Median Income, AMI). Trzeba również uzyskać kredyt hipoteczny od pożyczkodawcy uczestniczącego w programie HomeFirst.
 • Pomoc w ubieganiu się o pożyczkę HomeFirst można uzyskać w Agencji Doradztwa w każdej z pięciu dzielnic miasta. Doradcy mogą:
  • zapisać uczestnika i poświadczyć ukończenie przez niego zajęć edukacyjnych dla nabywców domów.
  • potwierdzić kwalifikowalność dochodów.
  • udzielić porady na temat wymagań programowych.
  • skierować uczestnika do uczestniczących kredytodawców w celu wstępnej akceptacji.
 • W przypadku spełnienia kryteriów nie trzeba spłacać pożyczki.
 • Zobacz wszystkie warunki pożyczki HomeFirst.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do otrzymania pożyczki HomeFirst, należy spełnić poniższe wymagania dotyczące dochodów:

Wielkość rodziny Maksymalny dochód gospodarstwa domowego (80% AMI)
1 79 200 USD
2 90 500 USD
3 101 800 USD
4 113 100 USD
5 122 150 USD
6 131 200 USD
7 140 250 USD
8 149 300 USD

Należy również spełnić wszystkie te kryteria:

 1. osoba kupująca dom po raz pierwszy.
  • Oznacza to, że nie można być właścicielem domu przez trzy lata przed zakupem domu z pożyczki HomeFirst.
  • Z tego wymogu zwolnieni są weterani wojsk amerykańskich posiadający dokument DD-214, który potwierdza honorowe zwolnienie ze służby.
 2. Należy dostarczyć dokumenty w celu weryfikacji kwalifikowalności dochodów gospodarstwa domowego.
  • Obejmuje to zeznania podatkowe, odcinki wypłaty, zestawienia zysków i strat lub inne dokumenty.
 3. Ukończenie kursu edukacyjnego dla nabywców domu prowadzonego przez zatwierdzoną przez HPD agencję doradczą.
 4. Wpłacenie części zaliczki lub kosztów ukończenia budowy domu.
 5. Uzyskanie kredytu hipotecznego z banku, którego kredyty są regulowane przez agencję federalną lub stanową. Do uzyskania kredytu hipotecznego potrzebne będą:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz
  • wystarczające zasoby finansowe i kredytowe
 6. Zakup domu 1–4 rodzinnego, lokalu spółdzielczego lub kondominium.
  • Musi znajdować się na terenie jednej z pięciu dzielnic Nowego Jorku
  • Cena zakupu musi mieścić się w zatwierdzonych limitach.
  • Dom musi przejść inspekcję mieszkaniową, która potwierdzi, że można w nim bezpiecznie mieszkać.
 7. Zamieszkanie w domu jako głównym miejscu zamieszkania. W zależności od kwoty pożyczki, należy zamieszkać w domu przez co najmniej:
  • 10 lat w przypadku pożyczek w kwotach mniejszych lub równych 40 000 USD
  • 15 lat w przypadku pożyczek w kwotach przekraczających 40 000 USD.

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Należy przedstawić:

 • dowód dochodu (zeznania podatkowe, odcinki wypłaty, zestawienia zysków i strat lub inne dokumenty potwierdzające dochód)
 • historię zatrudnienia
 • dowód posiadania wystarczających środków finansowych i zdolności kredytowej

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

 1. Skontaktuj się z agencją doradczą, aby rozpocząć proces uzyskania pożyczki HomeFirst. Znajdź doradcę w swojej okolicy. Przewiń w dół do „Counseling Agencies” (Agencje doradcze).
 2. Doradca pomoże sprawdzić kwalifikowalność do udziału w programie pomocy w spłacie zaliczki HomeFirst (HomeFirst Down Payment Assistance Program).
 3. Aby móc złożyć wniosek o pożyczkę HomeFirst, należy również ukończyć kurs edukacyjny dla nabywców domu prowadzonego przez zatwierdzoną przez HPD agencję doradczą.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Dowiedz się więcej o programie pomocy w spłacie zaliczki HomeFirst (HomeFirst Down Payment Assistance Program).

Zapoznaj się z warunkami uzyskania pożyczki HomeFirst.

Last Updated 2 sierpnia, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.