Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pomoc finansowa w celu pokrycia kosztów i montażu klimatyzatora lub wentylatora

Świadczenia pomocy na klimatyzator | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

Pomoc na klimatyzator pomaga uprawnionym gospodarstwom domowym kupić i zamontować klimatyzator lub wentylator do 800 USD.

 • Wnioski o pomoc na klimatyzator można składać od 1 maja 2019. Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2019 r.
 • Klimatyzatory są oferowane na zasadzie kolejności zgłoszeń dla uprawnionych wnioskodawców.
 • Wnioskodawcy są uprawnieni do świadczeń pomocy na klimatyzator raz na dziesięć lat.
 • Uprawnione gospodarstwa domowe mogą uzyskać jeden klimatyzator lub wentylator, a koszt nie może przekroczyć 800 USD, włączając opłatę montażową.
 • Świadczenie nie pokrywa rachunku elektrycznego ani nie ma formy pomocy pieniężnej.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do świadczenia pomocy na klimatyzator są uprawnione osoby, które:

 • Cierpią na schorzenie pogarszające się pod wpływem upału, które można potwierdzić zaświadczeniem lekarskim
 • Mają status obywatela USA lub wystarczający status imigranta
 • Nie mają sprawnego klimatyzatora młodszego niż pięć lat
 • Nie mieszkają w mieszkaniu dotowanym, takim jak NYCHA i Section 8, w którym koszty ogrzewania są uwzględnione w rachunku za czynsz
 • Spełniają jeden z poniższych warunków dot. dochodu:
  • Otrzymują świadczenia SNAP, pomoc tymczasową lub zapomogę uzupełniającą kod A.
  • Rodzina nie przekracza lub spełnia wytyczne dotyczące dochodu.

 

Liczba osób w rodzinie Dochody miesięczne Dochody roczne Dochody tygodniowe
1 $28,692 $2,391 $552
2 $37,524 $3,127 $722
3 $46,356 $3,863 $891
4 $55,176 $4,598 $1,061
5 $64,008 $5,334 $1,231
6 $74,496 $6,070 $1,401
7 $74,496 $6,208 $1,433
8 $76,152 $4,346 $1,464
9 $77,796 $6,483 $1,496
10 $79,452 $6,621 $1,528
11 $83,016 $6,918 $1,596
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $6,450 $540 $124

 

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

  • W przypadku otrzymywania normalnych świadczeń HEAP w ciągu obecnego sezonu, dokumenty przekazane w tym celu zostaną zastosowane do ustalenia uprawnienia do pomocy na klimatyzator wraz z informacjami podanymi w skróconym formularzu wniosku.
  • W przypadku niezłożenia wniosku o świadczenia HEAP w obecnym sezonie, lecz otrzymywania pomocy tymczasowej (TA) lub świadczeń SNAP, uprawnienie do świadczeń pomocy na klimatyzator będzie opierać się na informacjach ze sprawy TA lub SNAP.
  • Należy przestrzegać normalnej procedury HEAP w załączniku „INSTRUKCJE SKŁADANIA WNIOSKÓW” w celu potwierdzenia informacji podanych we wniosku podczas korzystania z normalnego formularza wniosku HEAP.

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

ukryj listę pokaż listę
 • Wniosek o pomoc na klimatyzator należy przesłać pocztą do:
  New York City Home Energy Assistance Program
  P.O. Box 1401, Church Street Station
  New York, NY, 1000

W przypadku otrzymywania normalnych świadczeń HEAP w wysokości co najmniej 21 USD w sezonie 2018-2019:

W przypadku nieubiegania się o świadczenia HEAP w sezonie 2018-19 ani wcześniej:

 • Należy wypełnić wniosek normalny (obecny wniosek HEAP)
 • Należy przestrzegać normalnej procedury HEAP oraz załącznika „INSTRUKCJE SKŁADANIA WNIOSKÓW” w celu potwierdzenia informacji podanych we wniosku podczas korzystania z normalnego formularza wniosku HEAP.

Obydwa wnioski wymagają także zaświadczenia lekarskiego oraz trzech nazw dostawców ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) uczestniczących w programie z dzielnicy Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens lub Staten Island.

Złóż wniosek osobiście

ukryj listę pokaż listę

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź witrynę internetową

Odwiedź stronę NYS OTDA w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy na klimatyzator.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o pomoc dot. pomocy na klimatyzator.

 Zadzwoń do HEAP

W przypadku pytań dot. pomocy na klimatyzator lub pomocy od operatora należy zadzwonić na infolinię HEAP pod numer 212-331-3126.

 Odwiedź biuro HEAP

Udaj się do poniższych biur HEAP, aby uzyskać pomoc osobistą w zakresie pomocy na klimatyzator:

 • 1932 Arthur Avenue, Lobby, in the Bronx
 • 345 Jay Street, Lobby i 3050 West 21st Street, 1. piętro, Brooklyn
 • 165-08 88th Avenue, 5. piętro, Queens