Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pomoc finansowa w celu pokrycia kosztów i montażu klimatyzatora lub wentylatora

Świadczenia pomocy na klimatyzator | Biuro Pomocy Tymczasowej i Inwalidztwa NYS (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Jak to działa

Pomoc na klimatyzator pomaga uprawnionym gospodarstwom domowym kupić i zamontować klimatyzator lub wentylator do 800 USD.

 • Wnioski można składać w terminie od 2 maja do 31 sierpnia 2022 r.
 • Klimatyzatory są oferowane na zasadzie kolejności zgłoszeń dla uprawnionych wnioskodawców.
 • Jeśli klimatyzator nie może być bezpiecznie zainstalowany, zapewniony zostanie wentylator.
 • Wnioskodawcy są uprawnieni do świadczeń pomocy na klimatyzator raz na pięć lat.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do udziału w programie kwalifikuje spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 1. Osoba w Twoim gospodarstwie domowym jest obywatelem USA lub posiada odpowiedni status imigracyjny.
 2. Klimatyzator w Twoim miejscu zamieszkania jest niesprawny. Lub posiadany przez Ciebie klimatyzator został kupiony 5 lat temu lub wcześniej.
 3. W ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymałeś(-aś) klimatyzatora sfinansowanego ze środków HEAP.
 4. Jeden z poniższych warunków:
  • Otrzymywanie świadczeń SNAP, pomocy tymczasowej (Temporary Assistance, TA) lub zapomogi uzupełniającej (SSI dla osób mieszkających samotnie).
  • Otrzymywanie regularnych świadczeń HEAP w kwocie 21 USD lub wyższej w roku, którego dotyczy program, i mieszkanie w lokalu subsydiowanym ze środków rządowych (np. NYCHA lub z art. 8), którego ogrzewanie jest wliczone w czynsz.
  • Miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego pokrywa się z wartością wymienioną w tej tabeli lub jest niższy:
  • Do świadczenia pomocy na klimatyzator
Liczba osób w rodzinie Dochody roczne
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $568

 

Wypełnij krótką ankietą, aby sprawdzić, czy możesz kwalifikować się do tego lub 30 innych programów.

Kto jest uprawniony?

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Za co najmniej jednego członka gospodarstwa domowego:

 • Ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN)

Dla każdej osoby składającej wniosek jeden dokument:

 • Prawo jazdy
 • Identyfikator ze zdjęciem
 • amerykański paszport lub certyfikat naturalizacji
 • Dokumenty adopcyjne, dokumentacja szpitalna lub lekarska
 • School Records

Lub dla każdej osoby ubiegającej się o dowolne dwa dokumenty :

 • Akt urodzenia lub akt chrztu
 • Oświadczenie innej osoby

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Następna część:

4. Jak złożyć wniosek

4. Jak złożyć wniosek

Oto dostępne opcje.

Wniosek można wysłać pocztą

Wnioski można składać w terminie od 2 maja do 31 sierpnia 2022 r.

 1. Zadzwoń na infolinię HEAP pod numer 212-331-3126, aby poprosić o przesłanie Ci wniosku.
 2. Wybierz dostawcę z poniższej listy (dostawca ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)). Umieść na swoim wniosku jego dane.
 3. Prześlij wniosek pod adres:
  New York City Home Energy Assistance Program
  P.O. Box 1401, Church Street Station
  New York, NY, 10008

Wniosek można złożyć telefonicznie

Wróć do niej później.
Możemy wysłać link do tej strony, aby pomóc ci wrócić do niej, kiedy będziesz gotowy.

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź witrynę internetową

Odwiedź stronę NYS OTDA w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy na klimatyzator.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o pomoc dot. pomocy na klimatyzator.

Zadzwoń do HEAP

W przypadku pytań o świadczenie zadzwoń na infolinię HEAP pod numer: 212-331-3126.

 

Last Updated środa, 4 maja, 3:36pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.