Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Zaktualizowano Zaliczki dla rodziców za rok podatkowy 2021.

Odpis od podatku na dziecko (CTC) | Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP) / Urząd Skarbowy (IRS)

1. Jak to działa

Ulga podatkowa na dziecko (Child Tax Credit, CTC) pomaga rodzinom pokrywać codzienne wydatki związane z wychowywaniem dziecka. Wszyscy płatnicy z kwalifikującymi się dziećmi są uprawnieni do ulgi, nawet jeśli nie uzyskali przychodu lub nie są obciążeni podatkiem dochodowym. Wartość ulgi CTC została podniesiona na rok podatkowy 2021 i obejmuje do 3000 USD (na dziecko poniżej 18. roku życia) lub 3600 USD (na dziecko poniżej 6. roku życia) oraz może być otrzymywana w formie zaliczek począwszy od 15 lipca 2021 r.

 • Aktualizacja: Ulgi CTC zostały rozszerzone na rok podatkowy 2021 na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act, ARPA) z 2021 r.
  • Płatności podlegają pełnemu zwrotowi, co oznacza, że można skorzystać z kredytu nawet w przypadku nieuzyskania dochodu lub niezalegania z zapłatą jakichkolwiek kwot podatku dochodowego.
  • Ulga obejmuje dzieci, które w 2021 roku ukończą 17 lat.
  • Można otrzymać połowę przysługującej ulgi CTC przed złożeniem zeznania za rok podatkowy 2021, a o pozostałą połowę można się ubiegać po złożeniu zeznania za rok podatkowy 2021.
  • Płatności będą dokonywane automatycznie co miesiąc z urzędu IRS począwszy od 15 lipca 2021 roku w przypadku złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2020 lub za rok podatkowy 2019.
   • IRS wypłaci pozostałe płatności 13 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada i 15 grudnia.
  • IRS rozpoczął wysyłanie listów do rodzin, które na podstawie zwrotów podatku federalnego mogą kwalifikować się do otrzymywania comiesięcznych płatności CTC. Rodziny, które kwalifikują się do płatności zaliczki CTC, otrzymają drugi, spersonalizowany list, określający szacunki dotyczące ich comiesięcznej kwoty płatności.
 • Ulga przysługuje, gdy dziecko lub osoba będąca na utrzymaniu jest obywatelem lub mieszkańcem USA i ma numer ubezpieczenia społecznego. Osoby takie muszą mieszkać z wnioskodawcą od ponad pół roku.
  • O ulgę można się ubiegać na dziecko, przybrane dziecko, adoptowane dziecko, wnuka/wnuczkę lub prawnuka/prawnuczkę.
  • O ulgę można się też ubiegać na rodzeństwo, przybrane rodzeństwo lub przyrodnie rodzeństwo, które mieszka z Tobą.
 • W przypadku zakwalifikowania się władze rządowe prześlą Ci zwrot pocztą lub wpłacą go na Twój rachunek bankowy.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aktualizacja: Ulgi CTC zostały rozszerzone do kwoty 3000 USD (na dziecko poniżej 18. roku życia) lub 3600 USD (na dziecko poniżej 6. roku życia) na rok podatkowy 2021 na mocy Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act, ARPA) z 2021 r.

Aby móc ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na poniższe pytania:

 • Czy masz dziecko lub osobę na utrzymaniu, która nie ukończyła 18. roku życia i posiada numer ubezpieczenia społecznego?
 • Czy osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu jest obywatelem lub rezydentem USA?
 • Czy osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu mieszka z Tobą od ponad pół roku?
 • Czy osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu jest ujęta w Twoim zeznaniu podatkowym?

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Osobom, które zechcą otrzymać zwrot pieniędzy w formie bezpośredniego depozytu, potrzebne będą informacje bankowe (unieważniony czek i/lub dowód depozytu na konto oszczędnościowe).

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Jeśli złożyłeś(-aś) zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2020 lub 2019:

 • Urząd Skarbowy (IRS) automatycznie przekazuje płatności zaliczkowe w każdym miesiącu – pierwsza płatność zostanie przekazana 15 lipca 2021 roku.
 • Aby sprawdzić status swoich płatności lub zaktualizować dane, skorzystaj z portalu Child Tax Credit Update Portal.

Jeśli nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego lub nie musisz składać zeznania podatkowego:

 • Skorzystaj z narzędzia Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool, aby przekazać informacje do Urzędu Skarbowego do 15 października 2021 roku i otrzymywać płatności zaliczkowe w ramach ulgi podatkowej na dziecko (Child Tax Credit).
 • Jeśli nie przekażesz informacji do Urzędu Skarbowego do 15 października 2021 roku, będziesz musiał(a) złożyć zeznanie podatkowe. Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2020 upływa 17 maja 2021 roku, lecz deklarację podatkową można złożyć za darmo za pośrednictwem punktu bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych w mieście Nowy Jork (NYC Free Tax Prep), jeśli rodzina zarabia 68 000 USD lub mniej.
 • Możesz także skorzystać z możliwości oferowanych przez stronę GetCTC.org, aby złożyć uproszczone zeznanie podatkowe przez Internet, otrzymać ulgę podatkową na dziecko i zaległe płatności stymulacyjne, nawet w przypadku braku dokumentów podatkowych. Możesz skorzystać z możliwości oferowanych przez stronę GetCTC.org, jeśli spełniasz następujące warunki:
  • posiadasz ważny numer ubezpieczenia społecznego lub indywidualny numer identyfikacji podatkowej (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN),
  • posiadasz roczny dochód do 12 400 USD w przypadku osób samotnych, 24 800 USD w przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie,
  • nie złożyłeś(-aś) zeznania podatkowego w tym roku,
  • nie otrzymałeś(-aś) pełnej kwoty płatności stymulacyjnych, do których jesteś uprawniony(-a).

Złóż wniosek osobiście

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Odwiedź stronę Nowojorskiego Wydziału ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection), aby otrzymać więcej informacji.

Imigranci mogą umówić się na spotkanie z ActionNYC, aby otrzymać pomoc.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc przy rozliczeniu podatkowym.

Znajdź punkt VITA lub TCE

Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Odwiedź placówkę przygotowywania rozliczeń podatkowych

Jeżeli kwalifikujesz się do bezpłatnej pomocy przy składaniu zeznania podatkowego, odwiedź osobiście placówkę przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Last Updated piątek, 24 września, 5:13pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.