Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Zamrożenie wysokości czynszu dla osób z niepełnosprawnościami

Program wyłączenia z podwyższania czynszu ze względu na niepełnosprawność (DRIE) | NYC Departament Finansów (NYC Department of Finance, DOF)

1. Jak to działa

Dzięki zamrożeniu czynszu program DRIE pomaga uprawnionym lokatorom z niepełnosprawnością zachować przystępny cenowo najem mieszkania. Najemcy płacą zamrożony czynsz. W ramach tego programu ulga podatkowa w podatku od nieruchomości pokrywa różnicę między rzeczywistą wysokością czynszu a jego zamrożoną stawką.

 • Zgłaszając się do programu DRIE i terminowo odnawiając swoje uczestnictwo, najemca może nadal płacić czynsz w niezmienionej wysokości.
 • Aby zakwalifikować się do programu DRIE, musisz otrzymywać odpowiednie świadczenie dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie musisz składać zeznań podatkowych, aby przystąpić do programu DRIE.
 • Zgłoszenie do programu nie wymaga zgody wynajmującego.
 • Po zgłoszeniu skontaktujemy się z Tobą w ciągu około 10 do 15 dni.
 • Program zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork obejmuje również program wyłączenia starszych obywateli z podwyższania czynszu (Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE).

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu DRIE, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy ukończyłeś(-aś) 18 lat?
 • Czy na dokumencie wynajmu znajduje się Twoje nazwisko?
 • Czy łączny roczny dochód w gospodarstwie domowym wynosi 50 000 USD lub mniej?
 • Czy na czynsz wydajesz więcej niż jedną trzecią swoich miesięcznych dochodów?
 • Czy otrzymywałeś(-aś) dochody z następujących świadczeń?
  • Uzupełniająca zapomoga rządowa (Supplemental Security Income, SSI)
  • Federalne ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych (Federal Social Security Disability Insurance, SSDI)
  • Renta lub odszkodowanie od U.S. Department of Veterans Affairs (VA) (Departament ds. Weteranów)
  • Medicaid związane z niepełnosprawnością, jeśli w przeszłości otrzymałeś(-aś) SSI lub SSDI
 • Czy mieszkasz w Nowym Jorku w jednym z wymienionych niżej rodzajów mieszkań?
  • mieszkanie ze stabilizowanym czynszem
  • mieszkanie z kontrolowanym czynszem
  • osiedle Mitchell-Lama
  • budynki z ograniczoną dywidendą
  • osiedle na terenach przebudowanych (Redevelopment Company development)
  • lokal spółdzielczy Housing Development Fund Company (HDFC) (Fundusz Rozwoju Budownictwa)
  • lokal spółdzielczy wg Paragrafu 213
  • hotel lub jednoosobowa jednostka mieszkaniowa z regulowanym czynszem

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Do złożenia wniosku o zwolnienie z podwyżki czynszu dla osób niepełnosprawnych (Disability Rent Increase Exemption, DRIE) potrzebne są kopie dokumentów, które potwierdzają:

 • Twoją tożsamość (i Twój wiek)
 • Twoje miejsce zamieszkania (oraz wysokość czynszu)
 • Dochód
  • Obejmuje to Twój dochód oraz dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy mieszkali w Twoim mieszkaniu w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Jeśli np. złożysz wniosek w 2022 roku, będziesz potrzebować informacji o dochodach za rok 2021.
 • Że otrzymujesz świadczenie z tytułu niepełnosprawności (i pismo przyznające świadczenie).

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • IDNYC
 • Akt urodzenia
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Paszport
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Akt ślubu
 • Karta Medicaid
 • Certyfikat naturalizacji
 • Oficjalne szpitalne świadectwo urodzenia lub akt urodzenia
 • Oficjalna dokumentacja szkolna
 • Inny oficjalny dokument pokazujący datę urodzenia
 • Akta dotyczące adopcji

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Zaświadczenie o statusie ucznia/studenta

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Złóż wniosek online

Jeśli ubiegasz się o uczestnictwo w programie DRIE po raz pierwszy, możesz złożyć wniosek online.

Złóż wniosek podczas spotkania wirtualnego

Możesz uzyskać pomoc w składaniu wniosku o udział w programie DRIE, umawiając się na spotkanie wirtualne. Umawiając się na spotkanie:

 1. W „Select Service” („Wybierz usługę”) kliknij „Renter and Homeowner Exemption Programs” („Programy dotyczące najemców i właścicieli domów”). Następnie wybierz „Rent Freeze (SCRIE or DRIE) Initial application” („Wstępny wniosek o zamrożenie czynszu (SCRIE lub DRIE)”).
 2. W „Select Location” („Wybierz lokalizację”) kliknij „Exemptions Virtual Appointments” („Wirtualne spotkania w sprawie wyłączeń z podwyżek”).
 3. Podaj datę i godzinę. Następnie wprowadź swoje dane kontaktowe, aby zaplanować wizytę.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź strony

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową programu zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork.

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące programu zamrożenia czynszów w trakcie pandemii COVID-19.

Kontakt z DRIE

Uzyskaj pomoc od Departamentu Finansów.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o połączenie z DRIE specialists (specjalista DRIE).

Zadzwoń do DRIE przy użyciu TTY

Osoby niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 212-639-9675.

Last Updated poniedziałek, 14 marca, 2:37pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.