Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pomoc finansowa w celu pokrycia kosztów i montażu klimatyzatora lub wentylatora

Dofinansowanie na zakup klimatyzatora | Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa NYS (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

Dofinansowanie na zakup klimatyzatora ma na celu ułatwienie kwalifikującym się do tego gospodarstwom domowym zakupu i montażu klimatyzatora lub wentylatora.

 • Komponent dofinansowania na zakup klimatyzatora jest obecnie zamknięty, a jego otwarcie planowane jest na okres od 15 kwietnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Dofinansowanie na zakup klimatyzatora jest oferowane na zasadzie kolejności zgłoszeń dla uprawnionych wnioskodawców.
 • Wartość dofinansowania wynosi:
  • do 800 USD w przypadku klimatyzatora okiennego, przenośnego lub wentylatora
  • do 1000 USD w przypadku istniejącego urządzenia zamontowanego w obudowie ściennej
 • Dofinansowanie obejmuje:
  • koszt zakupu klimatyzatora lub wentylatora
  • koszty administracyjne
  • robociznę
  • wsparcie programowe
  • materiały
  • demontaż starego urządzenia
  • drobne naprawy niezbędne do bezpiecznego montażu nowego urządzenia

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do udziału w programie uprawnia spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 1. Są Państwo uprawnieni do HEAP lub już korzystają Państwo ze świadczeń HEAP.
 2. W Państwa gospodarstwie domowym przebywa co najmniej jedna z następujących osób:
  • co najmniej jedna osoba cierpiąca na chorobę, której objawy ulegają pogorszeniu pod wpływem ekstremalnie wysokich temperatur. Wymaga to pisemnego potwierdzenia przez lekarza, asystenta lekarza lub pielęgniarkę
  • Osoba, która ukończyła 60. rok życia
  • Dzieci w wieku poniżej 6 lat
 3. Osoba w Państwa gospodarstwie domowym jest obywatelem USA lub posiada odpowiedni status imigracyjny.
 4. Nie mają Państwo sprawnego klimatyzatora lub ten, który Państwo mają, ma co najmniej pięć lat.
 5. W ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymali Państwo klimatyzatora sfinansowanego ze środków HEAP.
 6. Jeden z poniższych warunków:
  • Otrzymywanie świadczeń SNAP, pomocy tymczasowej (Temporary Assistance, TA) lub zapomogi uzupełniającej (SSI dla osób mieszkających samotnie).
  • Otrzymywanie regularnych świadczeń HEAP w kwocie 21 USD lub więcej w roku, którego dotyczy program, i mieszkanie w lokalu subsydiowanym ze środków rządowych (np. NYCHA lub z art. 8), którego ogrzewanie jest wliczone w czynsz.
  • Miesięczny dochód Państwa gospodarstwa domowego pokrywa się z wartością wymienioną w tej tabeli lub jest niższy:
Wielkość gospodarstwa domowego Maksymalny miesięczny dochód brutto w latach 2022–2023
1 2852 USD
2 3730 USD
3 4608 USD
4 5485 USD
5 6363 USD
6 7241 USD
7 7405 USD
8 7570 USD
9 7734 USD
10 7899 USD
11 8064 USD
12 8228 USD
13 8778 USD
Za każdą dodatkową osobę Dodać 590 USD

 

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Ta strona ułatwi Państwu wybranie odpowiednich dokumentów do Państwa wniosku.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Dofinansowanie na zakup klimatyzatora jest oferowane na zasadzie kolejności zgłoszeń dla uprawnionych wnioskodawców w okresie od 1 maja do 14 lipca 2023 r.

 1. Zgłoś się do udziału w programie dofinansowania na zakup klimatyzatora za pośrednictwem HEAP przez aplikację ACCESS HRA.
 2. Zeskanuj dokumenty za pomocą aplikacji mobilnej ACCESS HRA dostępnej bezpłatnie w App Store (dla iPhone’ów) lub w Sklepie Google Play (dla telefonów z systemem Android).
 3. Status swojego wniosku można sprawdzić na ACCESS HRA.

Złóż wniosek online

Wniosek można wysłać pocztą

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Aby dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania na zakup klimatyzatora, odwiedź stronę NYS OTDA.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o pomoc dot. dofinansowania na zakup klimatyzatora.

Zadzwoń do HEAP

W razie pytań dotyczących dofinansowania zadzwoń pod numer 718-557-1399.

Last Updated 9 stycznia, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.