Przejdź do głównej zawartości
Usługi dla rodzin

Pomoc dla osób dorosłych narażonych na maltretowanie, zaniedbywanie lub wykorzystywanie

Usługi ochronne dla osób dorosłych (Adult Protective Services, APS) (APS) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

APS pomaga osobom dorosłym narażonym na maltretowanie, zaniedbywanie lub wykorzystywanie. Jeśli Ty lub znana Ci osoba potrzebujecie pomocy, można zgłosić siebie lub ją do APS, dzwoniąc pod numer 718-557-1399.

 • Zgłoś się do APS, jeśli podejrzewasz, że ktoś nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, zakwaterowanie czy opieka medyczna. Może to być wynikiem:
  • maltretowania – fizycznego, słownego, seksualnego, finansowego itp.;
  • zaniedbania – własnego lub będącego skutkiem niepełnosprawności bądź nieodpowiedniej opieki ze strony innych osób;
  • wykorzystywania finansowego – manipulowania daną osobą w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub okradanie jej.
 • Każdy może anonimowo zgłosić osobę dorosłą do APS. W razie potrzeby możesz zgłosić siebie.
 • Pracownicy APS opracują plan wsparcia, który może obejmować:
  • wizytę w domu w celu oceny potrzeb i zbadania zgłoszeń dotyczących maltretowania, zaniedbywania lub wykorzystywania;
  • pomoc w ubieganiu się o świadczenia publiczne;
  • znalezienia zakwaterowania z innymi warunkami mieszkaniowymi;
  • skierowanie na badania psychiatryczne i/lub medyczne oraz pod opiekę lekarza;
  • skierowanie sprawy do Wydziału Policji miasta Nowy Jork (New York Police Department, NYPD) i prokuratora okręgowego (District Attorney) w celu zbadania zarzutów dotyczących wykorzystywania i maltretowania;
  • skierowanie do sądu wniosku o pomoc w zapobiegnięciu eksmisji lub w uporządkowaniu spraw finansowych i domowych;
  • usługi gruntownego sprzątania.
 • Zadzwoń pod numer 911 w nagłym wypadku lub w sytuacji zagrażającej życiu, gdy dana osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby kwalifikować się do APS, musisz być w stanie odpowiedzieć „tak” na poniższe pytania:

 • Czy masz 18 lat lub więcej?
 • Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową?
 • Czy nie jesteś w stanie samodzielnie zarządzać swoimi zasobami, wykonywać codziennych czynności ani chronić się przed niebezpiecznymi sytuacjami bez pomocy innych osób?
 • Czy nie masz nikogo innego, kto chciałby i mógłby Ci pomóc w odpowiedzialny sposób?

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę dotyczącą APS

Dowiedz się więcej na temat APS w HRA.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o Adult Protective Services (usługi ochrony dorosłych).

Zadzwoń pod numer 911

W nagłych wypadkach lub w sytuacjach zagrażających życiu i gdy ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Last Updated 6 lutego, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.