Przejdź do głównej zawartości
Środki pieniężne i wydatki

Pomoc finansowa w celu pokrycia kosztów i montażu klimatyzatora lub wentylatora

Świadczenia pomocy na klimatyzator | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

1. Jak to działa

Pomoc na klimatyzator pomaga uprawnionym gospodarstwom domowym kupić i zamontować klimatyzator lub wentylator do 800 USD.

 • Wnioski o pomoc na klimatyzator można składać od 1 maja 2020. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.
 • Klimatyzatory są oferowane na zasadzie kolejności zgłoszeń dla uprawnionych wnioskodawców.
 • Wnioskodawcy są uprawnieni do świadczeń pomocy na klimatyzator raz na pięć lat.
 • Uprawnione gospodarstwa domowe mogą uzyskać jeden klimatyzator lub wentylator, a koszt nie może przekroczyć 800 USD, włączając opłatę montażową.
 • Świadczenie nie pokrywa rachunku elektrycznego ani nie ma formy pomocy pieniężnej.

Następna część:

2. Ustal swoje uprawnienia

2. Ustal swoje uprawnienia

Do świadczenia pomocy na klimatyzator są uprawnione osoby, które:

 • Cierpią na schorzenie pogarszające się pod wpływem upału, które można potwierdzić zaświadczeniem lekarskim
 • Mają status obywatela USA lub wystarczający status imigranta
 • Nie mają sprawnego klimatyzatora młodszego niż pięć lat
 • Nie mieszkają w mieszkaniu dotowanym, takim jak NYCHA i Section 8, w którym koszty ogrzewania są uwzględnione w rachunku za czynsz
 • Spełniają jeden z poniższych warunków dot. dochodu:
  • Otrzymują świadczenia SNAP, pomoc tymczasową lub zapomogę uzupełniającą kod A.
  • Rodzina nie przekracza lub spełnia wytyczne dotyczące dochodu.
Liczba osób w rodzinie Dochody miesięczne Dochody roczne Dochody tygodniowe
1 $29,928 $2,494 $576
2 $39,144 $3,262 $753
3 $48,360 $4,030 $930
4 $57,564 $4,797 $1,107
5 $66,780 $5,565 $1,284
6 $75,984 $6,332 $1,461
7 $77,712 $6,476 $1,494
8 $79,440 $6,620 $1,528
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: $6,636 $553 $128

 

Następna część:

3. Co należy uwzględnić

3. Co należy uwzględnić

Składając wniosek należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dokumenty wskazują, czy dany program jest odpowiedni.

Na tej stronie pomożemy wybrać dokumenty odpowiednie dla twojego wniosku.

Potwierdzenie tożsamości

Dla każdej ubiegającej się osoby, dowolny z następujących dokumentów:

 • Prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Akt urodzenia
 • Paszport
 • Karta ubezpieczenia społecznego dla osób pozostających na utrzymaniu
 • Karta ubezpieczenia społecznego lub ITIN
 • Certyfikat naturalizacji
 • Akta dotyczące adopcji
 • Świadectwo chrztu/inne świadectwo religijne
 • Akt ślubu
 • Karta Medicaid
 • Oficjalne świadectwa urodzenia
 • Oficjalna dokumentacja szkolna
 • Inny oficjalny dokument pokazujący datę urodzenia

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie o wysokości wydatków

Potwierdzenie obywatelstwa/statusu imigracyjnego

Zaświadczenie o posiadanych środkach

Zaświadczenie o stanie niepełnosprawności

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym

Zaświadczenie z informacjami o rodzicu niebędącym prawnym opiekunem dziecka

Więcej sposobów uzyskania pomocy w zakresie tego programu

Odwiedź witrynę internetową

Odwiedź stronę NYS OTDA w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy na klimatyzator.

Zadzwoń pod numer 311

Zapytaj o pomoc dot. pomocy na klimatyzator.

Zadzwoń do HEAP

W przypadku pytań dot. pomocy na klimatyzator lub pomocy od operatora należy zadzwonić na infolinię HEAP pod numer 212-331-3126.

Odwiedź centra chłodnicze w całym mieście

Nowy Jork otwiera centra chłodnicze w klimatyzowanych obiektach publicznych dla osób odczuwających fizyczny dyskomfort podczas fali upałów.

 

Last Updated środa, 2 września, 3:49pm

Bądź na bieżąco ze świadczeniami

Okresowo otrzymuj e-maile o świadczeniach, zbliżających się okresach zapisów i terminach. Tłumaczenia są dostępne w 11 językach.