Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Zaktualizowano Pieniądze dla rodzin z kwalifikującymi się dziećmi

Odpis od podatku na dziecko (CTC) | Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP) / Urząd Skarbowy (IRS)

1. Jak to działa

Ulga podatkowa na dziecko (Child Tax Credit, CTC) zapewnia rodzinom wsparcie finansowe na wychowanie dzieci.

 • W roku podatkowym 2021 pomoc CTC wynosi:
  • do 3000 USD (na dziecko poniżej 18 lat);
  • do 3600 USD (na dziecko poniżej 6 lat).
 • Możesz ubiegać się o pomoc CTC, składając co roku zeznanie podatkowe. Natomiast w 2021 roku pomoc CTC została rozszerzona i mogą z niej skorzystać także osoby, które nie składają zeznania podatkowego.
  • Oznacza to, że Twoja rodzina może się kwalifikować nawet w przypadku nieuzyskania dochodu lub zalegania z zapłatą jakichkolwiek kwot podatku dochodowego.
 • Ponadto, w 2021 roku zaliczki CTC przekazuje Urząd Skarbowy (IRS).
  • Oznacza to, że kwalifikujące się rodziny otrzymają część pomocy CTC w ramach miesięcznych płatności. Urząd Skarbowy będzie je przekazywać co miesiąc od lipca do grudnia 2021 roku.
  • Będziesz automatycznie otrzymywać zaliczki, jeśli:
   • złożyłeś(-aś) deklarację podatkową za rok 2020 lub 2019, lub
   • za pomocą narzędzia IRS Non Filer złożyłeś(-aś) wniosek o zaliczki CTC lub płatności stymulacyjne.
  • Pozostałą kwotę CTC otrzymasz w 2022 roku po złożeniu zeznania podatkowego za rok 2021.
   • Urząd Skarbowy wyśle pismo z informacją, jakiej wartości pomoc CTC otrzymasz w formie zaliczek. Otrzymasz to pismo po złożeniu zeznania podatkowego.
 • Jeśli nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego lub nie poinformowałeś(-aś) Urzędu Skarbowego, odwiedź stronę getCTC.org, aby złożyć wniosek o zaliczki CTC do 15 listopada 2021 roku.
 • Urząd Skarbowy wyśle płatność CTC w formie czeku papierowego lub przedpłaconej karty debetowej. Albo otrzymasz przelew na swój rachunek bankowy.
 • Pomoc CTC nie jest liczona jako dochód. Oznacza to, że nie wpłynie na uprawnienie do świadczeń publicznych.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko (Child Tax Credit, CTC) w 2021 roku, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na poniższe pytania:

 1. Czy masz dziecko lub osobę na utrzymaniu, która:
  • ma mniej niż 18 lat?
  • jest obywatelem USA, ma status krajowy osoby niebędącej obywatelem USA lub kartę stałego pobytu?
  • ma numer ubezpieczenia społecznego?
 2. Czy Twoje dziecko lub osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu mieszka z Tobą od ponad pół roku?
 3. Czy zgłosiłeś(-aś) swoje dziecko lub osobę pozostającą na Twoim utrzymaniu w zeznaniu podatkowym?
  • Może to być pasierb/pasierbica, adoptowane dziecko, wychowanek/wychowanka, siostrzenica/bratanica lub siostrzeniec/bratanek lub prawnuk/prawnuczka.
  • Może to także być rodzeństwo lub rodzeństwo przyrodnie, które mieszka z Tobą.

Urząd Skarbowy wysłał pisma do rodzin, które na podstawie federalnych zeznań podatkowych mogą kwalifikować się do otrzymywania comiesięcznych zaliczek.

Rodziny, które kwalifikują się do otrzymywania comiesięcznych zaliczek, otrzymają drugie pismo z szacunkową comiesięczną płatnością.

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Osobom, które zechcą otrzymać zwrot pieniędzy w formie bezpośredniego depozytu, potrzebne będą informacje bankowe (unieważniony czek i/lub dowód depozytu na konto oszczędnościowe).

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Jeśli złożyłeś(-aś) zeznanie podatkowe za 2020 lub 2019 rok:

 • Od 15 lipca 2021 roku będziesz automatycznie otrzymywać comiesięczne płatności z Urzędu Skarbowego.
 • Aby sprawdzić status swoich płatności lub zaktualizować dane, skorzystaj z portalu Child Tax Credit Update Portal.

Jeśli nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego za 2020 lub 2019 rok, choć miałeś(-aś) taki obowiązek:

Jeśli nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego lub nie musiałeś(-aś) składać zeznania podatkowego za 2020 lub 2019 rok:

 • Złóż wniosek o zaliczki na stronie GetCTC.org do 15 listopada 2021 roku.
  • Część pomocy CTC otrzymasz w 2021 roku.
  • Pozostałą kwotę CTC otrzymasz po złożeniu zeznania podatkowego za rok 2021 w 2022 roku.
  • Możesz skorzystać z możliwości oferowanych przez stronę GetCTC.org, jeśli spełniasz następujące warunki:
   • posiadasz ważny numer ubezpieczenia społecznego lub indywidualny numer identyfikacji podatkowej (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN);
   • Twój roczny dochód nie przekroczył 12 400 USD w przypadku osób samotnych, 24 800 USD w przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie;
   • nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego za 2020 rok;
   • nie otrzymałeś(-aś) pełnej kwoty płatności stymulacyjnych, do których byłeś(-aś) uprawniony(-na).
 • Możesz także złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021 w 2022 roku, aby otrzymać pełną płatność CTC.

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Odwiedź stronę Nowojorskiego Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection), aby otrzymać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc przy rozliczeniu podatkowym.

Znajdź punkt VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Odwiedź placówkę przygotowywania rozliczeń podatkowych

Jeżeli kwalifikujesz się do bezpłatnej pomocy przy składaniu zeznania podatkowego, odwiedź osobiście placówkę przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Last Updated piątek, 19 listopada, 4:28pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.