Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Ulga podatkowa dla rodzin z dziećmi

Świadczenie z tytułu ulgi podatkowej na dziecko (Child Tax Credit, CTC) (CTC) | NYC Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

1. Jak to działa

Przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2023 rok rodziny mogą ubiegać się o tę ulgę podatkową o wartości do $2,000 za każde kwalifikujące się dziecko w wieku poniżej 17 lat.

 • Aby ubiegać się o tę ulgę, należy złożyć deklarację podatkową za rok 2023 do 15 kwietnia 2024 r.
 • Twoja rodzina może się kwalifikować nawet w przypadku nieuzyskania dochodu lub zalegania z zapłatą jakichkolwiek kwot podatku dochodowego. Dziecko musi mieć jednak numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN).
 • Ulga nie jest liczona jako dochód ani nie wpływa na uprawnienia do otrzymywania świadczeń publicznych.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc ubiegać się o ulgę w roku podatkowym 2023, musisz spełniać następujące wymogi:

 1. Zarobiłeś(-aś) do 200 000 USD lub do 400 000 USD, jeśli zeznanie podatkowe wypełniasz ze współmałżonkiem (współmałżonką).
 2. Do ulgi podatkowej można zgłosić dziecko, jeśli:
  • nie ma ono więcej niż 16 lat;
  • Dziecko musi mieć numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN) lub adopcyjny numer identyfikacji podatkowej (Adoption Tax Identification Number, ATIN). Osoba składające zeznanie może wykorzystać albo numer SSN albo indywidualny numer identyfikacji podatnika (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).
  • Uprawnione są zarówno Twoje dzieci, jak i pasierbowie, wnukowie, uprawnione przybrane dzieci, dzieci adoptowane, rodzeństwo, siostrzeńcy (siostrzenice) i bratankowie (bratanice).
 3. Twoje dziecko lub osoba pozostająca na utrzymaniu mieszkała z Tobą przez ponad pół roku w Stanach Zjednoczonych i z tego tytułu zgłaszasz ją jako osobę pozostającą na utrzymaniu do ulgi podatkowej.
  • Twoje dziecko nie może zapewnić Ci więcej niż połowy wsparcia finansowego.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Zapoznaj się z listą dokumentów, których będziesz potrzebować do złożenia zeznania podatkowego lub ubiegania się o CTC.

Dowód tożsamości

Dla każdego z wnioskodawców dowolny z poniższych dokumentów:

Zaświadczenie o dochodach

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Dostępna jest bezpłatna pomoc w wypełnianiu zeznania podatkowego dla rodzin, których dochody wynoszą nie więcej niż $85,000, lub dla osób indywidualnych, których dochody w 2023 roku wyniosły nie więcej niż $59,000. Certyfikowani przez IRS wolontariusze VITA/TCE mogą pomóc Ci uzupełnić dokumenty online lub przeprowadzić Cię przez dalszą część postępowania po ich złożeniu.

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o ulgach podatkowych, o które możesz się ubiegać.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w rozliczeniu podatkowym.

Znajdź placówkę VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Last Updated 29 stycznia, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.