Przejdź do głównej zawartości
Usługi dla rodzin

Pomoc dla osób dorosłych narażonych na maltretowanie, zaniedbywanie lub wykorzystywanie

Usługi opiekuńcze nad osobami dorosłymi (APS) | Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

APS pomaga osobom dorosłym narażonym na maltretowanie, zaniedbywanie lub wykorzystywanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub potrzebuje jej ktoś, kogo znasz, poinformuj o tym APS, dzwoniąc pod numer 212-630-1853 lub wysyłając e-mail na adres apsrefer@hra.nyc.gov. Podaj imię, nazwisko i dane kontaktowe tej osoby.

 • Każdy może zgłosić osobę dorosłą do APS. W razie potrzeby możesz zgłosić siebie.
  • Zgłoszenia można także dokonać anonimowo.
 • Dorośli, którzy mogą potrzebować zgłoszenia do APS, mogą mieć trudności z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, schronienie czy opieka zdrowotna, z powodu:
  • samozaniedbania – które może wynikać z niepełnosprawności;
  • maltretowania – fizycznego, słownego, seksualnego, finansowego itp.;
  • zaniedbania – własnego lub będącego skutkiem nieodpowiedniej opieki ze strony innych osób;
  • wykorzystywania finansowego – manipulowania daną osobą w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub okradanie jej.
 • Pracownicy APS zapoznają się z Twoim przypadkiem i opracują plan wsparcia. Wsparcie może obejmować:
  • wizytę w domu w celu oceny potrzeb i zbadania zgłoszeń dotyczących maltretowania, zaniedbywania lub wykorzystywania;
  • pomoc w ubieganiu się o świadczenia publiczne;
  • skierowanie na badania psychiatryczne i/lub medyczne oraz stałą opiekę;
  • skierowanie sprawy do NYPD i prokuratora okręgowego w celu zbadania zarzutów dotyczących wykorzystywania i maltretowania;
  • określenie alternatywnych warunków życia;
  • złożenie wniosku do sądu mieszkaniowego (Housing Court) o wyznaczenie opiekuna prawnego, który pomoże zapobiec eksmisji;
  • złożenie wniosku do Sądu Najwyższego o ustanowienie opiekuna społecznego w celu zarządzania sprawami finansowymi i domowymi;
  • usługi sprzątania.
 • Zadzwoń pod numer 911 w nagłym wypadku lub w sytuacji zagrażającej życiu, gdy dana osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby kwalifikować się do APS, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na poniższe pytania:

 • Czy masz 18 lat lub więcej?
 • Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową?
 • Czy nie jesteś w stanie samodzielnie zarządzać swoimi zasobami, wykonywać codziennych czynności lub chronić się przed niebezpiecznymi sytuacjami bez pomocy innych osób?
 • Czy nie masz nikogo innego, kto chciałby i mógłby Ci pomóc w sposób odpowiedzialny?

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę internetową

Informacje na temat APS znajdują się na stronie internetowej HRA.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o Adult Protective Services (usługi ochrony dorosłych).

Zadzwoń do APS

Jeśli masz pytania na temat programu lub chcesz dokonać zgłoszenia, zadzwoń do APS pod numer 212-630-1853.

Zadzwoń pod numer 911

W nagłych wypadkach lub w sytuacjach zagrażających życiu i gdy ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Last Updated środa, 26 stycznia, 3:07pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.