Przejdź do głównej zawartości
Kwestie mieszkaniowe

Pomoc w opłaceniu czynszu dla rodzin z dziećmi

Dodatek mieszkaniowy dla rodzin zapobiegający bezdomności i eksmisji (FHEPS) (FHEPS) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA), Wydział Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork (NYC Department of Homeless Services, DHS)

1. Jak to działa

FHEPS pokrywa część lub całość czynszu dla rodzin poddanych eksmisji, zagrożonych eksmisją lub które utraciły miejsce zamieszkania wskutek przemocy domowej. Aby się kwalifikować, rodziny muszą pobierać pomoc pieniężną (Cash Assistance, CA). Rodziny, które straciły mieszkanie z powodu problemów zdrowotnych lub związanych z bezpieczeństwem, lub na mocy pewnych decyzji sądowych, także mogą być uprawnione do dodatku FHEPS.

 • W przypadku utraty domu można skorzystać z FHEPS, aby pozostać w swoim domu, przeprowadzić się w obrębie Nowego Jorku lub wyprowadzić się ze schroniska.
 • Wybrane mieszkanie powinno gwarantować możliwość zamieszkania w nim przez co najmniej 12 miesięcy.
 • Wiele rodzin uzyska całkowite pokrycie czynszu z programu FHEPS oraz dodatku do zakwaterowania w ramach pomocy pieniężnej (Cash Assistance).
  • Kwota pokrywana w ramach programu FHEPS będzie uzależniona od dochodu Twojego gospodarstwa domowego oraz liczby osób w tym gospodarstwie.
 • Możesz być zmuszony(-a) do zapłacenia części czynszu, jeśli:
  • Ty lub osoba, z którą współdzielisz mieszkanie, osiągacie dochody.
  • W Twoim gospodarstwie domowym jest osoba, która nie musi być uwzględniona w Twojej sprawie dotyczącej pomocy pieniężnej, np. świadczeniobiorca zapomogi uzupełniającej (Supplemental Security Income, SSI).
 • W ramach programu FHEPS można otrzymać pomoc w utrzymaniu aktualnie zajmowanego mieszkania poprzez pokrycie części zaległych płatności z tytułu czynszu.
 • Wypłaty w ramach programu FHEPS zostaną wstrzymane w przypadku którejkolwiek z poniższych sytuacji:
  • Sprawa dotycząca pomocy pieniężnej zostaje zamknięta.
  • W Twojej rodzinie nie ma już dziecka w wieku poniżej 18 lat.
  • W Twojej rodzinie nie ma już dziecka w wieku poniżej 19 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, regularnie uczęszcza do szkoły średniej lub na szkolenia zawodowe bądź techniczne.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

 1. W Twojej rodzinie musi znajdować się jedna z następujących osób:
  • Dziecko poniżej 18. roku życia
  • Dziecko w wieku poniżej 19 lat, które jest zapisane w pełnym wymiarze godzin do szkoły średniej lub programu szkolenia zawodowego bądź technicznego
  • Kobieta w ciąży
 2. Ponadto w przypadku Twojej rodziny musi mieć zastosowanie jeden z następujących warunków:
 3. Twoja rodzina musi również spełniać jeden z poniższych warunków:
  • Przebywanie w schronisku HRA.
  • Przebywanie w schronisku DHS i uprawnienie do przebywania w schronisku HRA.
  • Przebywanie w schronisku DHS wskutek eksmisji* na terenie NYC w ciągu roku poprzedzającego zamieszkanie w schronisku.
  • Jesteś obecnie w trakcie procesu eksmisyjnego lub nastąpiła Twoja eksmisja* w NYC w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

* Eksmisja oznacza:

 • Postępowanie eksmisyjne prowadzone wobec Ciebie lub wobec osoby wymienionej w umowie najmu nieruchomości będącej Twoim miejscem zamieszkania.
 • Podjęcie działań mających na celu zajęcie nieruchomości będącej Twoim miejscem zamieszkania.
 • Uprawniony organ miasta stwierdził konieczność opuszczenia przez Ciebie miejsca zamieszkania z przyczyn zdrowotnych lub związanych z bezpieczeństwem.
 • Właściciel nieruchomości wystawił wezwanie do zapłaty czynszu i zagroził Ci eksmisją z powodu niepłacenia czynszu.

Następna część:

3. Jak złożyć wniosek

3. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek osobiście

 • Jeśli nie mieszkasz w schronisku, a grozi Ci eksmisja lub bezdomność i nie otrzymujesz pomocy pieniężnej, złóż wniosek o pomoc pieniężną.
  • Aby złożyć wniosek online, odwiedź stronę www.nyc.gov/accesshra lub skorzystaj z aplikacji mobilnej ACCESS HRA, aby złożyć wniosek.
  • Wniosek można również złożyć pocztą lub osobiście. W tym celu otwórz przewodnik dotyczący pomocy pieniężnej.
  • Zadzwoń na infolinię HRA pod numerem 718-557-1399, jeśli masz problemy zdrowotne lub psychiczne, które utrudniają Ci ubieganie się o pomoc pieniężną.
 • Jeśli otrzymujesz już pomoc pieniężną i grozi Ci eksmisja lub bezdomność, złóż wniosek o specjalny dodatek, który pomoże Ci spłacić zaległości.
  • Aby złożyć wniosek online, odwiedź stronę www.nyc.gov/accesshra lub skorzystaj z aplikacji mobilnej ACCESS HRA i złóż wniosek o dodatek specjalny. Nie składaj nowego wniosku.
 • Jeśli przebywasz w schronisku, Twój specjalista ds. mieszkaniowych / opiekun sprawy wyjaśni Ci, na czym polega program FHEPS, i pomoże w poszukiwaniu mieszkania.
  • Rodzinom przebywającym w schronisku, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie FHEPS, może przysługiwać dodatek na zakup mebli oraz pomoc w przeprowadzce.
  • Jeśli mieszkasz w społeczności i potrzebujesz pomocy w przeprowadzce, możesz skorzystać z programu FHEPS, kontaktując się ze swoim lokalnym usługodawcą w ramach programu Homebase i umawiając się na spotkanie.

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

Dowiedz się więcej o programie FHEPS.

Zadzwoń pod numer 311

Jeśli grozi Ci eksmisja lub bezdomność, zadzwoń pod numer 311 i zapytaj, gdzie jest najbliższe biuro Homebase, co ze sobą przynieść i czego się spodziewać podczas spotkania.

Zadzwoń do HRA

Rodziny, które opuściły schronisko HRA, powinny skontaktować się z HRA pod numerem 929-221-7270 w celu skierowania ich do lokalnego programu przeznaczonego dla osób niedysponujących mieszkaniem.

Last Updated 24 października, 2023

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.