Przejdź do głównej zawartości
Usługi dla rodzin

Usługi z zakresu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci

Biuro ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci (OCSS) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

Biuro Świadczeń Alimentacyjnych dla Dzieci (OCSS) kieruje się zasadą priorytetu dzieci, pomagając matkom, ojcom i opiekunom w składaniu i prowadzeniu spraw o alimenty. Dziecko może otrzymywać alimenty do 21. roku życia, nawet jeśli drugi rodzic nie jest zaangażowany w życie dziecka. Osoby, które płacą alimenty na rzecz dziecka, mogą uzyskać pomoc w znalezieniu pracy i zarządzaniu zadłużeniem alimentacyjnym. Dostępne są również inne usługi.

 • Spłać swój dług (Pay It Off) (1–15 marca 2024 r.) – zmniejsz swój dług alimentacyjny dwa razy szybciej
  • Program „Spłać swój dług” jest programem ograniczonym czasowo, który umożliwia rodzicom niesprawującym opieki dwukrotnie szybsze spłacenie długu alimentacyjnego posiadanego wobec Wydziału Usług Społecznych (Department of Social Services, DSS) miasta Nowy Jork.
  • Wpłać co najmniej $500 na poczet Twojego długu alimentacyjnego na rzecz DSS, a całkowita kwota długu zostanie obniżona o $1,000 lub więcej.
  • Zarejestruj się do Programu kredytowania zaległości w opłatach (Arrears Credit Program, ACP) i zmniejsz swój dług o dodatkowe $2,500 lub więcej.
  • Jeżeli został wydany nakaz zapłaty na rzecz DSS, spłać dług w całości, a wszystkie odsetki zostaną anulowane.
  • Dowiedz się więcej na stronie https://nyc.gov/payitoff.

Biuro ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci

 • Nie musisz być obywatelem, aby skorzystać z tej usługi. Nie będziemy pytać o Twój status imigracyjny.
 • Ten program nie pomaga w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem lub widzeniami, ale może skierować Cię do odpowiednich służb, takich jak mediacja.
 • Uzyskaj nakaz alimentacyjny na dziecko, nawet jeśli drugiego rodzica w tej chwili nie stać na płacenie. Może uzyskać pomoc w znalezieniu pracy i może kwalifikować się do otrzymania ochrony finansowej.
 • Rodzice, którzy mają zaległości w płaceniu alimentów na rzecz dziecka, mogą zostać zakwalifikowani do programu obniżenia zadłużenia.
  • Rodzice, którzy nie sprawują opieki nad dzieckiem, mogą również skorzystać z usług pośrednictwa pracy, jeśli są bezrobotni lub zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin.
  • Unikaj dodatkowych opłat za kartę kredytową: dokonuj płatności alimentów na dziecko w aplikacji mobilnej ACCESS HRA Child Support zamiast na stronie internetowej NYS Child Support.
 • Jeśli jesteś rodzicem sprawującym opiekę nad dzieckiem i ubiegasz się o pomoc pieniężną lub otrzymujesz ją w imieniu swojego dziecka, brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty alimentów lub opuszczenie spotkania w sprawie alimentów może prowadzić do:
  • obniżenie świadczenia pomocy pieniężnej (Cash Assistance) o 25%,
  • utratę ubezpieczenia Medicaid,
  • utratę uprawnień do korzystania z niektórych programów pomocy w wynajmie.
 • Zmiana nakazu w drodze uzgodnień (Modifying Orders through Stipulation, MOTS) to program, który może obniżyć wysokość alimentów na dziecko na podstawie dochodów obojga rodziców.
  • Przy MOTS stosowane są te same wskaźniki, co w sądzie rodzinnym. Porozumienie jest następnie weryfikowane w sądzie rodzinnym w obecności wszystkich stron.
  • Zmieniony nakaz jest wydawany zwykle po jednym posiedzeniu.
 • Aby uzyskać pomoc, należy zadzwonić pod numer telefonu podany w zawiadomieniu o spotkaniu lub wysłać e-mail do OCSS na adres [email protected]

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Aby kwalifikować się do otrzymywania świadczeń na rzecz dzieci, należy odpowiedzieć tak na poniższe pytania:

 1. Czy jesteś samotnym rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w wieku poniżej 21 lat?
 2. Czy ponosisz główną odpowiedzialność za codzienne życie dziecka?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Na rozmowę należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • akt urodzenia dziecka
 • Aktualne zdjęcie drugiego rodzica jest również pomocne, ale nie jest wymagane.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Złóż wniosek online

Złóż wniosek online za pomocą aplikacji mobilnej NYC ACCESS HRA Child Support

 • Zarejestrować się przez telefon
 • Płać alimenty kartą kredytową, debetową lub przez PayPal bez prowizji
 • Wypełnij formularze alimentacyjne i złóż wniosek do programów redukcji zadłużenia
 • Skanować i przesyłać wymagane dokumenty
 • Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej na NYC ACCESS HRA Child Support Mobile App lub pobierz bezpłatnie aplikację z App Store (Apple) i Google Play (Android).

Złóż wniosek online

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź stronę

W witrynie Biura Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci znajduje się więcej informacji o dostępnych usługach.

Na stronie dla rodziców niesprawujących opieki znajdują się informacje o usługach dla rodziców niesprawujących opieki, takie jak pośrednictwo pracy czy obniżanie zadłużenia.

Odwiedź stronę internetową sądu rodzinnego w celu uzyskania informacji o sprawowaniu opieki nad dzieckiem i widzeniach z dzieckiem.

Wyślij e-mail do Biura Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci

Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] w celu umówienia się na spotkanie telefoniczne z działem obsługi klienta lub uzyskania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Należy podać swoje imię i nazwisko, numer sprawy alimentacyjnej, opis problemu i numer telefonu oraz wskazać najlepsze godziny do kontaktu. W temacie wiadomości e-mail wpisz „Requesting a Customer Service Appointment” (Prośba o umówienie się na spotkanie z działem obsługi klienta).

Zadzwoń pod numer 311

Ubieganie się o świadczenia alimentacyjne.

Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń na infolinię ds. świadczeń alimentacyjnych stanu Nowy Jork (NYS) pod numer 888-208-4485 (lub 866-875-9975, jeśli masz problemy ze słuchem), aby uzyskać więcej informacji. Zautomatyzowana infolinia jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego i PIN.

Odwiedź centrum informacyjne lub biuro dzielnicowe

Udaj się do Centrum Obsługi Klienta (Customer Service Walk-In Center) Biura ds. Świadczeń Alimentacyjnych:
151 West Broadway, 4. piętro
(między Worth Street a Thomas Street)
New York, NY 10013
Od poniedziałku do piątku, od 08.00 do 18.00 (z wyjątkiem świąt)

Odwiedź biuro sądu rodzinnego OCSS w swojej dzielnicy.

Last Updated 29 stycznia, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.