Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Zamrożenie czynszu dla osób z niepełnosprawnościami

Program wyłączenia z podwyższania czynszu ze względu na niepełnosprawność (DRIE) | NYC Departament Finansów (NYC Department of Finance, DOF)

1. Jak to działa

Dzięki zamrożeniu czynszu program DRIE pomaga uprawnionym lokatorom z niepełnosprawnością zachować przystępny cenowo najem mieszkania. Oznacza to, że najemcy mogą nadal płacić taką samą kwotę, nawet jeśli właściciel nieruchomości podniesie ich czynsz. Właściciel nieruchomości otrzymuje ulgę podatkową w podatku od nieruchomości, która pokrywa różnicę między nową a pierwotną kwotą czynszu.

 • Aby zakwalifikować się do programu DRIE, musisz otrzymywać odpowiednie świadczenie dla osób niepełnosprawnych.
 • Odnów swoje uczestnictwo na czas, aby nadal płacić czynsz w niezmienionej wysokości.
 • Nie musisz składać zeznań podatkowych, aby przystąpić do programu DRIE.
 • Zgłoszenie do programu nie wymaga zgody wynajmującego.
 • Program zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork obejmuje również Program wyłączenia starszych obywateli z podwyższania czynszu (Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE) dla osób, które ukończyły 62 lata.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby móc uczestniczyć w programie DRIE, trzeba być w stanie odpowiedzieć twierdząco na wszystkie poniższe pytania:

 1. Czy ma Pan/Pani ukończone 18 lat?
 2. Czy umowa najmu jest na Pana/Pani nazwisko?
 3. Czy łączny dochód roczny w Pana/Pani gospodarstwie domowym wynosi 50 000 USD lub mniej?
 4. Czy wydaje Pan/Pani ponad jedną trzecią miesięcznego dochodu na czynsz?
 5. Czy mieszka Pan/Pani w mieście Nowy Jork w jednej z następujących sytuacji mieszkaniowych?
  • mieszkanie z czynszem stabilizowanym
  • mieszkanie z czynszem kontrolowanym
  • osiedle Mitchell-Lama
  • osiedle z ograniczoną dywidendą (Limited Dividend)
  • osiedle firmy zajmującej się odbudową (Redevelopment Company)
  • osiedle spółdzielcze Towarzystwa Funduszu Rozwoju Mieszkaniowego (Housing Development Fund Company, HDFC)
  • mieszkanie spółdzielcze w ramach programu Section 213
  • hotel lub pokój jednoosobowy z regulowanym czynszem
 6. Czy otrzymuje Pan/Pani dochód z następujących świadczeń?
  • Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI)
  • Federalne ubezpieczenie dla osób niepełnosprawnych z ubezpieczenia społecznego (Social Security Disability Insurance, SSDI)
  • Odszkodowanie dla osób niepełnosprawnych od amerykańskiego Wydziału ds. Weteranów (Veterans Affairs, VA)
  • Medicaid w związku z niepełnosprawnością, jeśli otrzymał(a) Pan/Pani wcześniej dochód z ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia z tytułu niepełnosprawności

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Więcej informacji na stronie

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Programu zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork.

Kontakt z DRIE

Poproś o pomoc Departament Finansów.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o DRIE.

Uzyskaj pomoc przy składaniu wniosku

Zadzwoń pod numer 929-252-7242, aby uzyskać indywidualną pomoc przy składaniu wniosku o zwolnienie osób niepełnosprawnych przed podwyżkami czynszu (Disability Rent Increase Exemption, DRIE), którą zapewnia specjalista z Działu Zaangażowania Publicznego miasta Nowy Jork.

Skontaktuj się ze DRIE za pomocą systemu TTY

Jeśli masz problemy ze słuchem, zadzwoń pod numer 212-639-9675.

Last Updated 8 grudnia, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.