Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Niższe podatki dla właścicieli domów z niepełnosprawnościami

Zwolnienie niepełnosprawnych właścicieli domów (DHE) | Departament Finansów w Nowym Jorku

1. Jak to działa

Osoby z niepełnosprawnościami, które są właścicielami domów, dzięki DHE mogą zapłacić niższy podatek od nieruchomości. Kwotę podatku można obniżyć o pięć procent lub nawet o połowę. Kwota obniżki zależy od wysokości zarobków rodziny.
 • Aby świadczenia mogły zostać wypłacone w dniu 1-go lipca tego samego roku, data na stemplu pocztowym na wniosku nie może być późniejsza niż 15 marca.
 • Wszyscy właściciele muszą być osobami z niepełnosprawnościami, chyba że nieruchomość jest własnością współmałżonka lub rodzeństwa, którzy nie muszą być osobami niepełnosprawnymi
 • Jeśli nieruchomość kwalifikuje się do DHE i Senior Citizen Homeowner Exemption (SCHE), właściciel otrzyma tylko SCHE, nie można korzystać z obu świadczeń

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby zakwalifikować się do programu DHE, należy odpowiedzieć „Yes” (tak) na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy wszyscy właściciele są osobami z niepełnosprawnościami, LUB czy inni właściciele są współmałżonkami lub rodzeństwem osoby(osób) z niepełnosprawnościami?
 • Czy nieruchomość jest Twoim głównym miejscem zamieszkania?
 • Czy łączne roczne dochody wszystkich właścicieli są niższe lub równe 58 399 USD?
  • Dochód NIE obejmuje świadczeń SSI lub Cash Assistance (pomoc finansowa).

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Zaświadczenie o wysokości dochodów

ukryj listę pokaż listę

Dla każdego źródła dochodu każdej osoby uzyskującej dochód, dowolny z następujących dokumentów:

Płace i wynagrodzenie

 • Zeznanie podatkowe
 • Formularz W-2

Świadczenia z tytułu bezrobocia

 • 1099-G

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego (SSI, na osoby pozostające na utrzymaniu, z tytułu niepełnosprawności, renta rodzinna, emerytura)

 • Korespondencja z Urzędu ubezpieczeń społecznych
 • Aktualne pismo o przyznaniu świadczeń/certyfikat
 • Aktualny czek ze świadczeniami

Emerytury/renty annuitetowe/ IRA

 • 1099-R

Odsetki/dywidendy/tantiemy

 • 1099-DIV
 • 1099-INT

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

ukryj listę pokaż listę

Zaświadczenie, które może pomóc w uzyskaniu odliczeń

ukryj listę pokaż listę

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

ukryj listę pokaż listę

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej DHE.

Wyślij e-mail do DHE

W razie pytań należy wysłać e-mail do DHE, aby uzyskać więcej informacji.

Zadzwoń pod numer 311

Osoby, które potrzebują pomocy w znalezieniu programu powinny poprosić o połączenie z „Disabled Homeowners Exemption” (Zwolnienie niepełnosprawnych właścicieli domów z podatku od nieruchomości).

Zadzwoń do DHE

Zadzwoń pod numer 212-NEW-YORK, lub 212-639-9675 (rozmowa zamiejscowa), lub TTY 212-639-9675 (osoby niedosłyszące).

Odwiedź biuro

Pomoc można uzyskać osobiście w Department of Finance Business Center (Centrum biznesowe Departamentu Finansów) (poniedziałek – piątek, 08:30 – 16:30).